Hyller med hjerter

Vi jobber for at vi alle skal motta best mulig helsetjenester med moderne løsninger

Innen helsesektoren har ny teknologi og transformasjon bokstavelig talt mulighet til å redde liv. Derfor er Sopra Steria svært glad for å hver dag få bidra i digitaliseringen av helsesektoren. Vi ser at behov for standardisering, sterkere nasjonal styring og pasientorientering, er de mest dagsaktuelle temaene sektoren står overfor.

Forskning viser at ny teknologi i seg selv ikke løser alle utfordringer. Pasienten har liten nytte av ny teknologi hvis ikke den understøtter legens behov under konsultasjonen. Teknologien må være middelet, ikke målet, dersom den skal bidra til å oppnå store gevinster for hele samfunnet.

Det lover derfor godt for fremtiden at det nå finnes et sterkt nasjonalt engasjement for å etablere helse-Norge som en heldigitalisert samfunnsarena. Gjennom politisk styring, sterke kompetansemiljøer og endringsvilje kan målet nås.

Hva bidrar vi med?

Sopra Steria bidrar hver dag gjennom vår spisskompetanse i å utnytte teknologi og prosesser. Gjennom en årrekke har vi samarbeidet med Helse-Norge. Vi gleder oss til å samarbeide videre sammen med helsesektoren, for å skape de beste mulige helsetjenestene. Det handler om engasjement og vilje.

Sopra Steria er en ende-til-ende-leverandør, og kan bistå innen en rekke fagområder:

Hvordan kommer vi til fremtidens helsevesen?

Helse-Norge_Rapport_Banner_1560x515_Webrapport

RAPPORT

Helse-Norge 2020-2030: Kollaps eller bærekraft?

Målbildet er klart - i Norge skal vi skape pasientens helsetjeneste. Samtidig er utfordringene velkjente og tøffe. De grunnleggende løsningene som peker seg ut i et stadig mer digitalt samfunn, er virtualisering og digitalisering. Det er en samlet IKT-bransje enige om, og utfordringen er mottatt. Vi har den kunnskapen og de ferdighetene vi trenger. Sopra Steria ønsker å bidra, slik at kvaliteten og effektiviteten går opp, og pasientsikkerheten forbedres.

Les rapporten

Prosjekter

Legemiddelverket: Høster gevinster med samlet applikasjonsportefølje

Helsedirektoratet: Frida halverer saksbehandlingstid

Blogger

Vi trenger ikke å finne opp det digitale hjulet på nytt

Ingen revolusjon uten nasjonale grep for kunstig intelligens

| Lars Ødegaard

Kan teknologi stoppe volden i sykehjem?

HoloCare-konferansen: Raskere hester og radikal innovasjon

| Marit Gjevik

Åpent brev til digitaliseringsministeren: La oss få styring på digitaliseringen av Norge

| Kristine Synøve Brorson

Nasjonalt pacemaker-register: En umulighet?

Vil du vite mer?
Kjetil Taraldlien
Kjetil Taraldlien Direktør for salg og forretningsutvikling. Kontaktperson Helse.

Feltene merket (*) må fylles ut

Kontakt oss

Kryss av i boksen for å bekrefte*