Hyller med hjertemønster

Vi jobber for at vi alle skal motta best mulig helsetjenester med moderne løsninger

Innen helsesektoren har ny teknologi og transformasjon bokstavelig talt mulighet til å redde liv. Derfor er Sopra Steria svært glad for å hver dag få bidra i digitaliseringen av helsesektoren. Vi ser at behov for standardisering, sterkere nasjonal styring og pasientorientering, er de mest dagsaktuelle temaene sektoren står overfor.

Forskning viser at ny teknologi i seg selv ikke løser alle utfordringer. Pasienten har liten nytte av ny teknologi hvis ikke den understøtter legens behov under konsultasjonen. Teknologien må være middelet, ikke målet, dersom den skal bidra til å oppnå store gevinster for hele samfunnet.

Det lover derfor godt for fremtiden at det nå finnes et sterkt nasjonalt engasjement for å etablere helse-Norge som en heldigitalisert samfunnsarena. Gjennom politisk styring, sterke kompetansemiljøer og endringsvilje kan målet nås.

Hva bidrar vi med?

Sopra Steria bidrar hver dag gjennom vår spisskompetanse i å utnytte teknologi og prosesser. Gjennom en årrekke har vi samarbeidet med Helse-Norge. Vi gleder oss til å samarbeide videre sammen med helsesektoren, for å skape de beste mulige helsetjenestene. Det handler om engasjement og vilje.

Hvordan kommer vi til fremtidens helsevesen?

Helse-Norge_Rapport_Banner_1560x515_Webrapport

RAPPORT

Helse-Norge 2020-2030: Kollaps eller bærekraft?

Målbildet er klart - i Norge skal vi skape pasientens helsetjeneste. Samtidig er utfordringene velkjente og tøffe. De grunnleggende løsningene som peker seg ut i et stadig mer digitalt samfunn, er virtualisering og digitalisering. Det er en samlet IKT-bransje enige om, og utfordringen er mottatt. Vi har den kunnskapen og de ferdighetene vi trenger. Sopra Steria ønsker å bidra, slik at kvaliteten og effektiviteten går opp, og pasientsikkerheten forbedres.

Les rapporten

Prosjekter

Designdrevet metode_illustrasjonsfoto

Legemiddelverket: Høster gevinster med samlet applikasjonsportefølje

Flere som trener sammen

Helsedirektoratet: Frida halverer saksbehandlingstid

Blogger

Illustrasjon_lyspærer

Akson: En vanskelig, men ikke umulig spasertur i tåken

| Gunnar Mørne

Lege med nettbrett på sykehus

Helsesektoren bør se til andre for å lykkes

| Gunnar Mørne

Kollegaer ser på PC og snakker sammen

Ingen revolusjon uten nasjonale grep for kunstig intelligens

| Gunnar Mørne, Lars Ødegaard

To barn og en eldre mann som ser på mobilen

Kan teknologi stoppe volden i sykehjem?

| Gunnar Mørne

Bruker Ipad

Er Helse-Norge klar for teknologigigantenes inntog?

| Gunnar Mørne

Lege undersøker beinet med OrthoNav Holocare

HoloCare-konferansen: Raskere hester og radikal innovasjon

| Marit Gjevik

Vil du vite mer?
Gunnar Mørne
Gunnar Mørne Direktør for forretningsutvikling, helse

Kontakt oss

Kryss av i boksen for å bekrefte*