Rad med lyspærer hvor én lyser

Energi

Vi jobber for å sikre en konkurransedyktig og bærekraftig energisektor - med smarte digitale løsninger

 

Oljeindustrien har fremdeles mange år foran seg, men med en endret forretningsmodell. Redusert leteaktivitet med få og mindre funn, krav til redusert CO2-utslipp, lavere oljepris med redusert etterspørsel, har fått drastiske konsekvenser for lønnsomhet. Dette gir bransjen store utfordringer, både globalt og på norsk sokkel.

Eierstrukturen har også endret seg, de store internasjonale selskapene er blitt erstattet med Equity-eide selskaper. Den nye eierstrukturen har klare krav til standardisering, økt lønnsomheten og reduserte kostnader. I tillegg har korona påvirket oss alle med nye arbeidsformer og samhandlingsløsninger. Energiselskapenes evne til å møte disse utfordringene, vil avhenge av deres evne til å utvikle nye forretningsmodeller, digitalisere og effektivisere arbeidsprosesser. De vil også måtte samarbeide tettere med leverandørindustrien innen innovasjon og nytenking.

Vi ser et økt samarbeid mellom aktører – mer strategiske partnerskap og allianser. Dette stiller nye krav til samhandling og informasjonsdeling, samt behov for digitalisering av hele verdikjeden.

Norsk kraftforsyning har den høyeste fornybarandelen og de laveste utslippene i Europa. Den foreløpige rekorden for norsk kraftproduksjon ble satt i 2020, hvor det ble produsert 154,2 TWh. Norges kraftforsyning hadde ved inngangen til 2021 en samlet installert produksjonskapasitet på 37 680 MW og en samlet normalårsproduksjon på 153 TWh. I 2020 satte Norge ny rekord med en samlet kraftproduksjon på 154,2 TWh, dette er om lag 10 TWh mer enn gjennomsnittet de siste 5 årene. God tilgang på vann i magasinene og økt vindkraftkapasitet var blant årsakene til den rekordhøye produksjonen.​​​​​

Mer fornybar kraft

Norge er nå inne i en periode der det bygges mer fornybar kraft enn på flere tiår. I 2020 ble det til sammen satt i drift 7,1 TWh vann- og vindkraft. Tilsvarende tall for 2019 var på 2,3 TWh (energifaktanorge.no, 2021).

  • 1681 vannkraftverk – 88 prosent av den norske produksjonskapasiteten
  • 1000 magasiner – lagringskapasiteten tilsvarer 70 prosent av det årlige norske kraftforbruket
  • 53 vindkraftverk – 10 prosent av den norske produksjonskapasiteten

Hva bidrar vi med? 

Vi har en kombinasjon av bransje-, prosess- og teknologikunnskap som bidrar til endring. Gjennom oppdrag, spesialisert utdanning samt interne og eksterne nettverk utvikler vi kompetansen og evnen vår til å lede og støtte endringsprosesser hos kundene våre.

Kunder i energisektoren kan få hjelp av oss med små og store utfordringer innen digitalisering og digitaliseringsprogrammer, prosess- og virksomhetsforbedring, risiko og styring, informasjonssikkerhet og informasjonsstyring, endringsledelse og organisasjonsutvikling. Og ikke minst samhandling og smidige leveranser som er i tiden nå. 

Sopra Steria er en ende-til-ende-leverandør, og kan bistå innen en rekke fagområder:

 

 

Prosjekter

Wattn: Tydelig retning med bærekraftstrategi i kraftmarkedet

Hydro: Innføring av SharePoint med 200 endringsagenter på laget

Lyse: Digitalt løft skaper delingskultur

Nyheter

Sopra Steria inngår ny rammeavtale med Aker BP

2021
Energi
Nyhet

Disse tre kvinnene bygger opp teknologigigant i Stavanger

2021
Energi
Nyhet

Ny sektordirektør for energi i Sopra Steria

2021
Energi
Nyhet

Equinor velger Sopra Steria

2021
Energi
Nyhet

Elvia revolusjonerer sin kundeplattform

2021
Energi
Nyhet

Strategisk Statnett-avtale til Sopra Steria

2019
Energi
Offentlig
Nyhet

Vil du vite mer?

Rolf Erik Svarstad

Rolf Erik Svarstad

Direktør for forretningsutvikling, energi

Kontakt oss

Feltene merket (*) må fylles ut

Kryss av i boksen for å bekrefte*