Apotek 1: Hva har farmasiløsninger med katedraler å gjøre?

| minutter å lese

Prosjektet bygger, piloterer og ruller ut en ny farmasiløsning for ca. 450 apotek i Apotek 1-kjeden, i tillegg til nye løsninger for servicekontoret. Så hugger vi stein eller bygger vi en katedral?  Lignelsen er gammel, men fortsatt like god.  

Bakgrunn for prosjektet

Alle norske apotek bruker i dag IT-løsningen FarmaPro til utlevering og salg av legemidler og apotekvarer. Men apotekbransjen har besluttet at dette ikke lenger skal være løsningen for norske apotek. De utvikler derfor et sett med tjenester for ekspedering av resepter, sikre oppgjør og refusjon fra myndighetene og integrasjon med offentlige IT-løsninger som apotekkjedene kan bruke.  

Apotekbransjen bygger en farmasiapplikasjon (EIK) som ekspederer resepter basert på tjenestene levert av Apotekforeningen. De interne løsningene i Apotek1 skal erstatte funksjonalitet som i dag er dekket av FarmaPro.  

Hele prosjektet har fått navnet “FAST” og skal bygge, teste, pilotere og rulle ut funksjoner som dekker programvare for reseptekspedering, kasse og bakrom, kunderegister og oppfølging (CRM), transportplanlegging, ordrebehandling, lagerstyring, varebestilling, prishåndtering, og andre løsninger i apotek og på servicekontoret på Lørenskog 

Den nye løsningen er bygget med moderne plattformer, og skal sikre effektiv apotekdrift for Apotek1.  

Hva bidro Sopra Steria med? 

Til et så omfattende prosjekt trenger Apotek 1 bistand fra eksterne leverandører til prosjektledelse, løsningskonfigurasjon, utvikling og testledelse. Her er det Sopra Steria kommer inn med riktig kompetanse. Så hugger vi stein eller bygger vi en katedral?  

Denne lignelsen er gammel, men fortsatt like god.

Historien vil ha det til at det en dag kom en mann gående forbi et steinbrudd. I steinbruddet så han to stykker som jobbet hardt. Han sto litt og så på dem, før han gikk bort og spurte hva de drev med. Den ene svarte kort, «Vi hugger stein». Den andre svarte med et smil: «Vi bygger en katedral». Og begge to hadde rett! 


Sopra
Steria deltar i Apotek 1 sin katedralbygging. I bunnen ligger den nye tekniske bransjeplattformen EIK som kommuniserer med offentlige registre. Og oppå denne plattformen bygger altså Apotek 1 sin nye farmasiapplikasjon og resepturløsning
 

Vi bidrar med programledelse, prosjektledelse, endringsledelse og testledelse, og leder arbeidet med standardisering av prosesser, løsningsdesign - og konfigurasjon, utvikling og integrasjon med flere interne og eksterne løsninger. Vi leverer også bistand innen support og drift med bruk av løsninger fra Servicenow og Splunk.  

I tillegg bidrar Sopra Steria med planlegging, risikohåndtering, estimering, prosjektregnskap, administrasjon av avtaler med leverandørene. Vi jobber i rollen som programledelse tett med ledelsen i Apotek 1 i planlegging, budsjetteringsprosesser og Governance/styring.  

Verdi for kunden: støtter omnikanalsalg

Prosjektet involverer ansatte i Apotek 1s linjeorganisasjon. Flere fulltidsressurser innen salg i apotek, drift av apotek, ordrebehandling, kategori og vareforsyning er involvert. Dette sikrer at prosesser som skal implementeres i løsningen dokumenteres, og at forretningens faktiske behov dekkes.  

Sopra Steria bidrar gjennom dette til at Apotek 1 får en trygg plattform for å 

  • erstatte FarmaPro,  
  • effektivisere dagens prosesser,  
  • redusere kjedens totale IT-kostnader, 
  • støtte salg i flere kanaler (omnikanalsalg) og  
  • effektivisere apotekdriften.  

Fakta 

Apotek 1 er Norges ledende apotekkjede, med over 400 apotek og over 3500 medarbeidere. Selskapet har hovedkontor på Lørenskog og to grossistlagre i Narvik og på Skårer. Apotek 1 eies i sin helhet av Apotek 1 Gruppen AS (tidligere Apokjeden AS) som også eier legemiddelgrossisten Apokjeden Distribusjon AS. 

Utskiftningen av FarmaPro utføres som et program (FAST) med flere delprosjekter blant annet ny retail-løsning (FAST Retail) og med prosjektet for utvikling farmasiapplikasjonen (FAST Farmasi) samt en rekke andre prosjekter som organisasjonsutvikling og infrastruktur, og funksjoner som informasjonssikkerhet, integrasjon og arkitektur. 

Are Werner Andersen

Are Werner Andersen

Prosjekt- og programleder

Se alle prosjektene til Sopra Steria

Se alle