Hemit: Veien til redusert risiko

| minutter å lese

Når vi bidrar hos kunder med risikovurderinger, så ser vi teknologi og ulike tekniske sikkerhetsmekanismer i sammenheng med organisasjon, prosesser og menneskelige faktorer. Det er slik vi er i stand til å vurdere det reelle sikkerhetsnivået og sette inn riktige sikkerhetstiltak.


Bakgrunn: Behov for risikovurdering

Innovasjon, teknologisk utvikling og økt alder i befolkningen tvinger frem nye måter å arbeide på. Dette gjør det utfordrende å holde tritt med gode sikkerhetsvurderinger som ivaretar alt dette.

Dette gjelder også Helseforetakene som forvalter store mengder sensitiv informasjon og kritisk infrastruktur. Helse Midt-Norge og Hemit HF, som er Helse Midt-Norge sitt IKT-foretak, hadde derfor behov for å øke kapasiteten til å gjennomføre risikovurderinger. 

Hvordan bidro Sopra Steria

Sammen med Hemit og øvrige helseforetak i regionen, utarbeidet Sopra Steria risikovurderinger av IKT-løsninger, tjenester, integrasjoner, programmer og applikasjoner, blant annet av:

  • Arkivsystem
  • Mobil arbeidsflate
  • Mottak av ny AMK-sentral

Vi bisto også med å videreutvikle prosesser, metoder og struktur som sikret både kvalitet og gjennomføringsevne, slik at Hemit mer effektivt kunne imøtekomme behovet for risikovurderinger.

Sopra Steria utarbeidet og gjennomførte kurs i risikovurdering av informasjonssikkerhet sammen med øvrig sikkerhetspersonell i Hemit. Her lærte deltagerne mer om hvordan de kunne lede et tverrfaglig prosjekt gjennom arbeid med risikovurderinger, også hvordan en rapport utarbeides og forankres hos risikoeier.

Verdi: Økt kapasitet gjennom intern opplæring

Hemit og andre foretak i helseregionen fikk utarbeidet et større antall risikovurderinger innen ulike områder.

Vi har med dette prosjektet fått innført IKT-løsninger, tjenester, integrasjoner, programmer og applikasjoner med et dokumentert sikkerhetsnivå, med konkrete tiltak for å redusere risikoen ytterligere. Vi har i tillegg økt gjennomføringsevnen innen dette området, sier Rune Jarwson, seksjonsleder hos Hemit.


Hemit som organisasjon fikk samlet erfaring som gjorde at de nå kan møte regionens behov for risikovurderinger både gjennom utarbeidelse og forankring av styringsdokumenter, samt metodikk og maler. Kapasiteten til å gjennomføre vurderinger ble også mangedoblet gjennom intern opplæring.
 

 

Fakta om kunden

Hemit HF (Helse Midt-Norge IT) er tjenesteleverandør og bindeledd til alle sykehus og helseforetak i Helse Midt-Norge innen teknologi og IKT-tjenester. Hemit er ansvarlig for sentral drift og forvaltning av felles IKT-systemer for alle sykehus i helseregionen som betjener om lag 22 000 IKT-brukere. Hemit gjennomfører flere risikovurderinger på bestilling fra øvrige helseforetak i regionen.

Anders Lein

Anders Lein

Seniorrådgiver

Se alle prosjektene til Sopra Steria

Se alle