Rad med lyspærer hvor én lyser

Energi

Vi jobber for å sikre en konkurransedyktig og bærekraftig energisektor - med smarte digitale løsninger 

Olje og gass bransjen har i løpet av de siste 50 årene blitt for Norge den viktigste næringen både når det gjelder inntekter til statskassen, investeringer og andel av total verdiskapning for Norge. Med tanke på den utfordringen rundt energibehovet i verden, så vil norsk sokkel ha ett potensiale for høy aktivitet de neste 50 årene.  

Aktiviteten på norsk sokkel vil også fremover har stor betydning for norsk økonomi, takket være store gjenværende ressurser og nye betydelige utbyggingsprosjekter. Bransjen vil de neste årene bli preget av mange små og store feltutbygginger. 

Aktørbildet har endret seg de siste årene, nye selskaper tar ledelsen av utviklingen på sokkelen.  Norsk sokkel er en drivkraft for energiomstillingen vi står ovenfor: 

  • Mål om netto null utslipp
  • Optimalisere olje og gassportefølje 
  • Akselerere vekst av fornybare løsninger 

Norsk kraftforsyning har den høyeste fornybarandelen og de laveste utslippene i Europa. I et normalår produserer Norge om lag 155 TWh elektrisk energi. Kraftutbyggingen har vært høy de siste årene. 

Vannkraft utgjør det meste av den norske kraftproduksjonen, med en beregnet årlig produksjon på 137,9 TWh. Det vil de neste årene vil vannkraft produksjonen økes med 5 – 6 TWh 

Vindkraft i Norge har noen av Europas beste forutsetninger for god og stabil produksjon, med mye vind spredt over store areal. Årlig beregnet produksjon fra vindkraftverk i Norge er 11,8 Twh. 

Det vil bli en storstilt satsing på havvind de neste årene, først med areal tildeling av Utsira Nord og Sørlige Nordsjø II. Målet til regjeringen er 30 000 MW innen 2040, dette tilsvarer like mye kraft som vi produserer totalt i Norge i dag. 

Vi ser et økt samarbeid mellom aktører, både innen olje & gass- og kraftindustrien – mer strategiske partnerskap og allianser. Dette stiller nye krav til samhandling og informasjonsdeling, samt behov for digitalisering av hele verdikjeden.

Andre energibærere

Batteriproduksjon er blant de sentrale satsingene i EU’s ambisjoner om en ny «Green Deal». Syv land land i EU har forpliktet seg til å bidra inn i dette prosjektet. 

Det er planlagt fire såkalte giga batterifabrikker i Norge innen 2025. En giga-batterifabrikk produserer 30-40 gigawatttimer med batterier årlig. Estimert omsetning per fabrikk på cirka 30 milliarder årlig.   

Hva bidrar vi med?  

Vi har en kombinasjon av bransje-, prosess- og teknologikunnskap som bidrar til endring. Gjennom oppdrag, spesialisert utdanning samt interne og eksterne nettverk utvikler vi kompetansen og evnen vår til å lede og støtte endringsprosesser hos kundene våre. 

Kunder i energisektoren kan få hjelp av oss med små og store utfordringer innen digitalisering og digitaliseringsprogrammer, prosess- og virksomhetsforbedring, risiko og styring, informasjonssikkerhet og informasjonsstyring, endringsledelse og organisasjonsutvikling. Og ikke minst samhandling og smidige leveranser som er i tiden nå.  

 

Sopra Steria er en ende-til-ende-leverandør, og kan bistå innen en rekke fagområder:

 

 

Nyheter

Vår Energi velger Sopra Steria

2023
Energi
Nyhet

Sopra Steria vant gjev bransjepris for nytt styringssystem

2022
Energi
Nyhet

Dette skaper vinnerne i energibransjen

2022
Energi
Nyhet

Sopra Steria inngår ny rammeavtale med Aker BP

2021
Energi
Nyhet

Disse tre kvinnene bygger opp teknologigigant i Stavanger

2021
Energi
Nyhet

Ny sektordirektør for energi i Sopra Steria

2021
Energi
Nyhet

Equinor velger Sopra Steria

2021
Energi
Nyhet

Elvia revolusjonerer sin kundeplattform

2021
Energi
Nyhet

Strategisk Statnett-avtale til Sopra Steria

2019
Energi
Offentlig
Nyhet

Prosjekter

Wintershall Dea Norge: En felles arbeidsflate med Teams og SharePoint

Offshore Norge: Olje- og gassindustrien går for deling av data

HTS Dynamics: Klar for klimatiltak

Wattn: Tydelig retning med bærekraftstrategi i kraftmarkedet

Lyse: Digitalt løft skaper delingskultur

Vi mener

Olje og gass: Tempoet i sikkerhetsarbeidet må opp - raskt

| Camilla Olsen, Kenneth Titlestad

Just do it: Samarbeid som skaper fart og verdi

| Linn Skjæveland

Vil du vite mer?

Yrjan Reime

Yrjan Reime

Direktør for forretningsutvikling, energi