Hyller med hjertemønster

Helse

 

Vi jobber for at vi alle skal motta best mulig helsetjenester med moderne løsninger

Innen helsesektoren har ny teknologi og transformasjon bokstavelig talt mulighet til å redde liv. Derfor er Sopra Steria svært glad for å hver dag få bidra i digitaliseringen av helsesektoren. Vi ser at behov for standardisering, sterkere nasjonal styring og pasientorientering, er de mest dagsaktuelle temaene sektoren står overfor.

Forskning viser at ny teknologi i seg selv ikke løser alle utfordringer. Pasienten har liten nytte av ny teknologi hvis ikke den understøtter legens behov under konsultasjonen. Teknologien må være middelet, ikke målet, dersom den skal bidra til å oppnå store gevinster for hele samfunnet.

Det lover derfor godt for fremtiden at det nå finnes et sterkt nasjonalt engasjement for å etablere helse-Norge som en heldigitalisert samfunnsarena. Gjennom politisk styring, sterke kompetansemiljøer og endringsvilje kan målet nås.

Hva bidrar vi med?

Sopra Steria bidrar hver dag gjennom vår spisskompetanse i å utnytte teknologi og prosesser. Gjennom en årrekke har vi samarbeidet med Helse-Norge. Vi gleder oss til å samarbeide videre sammen med helsesektoren, for å skape de beste mulige helsetjenestene. Det handler om engasjement og vilje.

 

Prosjekter
Flere som trener sammen

Helsedirektoratet: Frida halverer saksbehandlingstid

Blogger
To barn og en eldre mann som ser på mobilen

Kan teknologi stoppe volden i sykehjem?

| Gunnar Mørne

Kompetanseheving gjennom simulering: Verdifull underholdning

| Kristian Spilhaug

Alle helsedata er ikke like sensitive

| Gunnar Mørne

Nyheter
INNOVASJON: Kirurger har tidligere brukt 3D-bilder på en flat 2D-skjerm, HoloCare representerer en helt ny virkelighet på operasjonsstuen.

Vil ta norsk helseinnovasjon ut i verden

27. mars 2019

2019
Helse
Nyhet
OPPBEVARER GENMATERIALE: (Fra venstre) Michael Andersen, Senior Business Development Manager i Sopra Steria, Lise Lykke Steffensen, direktør i NordGen og Rolf Kjøller, Head of Business Process Management, Sopra Steria.

NordGen: Nordens fremtidige spiskammer sikres

5. mars 2019

2019
Helse
Nyhet
Vil du vite mer?
Gunnar Mørne
Gunnar Mørne Direktør for forretningsutvikling, helse, Norge