Saltdalshytta: Grønnere hyttebygging

| minutter å lese

Forutsetningen for fremtidens hytteindustri er sameksistens med den naturen de er en del av. Fremtiden krever hytter med lavere klimaavtrykk, lavere energibruk og med betydelig mindre avtrykk på natur og biomangfold. Hvordan skal hytteprodusenter som Saltdalshytta svare på denne utfordringen?   

Bakgrunn: Hvordan ta en grønn posisjon i hyttemarkedet 

«Hytta har blitt en klimaversting» og «Norsk natur har en halv million hytter, er det nok nå?» –avisoverskriftene slår hardt mot hytteprodusentene og hytteglade nordmenn. Vi blir alle mer bevisst på grønnere løsninger. Hvordan kunne Saltsdalshytta ta en grønn posisjon i hyttemarkedet og øke sin egen konkurransekraft?  

Utgangspunktet for klima- og miljødebatt om hyttebygging bør være at flest mulig skal få glede av norske fjell og norsk natur. Den norske fjellheimen er en viktig del vår kulturarv og noe av det flotteste landet vårt kan by på. Men naturen må få sette grensen for vekst. Vi kan ikke fortsette å bygge slik vi har gjort til nå. Å løse naturutfordringene vi står overfor er selve forutsetningen for Saltdalshyttas fremtidige virksomhet.   

Se filmen

 

Verdi: Blir en offensiv aktør for bærekraft, natur og klima 

Saltdalshytta driver nå med fremtidsrettet produktutvikling og har god dialog med myndigheter og kommuner. De tør å ha en klar stemme som fronter budskapet om at dagens hytteutvikling ikke er ideell for å nå Norges klimamål. 

Hytteleverandøren har markert seg som en offensiv aktør som ønsker å drive bærekraftig utvikling i bransjen med en helhetlig tilnærming til natur og klima, og bedre løsninger for nye kundesegment.  De møter goodwill fra kunder og fra kommuner, samt andre samarbeidspartnere. De blir sett på som en attraktiv arbeidsgiver som tar samfunnsansvar. 

Lanserte miljøhytta «Lillebror» 

De siste 50 årene har gjennomsnittshytta blitt dobbelt så stor, og er gjennomsnittlig 100 kvadratmeter. I enkelte områder har hytteutvikling et omdømmeproblem fordi store hytter krever enorme naturinngrep for å bygges. Større hytter lider også under høye strømpriser. 

Saltdalshytta lanserer derfor en liten, arealeffektiv lavenergihytte på 56 kvadratmeter. Navnet er Lillebror! Den er på kun 56 kvadratmeter, og er dermed en lillebror sammenliknet med resten av hyttene. 

Hytte på pilarer og bærekraftige materialvalg 

Hytta har lavere miljøavtrykk fordi:

 • Den har pilarer i stedet for platefundamentering i betong. 
 • Dette medfører langt mindre naturinngrep enn ved vanlig fundamentering, og man slipper sprenging i terrenget. 
 • Pilarløsningen bruker mellom 85–90 % mindre betong enn ved vanlig fundamentering. Reduksjonen av betong vil medføre ca. 40 % mindre CO2 utslipp.
 • Bevisste materialvalg i hytta. Hyttas materialvalg og utforming gjør at DNB tilbyr grønt lån til kunder. Saltdalshytta blir da første fritidsboligaktør som får tilby grønt hyttelån til sine kunder.
 • Det er minimalt med utendørsbelysning på hytta for å hindre lysforurensing.
 • Hytta er elementbasert, dermed er det svært lite svinn i produksjonen av hytta. Det medfører også mindre
 • byggetid ute på byggeplass og mindre materialsvinn på byggeplassen. 
 • Hytta kan også fungere utenfor vann- og strømnettet.  

Den miljøvennlige hytta "Lillebror" med store vinduer og lyst panel, innendørs ved peisen


Sopra Sterias bidrag: Analyse, naturpolicy og konsept for ny hytteserie 

Sopra Steria Footprint utførte en vesentlighetsanalyse med konkurrentanalyse for å avdekke beste praksis, samt en interessentanalyse der vi snakket med politikere, Naturvernforbundet, banker og kommuner. I tillegg gjorde vi også en gjennomgang av politiske partiprogrammer og saker på Stortinget. samt en kartlegging av medieomtale av hytter og bærekraftstema. 

Ut fra dette hjalp vi Saltdalshytta med å:  

Utarbeide innspill til naturpolicy som gikk ut på at de ikke skal bygge:  

 • I og over skoggrensen
 • På myr og våtmark
 • På steder som vil ha negative konsekvenser for villreinen
 • I strandsonen, langs sjø og vassdrag
 • Nær hekke- og næringsøkområder til truede og sårbare fuglearter

Utvikle konseptet Lillebror-hytta:

En rimelig og bærekraftig hytteserie for alle som bygges på påler og har: 

 • Sperretak eller pulttak 
 • Løsning for solcelle og batteribank
 • Materialvalg med lang levetid og som er miljøvennlig
 • Vedlikeholdsvennlig kledning
 • Kompakte hytter
 • Fellesløsninger og/eller tilrettelagt for utleie  

Planlegge PR-løp for lansering av Lillebrorhytta: 

Hytta ble lansert gjennom en stor reportasje i VG om hytter som sparer strøm og natur, samt oppfølgende innsalg og PM til andre relevante medier som Teknisk Ukeblad (TU), NRK og lokalaviser.   

Oversiktsbilde av den miljøvennlige hytta "Lillebror"

Christopher Mortensen

Christopher Mortensen

Rådgiver markedsposisjonering og innovasjon, Sopra Steria Footprint

Se alle prosjektene til Sopra Steria

Se alle