Transport

Samfunnsutvikling og klimautfordringer stiller stadig større krav til effektivitet, sikkerhet og miljøpåvirkning. Intelligente transportsystemer muliggjør sikker forflytning av mennesker, varer og kjøretøy, med brukerne i sentrum.

Sopra Steria samarbeider med kunder på alle nivåer i transportmarkedet. Vi tilbyr løsninger som dekker nye forretningsmodeller, banebrytende teknologi og dokumentert ekspertise innen optimalisering av forretningsprosesser.

Muligheten til å simulere hvilke ressurser som er nødvendig, gjør det mulig å planlegger for fremtidige transportbehov og optimalisere eksisterende tjenester til reisende. Vi kan også bidra med å vedlikeholde systemene for effektiv transportstyring, styrke trafikkavviklingen og redusere drifts- og vedlikeholdskostnader.

Våre intelligente systemer samhandler med hverandre. Dette øker sikkerheten og komforten til den reisende. Operatørene kan forutsi og sikre egnet reaksjon i tilfelle trafikkforstyrrelser, og dermed forbedre kommunikasjonen med alle reisende, sikkerhetstjenester, lokale operatører og alle andre interessenter.

Vår portefølje av løsninger til transportnæringen sikrer at våre kunder kan respondere på et radikalt endret driftsmiljø. Disse industrispesifikke løsningene suppleres av våre dokumenterte IT-tjenester, rådgivningstjenester og teknologiløsninger, som gir deg muligheten til å få endring til å skje raskt.

Sopra Steria har over 45 års erfaring med implementering av løsninger som sikrer at brukerne – passasjerer eller gods – får informasjonen de trenger, når de trenger den. Dette sikrer optimale og alternative transportruter.

Vår ekspertise:

Gjennom en pragmatisk og innovativ tilnærming, kombinert med dyptgående forståelse for din virksomhet, kan vi tilby:

  • Ekspertise innenfor kompleks systemintegrasjon for å åpne opp og maksimere verdien til data som er låst inne i silosystemer
  • Informasjon i sanntid som forbedrer kvaliteten på tjenestene ved å koble sammen systemene til ulike transportmåter
  • Mobilløsninger som er tilgjengelig hele tiden uavhengig av sted, fra alle typer enheter eller terminaler
  • Sikrere transportsystemer med effektiv håndtering av driftsavbrudd og kriser
  • Optimalisert administrasjon av ressurser, infrastruktur og vedlikehold
  • Styrket operasjonell effektivitet gjennom bruk av lean