Helse

Helsesektoren er i endring. Sterkere nasjonal styring, behov for standardisering og en sterkere pasientorientering er dagsaktuelle temaer.

Forskning viser at ny teknologi i seg selv ikke løser alle utfordringer. Pasienten har liten nytte av ny teknologi hvis ikke den understøtter legens behov under konsultasjonen. Gjennom riktig fokus på hva teknologien skal bidra med kan man oppnå store gevinster.

Det lover derfor godt for fremtiden at det nå finnes et sterkt nasjonal engasjement for å etablere helse-Norge som en heldigitalisert samfunnsarena. Gjennom politisk styring, sterke kompetansemiljøer og endringsvilje kan målet nås.

Vi kan bidra

Sopra Steria bidrar hver dag i digitaliseringen av helsesektoren. Vår spisskompetanse handler om å utnytte teknologi og prosesser, og vi liker best å ta ansvar for store samfunnskritiske prosjekter. Det handler om engasjement og vilje.

Se video av HoloLens i operasjonssalen:

(videoen er uten lyd)

 

Velferdsteknologi

Satsningen på velferdsteknologi er kritisk i en «Internet of Things»-orientert industriell revolusjon. Les mer her.

E-helse:
Mer effektiv samhandling mellom
offentlig og privat sektor

Les blogginnlegg

Helse-Norge:
Teknologibransjen må spille på lag

Les blogginnlegg

De vanskelige helseopplysningene

Les blogginnlegg

Hvordan kan «wearables» bidra til
et smartere helsevesen?

Les blogginnlegg

Vil du vite mer?

gunnar_morne_120x120Gunnar Mørne

Business Development Director, Health
Tlf: +47 971 81 712
E-post: gunnar.morne@soprasteria.com