Arkema: Flytter data for alle forretningsprosesser til skyen

| minutter å lese

Arkema samler data fra CRM-, SRM- og ERP-systemene på en Master Data Management-plattform (MDM). Arkema valgte Sopra Steria til rådgivning, design og utvikling selskapets MDM-plattform i skyen.  

Kundens situasjon

Arkema er en global aktør innen spesialmaterialer, og har kunder fra en rekke bransjer som generell industri, malings- og lakkproduksjon, bygg og anlegg og forbruksvarer over hele verden.  

For å styrke produktinnovasjonen og kundeprogrammene, besluttet Arkema å forbedre håndteringen av data som brukes i en rekke ulike systemer. 

Tar i bruk pålitelige sanntidsdata i produksjonen av innovative materialer 

Arkema har 21 100 ansatte og designer materialer som skal møte den stadig økende etterspørselen etter innovative og bærekraftige materialer, drevet av utfordringene med ny energi, ny teknologi, utarming av ressurser, mobilitet og økende urbanisering.   

Selskapet har 144 kontorer i 55 land, og forretningsutviklingen er derfor avhengig av sterke forsknings- og utviklingsmiljøer, globalt produksjonsnettverk og strategiske oppkjøp. Fra et IT-perspektiv er data kjernen i selskapets forretningsprosess. De eksisterende systemene hadde imidlertid flere begrensninger (siloer) på grunn av en rekke spin-offs og oppkjøp. Arkema Supply Chain-teamet eide en stor del av dataene, og ønsket å tilgjengeliggjøre dem fra flere systemer i en og samme plattform.   

Arkema valgte derfor en ny Master Data Management-plattform (MDM), Tibco EBX og moderne skyteknologi fra AWS. Dette medførte store positive endringer for datahåndteringen.    

Verdi for kunden  

For Supply Chain- og IT-teamene

 • Sentralisering av data fra de ulike IT-systemene i hele organisasjonen på tvers av geografi og område.
 • Forbedring av datakvalitet, unikhet og kompletthet.
 • Høy skalerbarhet, lagring med høy ytelse og global dekning, i samsvar med Arkemas retningslinjer.  

For forretningsteam 

 • Bedre kontroll over risiko (finansiell eksponering).
 • Bedre global styring av kunde- og leverandørforholdet, inkludert mer effektive markedsføringskampanjer
 • Samkjørte forretningsprosesser

Hva bidro Sopra Steria med 

Målet var en ny felles plattform for databaserte beslutninger og mer effektive forretningsprosesser.  Utviklingen av den startet med produkt-, kunde- og leverandørdata, for å administrere data som brukes av alle forretningsenheter.  

Sopra Steria bidro med å:

 • Rådgi og veilede i endringen av hvordan dataene skulle håndteres sentralt, lede dataansvarlige i Arkema.
 • Definere datamodeller for produkter, kunder og leverandører.
 • Integrere aktuelle IT-systemer.
 • Etablere og utvikle skymiljøet i AWS basert på leverandørens beste praksis.
 • Støtte smidig samarbeid mellom interessenter, virksomheter og teknologipartnere.  

Data fra CRM-systemet Salesforce, SAP SRM og ERP med både andre interne og eksterne systemer bidrar til å strømlinjeforme forretningsprosesser og bryte ned siloer.Plattformen kjøres hos AWS, som tilbyr smidighet, pålitelighet, skalerbarhet og høy ytelse i en bred portefølje av funksjonalitet. Fra et arkitekturperspektiv styrte prinsippene for AWS Well-Architected Framework Review (WAFR) både utformingen og implementeringen av plattformen.  

Arkemas MDM-plattform er avgjørende for kundens datadrevne strategi, og sikrer at team på tvers av kontinenter kan arbeide mer smidig, nøyaktig og i overensstemmelse med krav. Slik kan de forstå forbrukernes atferd bedre og tilpasse forretningsprosessene sine.  

«Vår virksomhet innenfor spesialmaterialer er avhengig av millioner av datapunkter fra hundrevis av IT-systemer og økosystemer. Ved å sette opp et slikt datakontrolltårn får alle forretningsenheter nå oppdaterte og pålitelige data som deles i sanntid. Dataplattformen er avgjørende for å skape innovative og bærekraftige materialer, betjene kundene våre bedre og samarbeide mer effektivt med partnerne våre, samtidig som vi forbereder fremtidige AI-drevne aktiviteter»  
sier Jean-Marc Viallate, Group Supply Chain VP i Arkema. 

Se mer på soprasteria.com:

Håkon Eriksen Drange

Håkon Eriksen Drange

Principal Cloud Architect/Sopra Steria Group AWS Tech Lead

Se alle prosjektene til Sopra Steria

Se alle