Illustrasjonsfoto Helse

Helse

Vi jobber for at alle skal få lik tilgang til gode helsetjenester 

Vi står foran en utfordring hvor vi må levere mer helse med samme antall ressurser. Vi er alle enige om utfordringen, og digitalisering er en av de viktigste veiene til mål. 

Sopra Steria har kompetansen, innsikten og erfaringen til å levere alt fra små – til store og komplekse løsninger til sektoren, slik at vi sammen kan sikre likeverdige helsetjenester uansett hvor du bor. 

Eldrebølgen er her 

Vi lever lenger og lenger. I 2040 vil arbeidsstyrken i Norge være halvert. Samtidig vil sykdommer som krever lange behandlingsløp øke, for eksempel kreft, diabetes og demens.  

Helsepersonell er en knapphetsressurs, og vi må jobbe smartere og benytte teknologi for å automatisere det vi kan.  

Smartere teknologi og bedre prosesser 

For å løse personellutfordringene må vi bruke teknologien til det den er god til, og menneskene til det vi er best til. Teknologi og digitalisering er middelet, ikke målet. 

Vi må alltid sette brukeren først og forstå kompleksiteten i sektoren for å gjøre endringene som kreves. Vi jobber for pasientsikkerheten med å sørge for riktig kompetanse på riktig sted og med riktig informasjon. 

Teknologi kan bidra til å effektivisere og forenkle prosesser. Helsepersonell kan dermed bruke tiden på pasientene – ikke på systemene. 

Hva bidrar vi med? 

Sopra Steria har gjennom en årrekke samarbeidet med helsesektoren. Vi bidrar hver dag med vår spisskompetanse innen teknologi og prosesser. Våre teknologer, designere og rådgivere sørger for at det er de viktigste problemene som blir løst, mens våre endringsledere og smidige “coacher” driver prosessene fremover. 

Sopra Steria er en ende-til-ende-leverandør, og kan bistå innen en rekke fagområder: 

Hvordan kommer vi til fremtidens helsevesen?

Helse-Norge 2020-2030: Kollaps eller bærekraft?

Målbildet er klart - i Norge skal vi skape pasientens helsetjeneste. Samtidig er utfordringene velkjente og tøffe. De grunnleggende løsningene som peker seg ut i et stadig mer digitalt samfunn, er virtualisering og digitalisering. Det er en samlet IKT-bransje enige om, og utfordringen er mottatt. Vi har den kunnskapen og de ferdighetene vi trenger. Sopra Steria ønsker å bidra, slik at kvaliteten og effektiviteten går opp, og pasientsikkerheten forbedres.

Les rapporten

Prosjekter

Apotek 1: Hva har farmasiløsninger med katedraler å gjøre?

Hemit: Veien til redusert risiko

Legemiddelverket: Raskere prosesser med RPA sparer ca 13 årsverk

Legemiddelverket: Høster gevinster med samlet applikasjonsportefølje

HoloCare: Blandet virkelighet gir kirurgen «røntgensyn»

HoloCares nye nettside: både ansikt utad og samarbeidsnettverk innad

Helsedirektoratet: Frida halverer saksbehandlingstid

Blogger

Velferdsteknologi: Balansen mellom standardisering, finansiering, innovasjon og samarbeid

| Odd Inge Hellesylt, Ingvild Araldsen Blom

Digital infrastruktur vil forme fremtidens helsetjenester

| Ingvild Araldsen Blom, Odd Inge Hellesylt

Hele Norge eksporterer?

| Ingvild Araldsen Blom, Odd Inge Hellesylt, Ola Holm

En digital revolusjon med datadeling i helsesektoren?

| Odd Inge Hellesylt, Ingvild Araldsen Blom, Kjetil Kvernflaten

Er nasjonal skyløsning veien å gå innen helse?

| Ingvild Araldsen Blom, Jørgen Rørvik

Ingen revolusjon uten nasjonale grep for kunstig intelligens

| Lars Ødegaard

Nyheter

Vil redde liv med smart teknologi

2023
Helse
Nyhet

Stor avtale med Sykehuspartner: Conscia og Sopra Steria skal modernisere IT-nettverket til Helse Sør-Øst

2022
Helse
Nyhet

HoloCare med viktig milepæl

2021
Helse
Nyhet

Medisinsk hologram-startup henter inn fersk kapital

2021
Helse
Nyhet

Vil du vite mer?

Odd Inge Hellesylt

Odd Inge Hellesylt

Direktør forretningsutvikling, helse