Grønn digitaliseringsreise for Norsk Kylling

| minutter å lese

Ved å samle inn og strukturere store datamengder har Norsk Kylling blitt en innsiktsdrevet virksomhet. Gjennom databasert innsikt vil produsenten ta enda bedre beslutninger om dyrevelferd og bærekraft. 

135 kyllingbønder. 13 millioner kyllinger. 65 millioner middager hvert år. Det er mye å holde orden på for Are Denstad og hans 350 kolleger i Norsk Kylling. 

– Alt kommer ned til kvaliteten i verdikjeden, og hvor god innsikt vi hele tiden har på i den. Vi snakker om enorme mengder data fra veldig mange kilder. Da kan vi ta beslutninger som gagner både bonde og forbruker, sier Denstad, som er direktør for økonomi- og forretningsutvikling i Norsk Kylling. 

Fra utfordrer til standardbærer

Ambisjonene er store både for klima og kylling.

– Vi skal bygge en grønn verdikjede og være ledende på miljø. Vi skal være en standardbærer for dyrevelferd – og samtidig gi forutsigbarhet, trygghet og langsiktighet for bonden, sier Denstad.

Norsk Kylling ble stiftet i 1991 som en utfordrer i næringsmiddelindustrien. Snart innledet selskapet et strategisk samarbeid med REMA 1000, og merkevaren Solvinge ble etablert.

Etter hvert gikk dagligvarekjeden inn som eier i Norsk Kylling, og med oppkjøp av et rugeri i Soknedal fikk selskapet kontroll over hele verdikjeden – fra egg til fugl. Dermed kunne Norsk Kylling jobbe strategisk med alle deler av produksjonen. Blant grepene som ble tatt var å gå over til en mer saktevoksende kyllingrase, Hubbard-kylling, en prosess Denstad sammenligner med å gjennomføre hjertetransplantasjon mens du løper et maraton.

Trengte digital grunnmur

Imidlertid ble det fort klart at selskapets eksisterende dataverktøy ikke matchet ambisjonene. I 2018 ble Sopra Steria engasjert for å reise en digital grunnmur.

 

– De har gjort en meget god jobb, og derfor har vi fortsatt å gi dem nye prosjekter. De har blitt vår digitale transformasjonspartner, sier Denstad.

Eirik Hassel, direktør for forretningsutvikling hos Sopra Steria, forteller at det har skjedd store endringer i Norsk Kylling de siste årene, og at utviklingen vil fortsette i tiden fremover.

– Skal du gjøre store og nyskapende grep i forretningen din, må du ha en solid og fleksibel grunnmur.  De siste årene har Norsk Kylling vært igjennom en betydelig endringsreise, der mye av det som før skjedde manuelt eller på et Excel-ark nå er digitalisert. Dette åpner mange muligheter fremover, sier han.

Datafangst fra egg til måltid

Hassel forteller at mange av prosjektene Sopra Steria har gjennomført for Norsk Kylling, i disse dager er i ferd med å lande. Dette inkluderer et overordnet program for innføring av nye forretningssystemer, en løsning for informasjonshåndtering og effektivisering av vareflyt og lagerbeholdning – og et prosjekt for å etablere datafangst i hele verdikjeden, fra klekking av rugeegg til foredling av kyllingkjøtt. 

– Vi hjelper Norsk Kylling med å skaffe fakta på bordet, helt ned til hvordan hver kylling oppfører seg Slik kan de dokumentere og ta gode beslutninger for dyrevelferd og bærekraft. Det er også svært motiverende for konsulentene våre som jobber på disse prosjektene å se at arbeidet de gjør gir konkrete resultater og bidrar til en grønnere fremtid, sier Hassel. 

Bygger fremtidsrettet og grønn fabrikk

I tillegg har Sopra Steria hjulpet med IT-infrastruktur og -system til Norsk Kyllings nye flaggskip: et toppmoderne produksjonsanlegg i Orkanger. Produksjonslinjene åpner til høsten, og fabrikken hylles allerede for å sette en ny standard for innovasjon, energismarte løsninger og sirkulærøkonomi.

 – Fabrikken skal bli klimapositiv, slik at det totale klimafotavtrykket i regionen faktisk kommer til å bli mindre enn før. Dette får vi til blant annet med sjøvannskjøling, kun fornybare energikilder og en storstilt utbygging av fjernvarme, sier Denstad i Norsk Kylling.

 

Kontaktpersoner:

* Norsk Kylling, kommunikasjonsrådgiver Karen Gunnes, mobil 917 95 446

* Sopra Steria, markeds- og kommunikasjonsdirektør Kristin Blix-Elton, mobil 970 28 616

  

Om Norsk Kylling

Norsk Kylling ble stiftet i 1991, og har i dag en markedsandel på rundt 30 prosent på kylling i Norge. Selskapet har 350 ansatte og en årlig omsetning på 1,2 milliarder kroner, og holder til i Orkland kommune i Trøndelag. Gjennom REMA 1000 selger Norsk Kylling sine produkter under merkevaren Solvinge. Norsk Kylling har vunnet en rekke priser og utmerkelser, blant annet den internasjonale prisen Good Chicken Award 2021. 

Search

Kort om Sopra Steria

Sopra Steria er Norges ledende konsulentselskap innen digitalisering, innovasjon og bærekraft. Selskapet har gjennom en årrekke vært rangert som en av Norges beste arbeidsplasser. Som et av Europas største konsulentselskaper, bistår Sopra Steria store private selskaper og offentlige virksomheter med deres omstilling.  

Selskapet er opptatt av å skape verdi for sine kunder og samfunnet, og har som mål å skape en bedre og mer bærekraftig fremtid. 

Sopra Steria har 56 000 medarbeidere i 30 land, og hadde en omsetning på € 5,8 milliarder i 2023. I Norge sørger 3300 medarbeidere for en årlig omsetning på over 5,2 milliarder kroner i 2023. Selskapet har kontorer i Oslo, Stavanger, Trondheim, Bergen, Drammen, Hamar, Fredrikstad, Kristiansand og Tromsø. 

Vil du vite mer?

Kristin Blix-Elton
Kristin Blix-Elton
Markeds- og kommunikasjonsdirektør, Skandinavia