Illustrasjonsbilde_Energisiden

Energi

Bærekraftig vekst   

Europeisk energiindustri er under press for å finne nye og bærekraftige måter å arbeide på. Dette skaper også muligheter for unik vekst. Med metoder fra designdrevet innovasjon kan vi effektivt utnytte data, digitalisering, automatisering og nye forretningsmodeller for å muliggjøre veksten. 

Energisektoren opplever store endringer på mange nivåer, og dette krever en innovativ, strategisk tilnærming for å opprettholde markedsandel og verdi. Det er en kompleks sektor, der drift ofte er organisert i store selskaper. Økte krav til bærekraft - både miljømessig, sosialt og økonomisk – er en del av hverdagen. Likevel åpner ny teknologi, som maskinlæring og kunstig intelligens, tilgangen til mer data. Digitalisering åpner for innovasjon, nye arbeidsmåter og muligheter for sikrere, grønnere og smartere drift 

Sopra Sterias tilnærming  

Vi ønsker å bistå energisektoren med å gripe nye muligheter innen teknologi, håndtere kompleksiteten og utnytte digitalisering og data. Alltid med gevinstrealisering og en grønn overgang i tankene. Vi vil bidra til å finne løsninger som fungerer for mennesker, bedrifter og miljøet.

Hva vi tilbyr energisektoren  

Vi har bred bransjeekspertise og har dyp innsikt i hva som kreves av endring for å utnytte digitaliseringen for å sikre en optimalisert og effektiv produksjon. Energisektoren krysser ulike bransjer, og med Sopra Steria sin erfaring på tvers av bransjer er vi rustet til å bidra. Både med å utnytte data, drive endring og designe smarte operasjoner – alt dette er avgjørende for å fremskynde en lønnsom grønn overgang.

Sopra Steria er en ende-til-ende-leverandør, og kan bistå innen en rekke fagområder:

Prosjekter

Wintershall Dea Norge: En felles arbeidsflate med Teams og SharePoint

Offshore Norge: Olje- og gassindustrien går for deling av data

HTS Dynamics: Klar for klimatiltak

Wattn: Tydelig retning med bærekraftstrategi i kraftmarkedet

Lyse: Digitalt løft skaper delingskultur

Nyheter

Statkraft skal øke innovasjonstakten med ambisiøs skysatsning

2023
Energi
Nyhet

Slik fikk Statnett fart på smidig transformasjon

2023
Energi
Nyhet

Archer velger Sopra Steria som global digitaliseringspartner

2023
Energi
Nyhet

Vår Energi velger Sopra Steria

2023
Energi
Nyhet

Sopra Steria vant gjev bransjepris for nytt styringssystem

2022
Energi
Nyhet

Dette skaper vinnerne i energibransjen

2022
Energi
Nyhet

Vi mener

Olje og gass: Tempoet i sikkerhetsarbeidet må opp - raskt

| Camilla Olsen, Kenneth Titlestad

Just do it: Samarbeid som skaper fart og verdi

| Linn Skjæveland

Vil du vite mer?

Yrjan Reime

Yrjan Reime

Direktør for forretningsutvikling, energi