Wintershall Dea Norge: En felles arbeidsflate med Teams og SharePoint

| minutter å lese

Sikkert samarbeid i Microsoft 365 gir en mer effektiv arbeidsdag på tvers av prosjekter, både eksternt og internt.

Bakgrunn: Fusjon krever felles verktøy

På bakgrunn av fusjonen mellom Wintershall og DEA til Wintershall Dea, hadde selskapet store datamengder lagret på ulike måter og på ulike steder. Prosjektet hadde som mål å slå sammen de ulike lagringsområdene til ett ved hjelp av Microsoft 365 SharePoint og Teams.

Medarbeiderne i alle avdelinger trengte ett felles verktøy for lagring og prosjektsamarbeid både med eksterne og interne, og dataene skulle overføres til ett strukturert Teams og SharePoint oppsett, fra blant annet shared drives,  «on-premise» SharePoint-siter, Teams-siter osv. Med en slik løsning kan alle jobbe i én og samme arbeidsflate for lagring, administrering og organisering av administrative dokumenter og arbeidsdokumenter.

Verdi for Wintershall Dea Norge

Prosjektet mappet, strukturerte, samlet og migrerte eksisterende arbeidsflater inn i ett Microsoft 365-miljø for hele Wintershall Dea Norge.

Medarbeiderne fikk en enklere arbeidshverdag med enkel gjenfinning av data, de kan nå søke på dokumenter på tvers av hele virksomheten, avdelingene, SharePoint-sitene, prosjektene og lisensene.

Eksisterende informasjon er ryddet og sikret med tanke på sletting og overskriving, og dokumenter tagges med metadata og arkiveringsregler.

Sikkert samarbeid i Microsoft 365 gir en mer effektiv arbeidsdag på tvers av prosjekter, både eksternt og internt.Alle bilder krediteres Wintershall Dea/Thor Oliversen

Hva bidro Sopra Steria med?

Sopra Steria bidro i kjerneteamet med prosjektleder og en rådgiver innen Microsoft Teams og SharePoint, sammen med andre spesialister innen dette området. Wintershall Dea Norge stilte med spesialister innen informasjonsstyring og databehandling for å sikre riktig dokumenthåndtering.

Fra hver avdeling deltok en koordinator i migreringen. Prosjekter som hadde opptil 30 forskjellige Teams-sites ble ryddet og migrert til ett område. Lisenser for leting, feltutvikling og produksjon fikk egne områder der 200 aktive og arkiverte lisenser ble samlet.

Alt dette var avhengig av en grundig prosess for å mappe avdelinger, prosjekter og lisenser i flere faser av prosjektet. Avhengigheter mellom ulike deler av virksomheten måtte også avdekkes før migreringen startet.

En viktig del av prosjektet var omfattende brukeropplæring før og etter migreringen, slik at alle følte seg trygge på den nye løsningen. Brukerne finner nå veiledninger, nyttige lenker og interne opplæringswebinarer på en egen SharePoint-site.

 

Fakta

Wintershall Dea er Europas ledende, uavhengige gass- og oljeselskap med mer enn 120 års erfaring som operatør og partner i hele E&P-verdikjeden. Selskapet er en av de største produsentene på norsk sokkel. 

Jørgen Morken

Jørgen Morken

Agency Director

Se alle prosjektene til Sopra Steria

Se alle