Sopra Steria kjøper IT-selskap av DOF Group ASA

| minutter å lese

Sopra Steria overtar Marin IT AS og blir internasjonal totalleverandør av IT- og digitaliseringstjenester til DOF Group ASA og Austevoll Seafood ASA. 

– Dette er en merkedag for oss i Sopra Steria. Vi skal levere på en strategisk og langsiktig internasjonal IT- og digitaliseringsavtale i maritim sektor. I tillegg styrker vi vår tilstedeværelse på Vestlandet og får mange nye og dyktige medarbeidere, sier Kjell Rusti, administrerende direktør i Sopra Steria. 

Siden 2010 har Marin IT levert IT-tjenester til eierselskapene DOF Group ASA og Austevoll Seafood ASA, hvor DOF Gruppen har vært den største kunden. Marin IT har ellers levert IT-tjenester til noen selskaper i LACO gruppen. 

De om lag 50 medarbeiderne i IT-selskapet blir nå en del av Sopra Steria. 

Skal samarbeide over hele verden  

Som følge av salget inngår DOF Group ASA og Austevoll Seafood ASA også en langsiktig drifts- og utviklingsavtale med Sopra Steria. Avtalen innebærer blant annet leveranser til DOF konsernets landorganisasjoner på fem kontinenter og i tillegg leveranser til en offshoreflåte som operer globalt. 

Hilde Drønen, styreleder i Marin IT og finansdirektør i DOF Group ASA, sier at dette er en avtale alle parter er tjent med. 

– Vi er svært glade for at Sopra Steria nå er vår nye partner. Vi får nå tilgang til mer kapasitet og spissede kompetansemiljøer, særlig innenfor cybersikkerhet, bærekraft og innovasjon. Dette gjør oss enda bedre rustet til å nå målene våre innenfor teknologi og bærekraft, sier hun og legger til: 

– Det ligger også i kortene at vi ønsker oss stordriftsfordeler i den operasjonelle IT-driften. 

Stordrift og sterke fagmiljøer

IT- og digitaliseringsavtalen vil betjene rundt 4000 ansatte, 55 fartøyer og en rekke kontorer over hele verden. Drønen sier at de ansatte i Marin IT nå blir del av en stor, men samtidig lokalt forankret arbeidsplass med mange muligheter. 

– Vi i DOF og Austevoll Seafood får anledning til å jobbe videre med de samme kontaktpersonene vi hadde i Marin IT, noe vi setter pris på, sier hun. 

Vokser i blå næring

Ifølge Kjell Rusti betyr avtalen at Sopra Steria styrker posisjonen sin både på Vestlandet og i maritim sektor. 

– I 2021 åpnet vi kontor i Bergen, og nå blir vi enda større og sterkere i landsdelen. Vi øker også avtrykket vårt i de blå næringene, der vi allerede bistår betydelige norske og internasjonale aktører med digitalisering og transformasjon. Avtalen gir klare synergier både her og i tilstøtende bransjer, sier Sopra Steria-lederen. 

Oppkjøpet er til behandling hos konkurransetilsynet og fullføres ved godkjennelse.

Kort om DOF

Med over 4 000 ansatte fra ulike nasjoner, er DOF Group ASA en internasjonal gruppe av selskaper som eier og driver en flåte med moderne offshore- og subseafartøy, og har ingeniørkapasitet til å betjene både offshore- og subseamarkedet. Med over 40 års erfaring innen offshorebransjen, har konsernet et solid fotfeste når det gjelder erfaring, innovasjon, produktutvalg, teknologi og kapasitet. DOFs kjernevirksomhet inkluderer eierskap og drift av fartøyer, prosjektledelse, ingeniørtjenester, fartøyoperasjoner, undersøkelser, fjernstyring og dykkeoperasjoner, hovedsakelig rettet mot olje- og gassektoren. 

Fra utleie av PSV (forsyningsskip) til subsea-ingeniørtjenester, tilbyr DOF et bredt spekter av førsteklasses offshore-tjenester for å møte behovene til en stadig voksende og krevende industri. 

Selskapet har kontor og virksomhet i Norge, Storbritannia, USA, Singapore, Brasil, Argentina, Canada, Angola og Australia. 

Les mer på DOF | Your partner for offshore operations 

Kort om Austevoll Seafood 

Austevoll Seafood ASA (AUSS) er et globalt sjømatselskap med hovedkontor på Storebø på vestkysten av Norge. AUSS er gjennom sine porteføljeselskaper eier av globalt ledende selskaper innen havbruk, fiskeri, foredling, salg og distribusjon.

Les mer på Austevoll Seafood ASA (auss.no) 

Search

Kort om Sopra Steria

Sopra Steria er Norges ledende konsulentselskap innen digitalisering, innovasjon og bærekraft. Selskapet har gjennom en årrekke vært rangert som en av Norges beste arbeidsplasser. Som et av Europas største konsulentselskaper, bistår Sopra Steria store private selskaper og offentlige virksomheter med deres omstilling.  

Selskapet er opptatt av å skape verdi for sine kunder og samfunnet, og har som mål å skape en bedre og mer bærekraftig fremtid. 

Sopra Steria har 56 000 medarbeidere i 30 land, og hadde en omsetning på € 5,8 milliarder i 2023. I Norge sørger 3300 medarbeidere for en årlig omsetning på over 5,2 milliarder kroner i 2023. Selskapet har kontorer i Oslo, Stavanger, Trondheim, Bergen, Drammen, Hamar, Fredrikstad, Kristiansand og Tromsø. 

Vil du vite mer?

Kristin Blix-Elton
Kristin Blix-Elton
Markeds- og kommunikasjonsdirektør, Skandinavia