Åkerblå: Eksperten i den andre enden

| minutter å lese

Åkerblå har tatt i bruk fjernstyring for aktiviteter som skal sikre bedre tilgjengelighet på gode fiskehelsetjenester. 

Fjernstyring for bedre fiskehelse 

Blandet, utvidet og virtuell virkelighet (MR, AR og VR) og HoloLens 2 kombinert med moderne samhandlingsteknologi bidrar til å effektivisere arbeidet, redusere risiko og spare ressurser. Sopra Steria er med på laget.

Oppdrettere er i mange tilfeller etablert på steder som er vanskelig tilgjengelig og har planer om å etablere stadig flere anlegg «offshore» eller «semi-offshore». Å få den rette eksperten til å komme raskt frem til rette problemstilling på rett sted, blir dermed vanskeligere. Det gjør at samhandlingsteknologi uten fysisk tilstedeværelse er helt nødvendig både for fiskehelsetjenester og andre leverandører.

Fiskehelsepersonell er til tider en begrenset ressurs, og ofte kan kjøretiden være mange ganger så lang som tiden til selve feltarbeidet. De bruker ca 60 prosent av arbeidstiden til reising for å komme til og fra oppdrettsanlegg. Det er her fjernkonsultasjon med eksperter kommer inn i bildet – et alternativ som supplerer tradisjonelle metoder. 

Initiativet var godt i gang allerede før koronaen brøt løs, men pandemien illustrerte behovet og løsningens nytteverdi for fiskehelseeksperter, serviceteknikere, vedlikeholdsarbeidere og andre spesialister ute i felten. 

Verdi for Åkerblå

Åkerblå kan nå "være til stede uten å være til stede". Dette sparer både tid og ressurser fordi ekspertene reiser sjeldnere, noe som gir redusert klimaavtrykk med færre flyreiser.

Det blir også kostnadsbesparelser gjennom mindre dødtid. Det vil gi økt kapasitet på feltoppdrag og assistanse fra spesialister, og ikke minst reduseres risikoen for smittespredning.

Åkerblå tilbyr fjerntjenester på de fleste områder. Når det gjelder hygieneinspeksjoner på båt tilbyr de i første omgang tjenesten kun til servicebåter. Brønnbåter og lektere med avlusingssystemer vil være utfordrende å kontrollere fjernbasert på bakgrunn av mange vanskelig tilgjengelige kontrollpunkter og høyere risikonivå ved direkte kontakt med fisk. Åkerblå jobber med å teste rutiner for å benytte HoloLens på slike fartøy.

Hva bidro Sopra Steria med?

Åkerblå og Sopra Steria har samarbeidet for å finne løsninger på følgende utfordringer:

  • Risiko: Besøk av ulike serviceleverandører øker smitterisiko
  • Tap av effektiv tid: I fiskehelsetjenesten i Åkerblå går 60 prosent av tiden til å reise til og fra
  • Ressursene er begrenset, og det er behov for våre erfarne hoder på flere steder samtidig
  • Spesialister får ikke reise mellom land og flybilletter er utilgjengelige eller dyre
  • Reiseutgifter og klimaavtrykk øker ved bruk av flyreiser (Åkerblåer et klimafyrtårn og klimaavtrykk er viktig.)

Sopra Steria har erfaring med fjernstyring fra flere prosjekter i en rekke industrier i Norge og globalt. Vi bisto derfor Åkerblå med innsikt for å kartlegge prosesser og brukerbehov (use cases), vi utarbeidet konsept gjennom proof of concept (POC), pilot og utrulling. Vi veiledet og bisto med å sette opp enheter med samhandlingsteknologi, for å få HoloLens2 integrert i infrastrukturen. Løsningen besto av Dynamics 365 Remote Assist, Active Directory, Microsoft Azure, Microsoft Endpoint Manager (tidligere Intune).

Vi bidro til å verifisere at HoloLens2 kunne brukes slik Åkerblå hadde beskrevet, gjennom gode brukerscenarioer og testplaner. Med en kombinasjon av slike moderne samhandlingsløsninger, får personell ute i felten sømløs hjelp og støtte fra eksperter som sitter et annet sted via videooverføring.

Sopra Steria har ressurser som kan drifte og vedlikeholde systemer. Vi har rettighetene til å selge HoloLens 2-utstyr, og vi kan levere HMS-godkjente briller integrert i hjelmer.

Fakta

  • Åkerblå har ca 170 ansatte.
  • De er til stede over hele Norge fra Bergen i vest til Alta i nord.

Video og bilder: Åkerblå

Åkerblås Mathias Andersen og Silje Fløtnes Hansen bruker samarbeidsteknologi og HoloLens 2 innen fiskehelse.

Torbjørn Meland

Torbjørn Meland

Direktør og salgsansvarlig innen applikasjonsutvikling og -forvaltning

Jelmer Verhoog

Jelmer Verhoog

Seniorrådgiver for blandet virkelighet

Se alle prosjektene til Sopra Steria

Se alle