Hyller med hjertemønster

Helse

Vi jobber for at vi alle skal motta best mulig helsetjenester med moderne løsninger

Innen helsesektoren har ny teknologi og transformasjon bokstavelig talt mulighet til å redde liv. Derfor er Sopra Steria svært glad for å hver dag få bidra i digitaliseringen av helsesektoren. Vi ser at behov for standardisering, sterkere nasjonal styring og pasientorientering, er de mest dagsaktuelle temaene sektoren står overfor.

Forskning viser at ny teknologi i seg selv ikke løser alle utfordringer. Pasienten har liten nytte av ny teknologi hvis ikke den understøtter legens behov under konsultasjonen. Teknologien må være middelet, ikke målet, dersom den skal bidra til å oppnå store gevinster for hele samfunnet.

Det lover derfor godt for fremtiden at det nå finnes et sterkt nasjonalt engasjement for å etablere helse-Norge som en heldigitalisert samfunnsarena. Gjennom politisk styring, sterke kompetansemiljøer og endringsvilje kan målet nås.

 

Hva bidrar vi med?

Sopra Steria bidrar hver dag gjennom vår spisskompetanse i å utnytte teknologi og prosesser. Gjennom en årrekke har vi samarbeidet med Helse-Norge. Vi gleder oss til å samarbeide videre sammen med helsesektoren, for å skape de beste mulige helsetjenestene. Det handler om engasjement og vilje.

Prosjekter

Blogger

Illustrasjon_lyspærer

Akson: En vanskelig, men ikke umulig spasertur i tåken

| Gunnar Mørne

Jente ser på mobil i et bymiljø

- Er det noen som tenker på om vi skriver korona med k eller c?

| Ingrid Holm Finseth

Lege med nettbrett på sykehus

Helsesektoren bør se til andre for å lykkes

| Gunnar Mørne

Nyheter

Vil du vite mer?
Gunnar Mørne
Gunnar Mørne Direktør for forretningsutvikling, helse

Kontakt oss

Kryss av i boksen for å bekrefte*