Energi og industri

Vi jobber for å sikre en konkurransedyktig og bærekraftig energisektor - med smarte digitale løsninger

Olje-, energi- og industrisektoren er under store omstillinger. Ny teknologi revitaliserer oljefelter. Ukonvensjonelle strømkilder og skifergass endrer energihandelen. Vi står i tillegg midt i et grønt skifte, hvor teknologi spiller en viktig rolle for å redusere klimaendringene.

Ny teknologi åpner opp for nye muligheter i oljebransjen. Energihandelen er i endring, takket være ukonvensjonelle strømkilder og skifergass. Industrien i Europa er i hard konkurranse og opplever et betydelig kostnadspress. Å oppnå suksess avhenger av globalisering av leveranser, forsvarlig drift, effektivisering av arbeidsprosesser og god dokumentasjon. Effektiv og innovativ IT er helt sentralt for å kunne møte utfordringene som bransjen står overfor.

IT for rutinemessige skrivebordsoppgaver må være enkel og problemfri. Forretningsapplikasjoner må tilpasses enklere vedlikehold og datautveksling med hverandre. Forretningsbeslutninger må tas på grunnlag av sanntidsdata. I tillegg må tekniske systemer, samt kontroll- og overvåkingssystemer, samhandle på en sikker måte med konsernsystemene.

Hva bidrar vi med? 

Sopra Steria tilbyr IT-tjenester som oppfyller disse behovene. Våre fagfolk i Norge og Skandinavia har tilgang på Sopra Steria gruppens Energy and Utilities-sentre i Frankrike, Tyskland og Storbritannia, og våre globale servicesentre i India, Singapore, Polen og Marokko.

Prosjekter

Illustrasjonsbilde_ansatt i Hydro

Hydro: Innføring av SharePoint med 200 endringsagenter på laget

Lyse prosjekt digitalt løft

Lyse: Digitalt løft skaper delingskultur

Nyheter

Statnett inngar strategisk partnerskapsavtale med Sopra Steria, ved Krogstad og Rusti

Strategisk Statnett-avtale til Sopra Steria

3. juli 2019

2019
Energi
Offentlig
Nyhet
DIGITALISERINGSREISE. Sopra Steria hjelper Aker BP-ansatte med å ta «digitalt førerkort» som del av oljeselskapets digitaliseringsreise. Fra venstre, Kristian Spilhaug og Pål Voss i Sopra Steria og Hege Jarstø i Aker BP. Foto: Sopra Steria

Digital storopprusting i Aker BP

9. mai 2019

2019
Energi
Nyhet
SKYPARTNER: Ståle Risem-Johansen (til venstre), IT-sjef i TrønderEnergi Nett og Alf Håvard Iversen, avdelingsleder for infrastruktur på Trondheim-kontoret, ser frem til digitaliseringsreisen til TrønderEnergi Nett med Sopra Steria som partner.

TrønderEnergi Nett retter blikket mot nettskyen

12. juni 2018

2018
Energi
Nyhet
Vil du vite mer?
Kjetil Taraldlien
Kjetil Taraldlien Direktør for salg og forretningsutvikling

Kontakt oss

Kryss av i boksen for å bekrefte*