Hyller med hjerter

Helse

Vi jobber for at vi alle skal motta best mulig helsetjenester med moderne løsninger

Innen helsesektoren har ny teknologi og transformasjon bokstavelig talt mulighet til å redde liv. Derfor er Sopra Steria svært glad for å hver dag få bidra i digitaliseringen av helsesektoren. Vi ser at behov for standardisering, sterkere nasjonal styring og pasientorientering, er de mest dagsaktuelle temaene sektoren står overfor.

Forskning viser at ny teknologi i seg selv ikke løser alle utfordringer. Pasienten har liten nytte av ny teknologi hvis ikke den understøtter legens behov under konsultasjonen. Teknologien må være middelet, ikke målet, dersom den skal bidra til å oppnå store gevinster for hele samfunnet.

Det lover derfor godt for fremtiden at det nå finnes et sterkt nasjonalt engasjement for å etablere helse-Norge som en heldigitalisert samfunnsarena. Gjennom politisk styring, sterke kompetansemiljøer og endringsvilje kan målet nås.

Hva bidrar vi med?

Sopra Steria bidrar hver dag gjennom vår spisskompetanse i å utnytte teknologi og prosesser. Gjennom en årrekke har vi samarbeidet med Helse-Norge. Vi gleder oss til å samarbeide videre sammen med helsesektoren, for å skape de beste mulige helsetjenestene. Det handler om engasjement og vilje.

Sopra Steria er en ende-til-ende-leverandør, og kan bistå innen en rekke fagområder:

 

Hvordan kommer vi til fremtidens helsevesen?

Helse-Norge 2020-2030: Kollaps eller bærekraft?

Rapport

Målbildet er klart - i Norge skal vi skape pasientens helsetjeneste. Samtidig er utfordringene velkjente og tøffe. De grunnleggende løsningene som peker seg ut i et stadig mer digitalt samfunn, er virtualisering og digitalisering. Det er en samlet IKT-bransje enige om, og utfordringen er mottatt. Vi har den kunnskapen og de ferdighetene vi trenger. Sopra Steria ønsker å bidra, slik at kvaliteten og effektiviteten går opp, og pasientsikkerheten forbedres.

Les rapporten

Prosjekter

Apotek 1: Hva har farmasiløsninger med katedraler å gjøre?

Hemit: Veien til redusert risiko

Legemiddelverket: Raskere prosesser med RPA sparer ca 13 årsverk

Legemiddelverket: Høster gevinster med samlet applikasjonsportefølje

HoloCare: Blandet virkelighet gir kirurgen «røntgensyn»

HoloCares nye nettside: både ansikt utad og samarbeidsnettverk innad

Helsedirektoratet: Frida halverer saksbehandlingstid

Blogger

Hele Norge eksporterer?

| Ingvild Araldsen Blom, Odd Inge Hellesylt, Ola Holm

En digital revolusjon med datadeling i helsesektoren?

| Odd Inge Hellesylt, Ingvild Araldsen Blom, Kjetil Kvernflaten

Er nasjonal skyløsning veien å gå innen helse?

| Ingvild Araldsen Blom, Jørgen Rørvik

Ingen revolusjon uten nasjonale grep for kunstig intelligens

| Lars Ødegaard

HoloCare-konferansen: Raskere hester og radikal innovasjon

| Marit Gjevik

Åpent brev til digitaliseringsministeren: La oss få styring på digitaliseringen av Norge

| Kristine Synøve Brorson

Nyheter

Stor avtale med Sykehuspartner: Conscia og Sopra Steria skal modernisere IT-nettverket til Helse Sør-Øst

2022
Helse
Nyhet

HoloCare med viktig milepæl

2021
Helse
Nyhet

Medisinsk hologram-startup henter inn fersk kapital

2021
Helse
Nyhet

Norsk team til topps i europeisk hackathon

2020
Helse
Nyhet

Vil du vite mer?

Odd Inge Hellesylt

Odd Inge Hellesylt

Direktør forretningsutvikling, helse

Kontakt oss

Feltene merket (*) må fylles ut

Kryss av i boksen for å bekrefte*