Wattn: Tydelig retning med bærekraftstrategi i kraftmarkedet

| minutter å lese

Prosjektet satte konkrete og målbare mål for bærekraftstrategien som griper inn i alle Wattns forretningsområder og drift. 

Bakgrunn: Behov for en bærekraftsstrategi  

Tafjord Marked, SFE Kraft, Tussa-24 Sognekraft Straum har slått seg sammen og blitt til ett strømselskap; Wattn. Selskapet skal være et innovativt og kundenært strømselskap som tilbyr bærekraftige løsninger til kundene. Wattn vil blant annet tilby tjenester for energieffektivisering, som solceller, billadere, data om forbruk og klimarapportering.

Wattn hadde hatt en strategiprosess i forbindelse med fusjonen, og ønsket en egen prosess for bærekraftstrategi. Det skulle bidra i transformasjonen fra et selskap som selger strøm til et selskap som primært selger tjenester knyttet til energieffektivisering og fornybar energi. 

Hvilken verdi skapte dette for Wattn? 

Resultatet ble en ambisiøs bærekraftstrategi med detaljerte og målbare mål, fokusområder og tiltak med sterk forankring hos både topp- og mellomledelsen i Wattn.

Strategien danner et solid utgangspunkt for videre arbeid med operasjonalisering av bærekraftsmålene, og setter en tydelig retning. 

 

Hva bidro Sopra Steria med?

Sopra Steria ble engasjert for å fasilitere strategiprosessen. Wattns mål med prosessen var å etablere en forretningsstrategi der bærekraft står sentralt i selskapets fremtidige forretningsmodell og er et konkurransefortrinn. Selskapet trengte dermed en bærekraftstrategi som var forankret hos styret og ledelsen, og som posisjonerte selskapet for å bli en bærekraftig kraftmarkedsaktør.

I tett samarbeid med kunden ledet Sopra Steria prosessen, og bisto med metode for å utvikle bærekraftstrategien. Vi bidro også med planlegging og gjennomføring av strategiske diskusjoner mellom arbeidsgruppen og styringsgruppen. Gjennom en bred dialog med interessenter utførte Sopra Steria en vesentlighetsanalyse. På bakgrunn av analysen kunne vi se hvilke bærekraftstemaer som var de viktigste for Wattn, og som strategien skulle bygge på etter forankring i ledergruppen.

Sopra Steria og Wattn satte deretter konkrete og målbare mål for bærekraftstrategien som griper inn i alle Wattns forretningsområder og drift. Strategien ga også konkrete mål for bygging av en bærekraftskultur både i Wattn, og i lokalområdene der bedriften er etablert.

 

Prosjektet er knyttet til flere av FNs bærekraftsmål: 

  • Mål 7: Ren energi til alle
  • Mål 12: Ansvarlig forbruk og produksjon
  • Mål 13: Stoppe klimaendringene 

7 ren energi til alle

12 Ansvarlig forbruk og produksjon

13 Stoppe klimaendringene

 

 

 

 

Ingvill Tollman Fosse

Ingvill Tollman Fosse

Bærekraftsrådgiver

Eivind Kristoffersen

Eivind Kristoffersen

Bærekraftsrådgiver

Se alle prosjektene til Sopra Steria

Se alle