CCB Subsea AS: Rustet for økt etterspørsel med nytt skybasert ERP-system

| minutter å lese

CCB Subsea AS mener at det nye skybaserte ERP-systemet vil kunne gi stor verdi både i tid, kost og kvalitet med mange gevinster.

Bakgrunn: Valg av nytt ERP-system  

CCB Subsea AS er en systemuavhengig leverandør av undervanns vedlikeholdstjenester, engineering, utvikling og produksjon av produkter, og operasjoner offshore. Selskapet er en pioner innen sektoren, og opplever sterk vekst i etterspørselen av tjenestene sine. De har blitt kjent i markedet for høy kvalitet, Lean gjennomføring og forutsigbare leveranser. Siden etableringen i 2016 har de utvidet både tjenesteporteføljen og kapasiteten; de tilbyr alt fra lagringsvedlikehold av undervannsverktøy til full resertifisering av brønnkontrollutstyr – og videre studier, design og engineering til produksjon av produkter, og planlegging og gjennomføring av operasjoner offshore.  

For å imøtekomme økende etterspørsel fra kundene var det nødvendig for CCB Subsea AS å vurdere hvordan IT bedre kunne løse dagens og fremtidige forretningsbehov med fokus på god ressursutnyttelse. Med mål om å oppnå høyere effektivitet og bedre grad av kontroll på virksomheten har CCB Subsea AS valgt SAP S/4HANA Cloud Public Edition som sitt ERP-system. 

Verdi: Effektivitet med SAP S/4HANA Cloud  

CCB Subsea AS mener at det nye skybaserte ERP-systemet vil kunne gi stor verdi både i tid, kost og kvalitet med følgende gevinster: 

  • Høyere effektivitet
  • Bedre innsikt og beslutningsstøtte
  • Bedre informasjonsflyt og samarbeid
  • Redusert risiko for feil
  • Enkelt å skalere 
  • Kostnadsbesparelse  

SAP S/4HANA Cloud Public Edition er kåret til en av markedslederne innen skybasert ERP. Systemet er enkelt å ta i bruk med forhåndsdefinerte standardprosesser, og likevel med mange muligheter for å dekke spesielle forretningsbehov. Systemet leveres som en SaaS-løsning (software as a service) med kontinuerlige oppgraderinger, noe som gir rimeligere driftskostnader og raskere implementering av ny funksjonalitet. 

- Sopra Sterias tilnærming til valg av ERP-system ga oss trygghet i at SAP S/4HANA Cloud Public Edition var det rette systemet for oss. De gjennomførte en grundig og omfattende Discover-fase der de viste en dyp forståelse for våre forretningsbehov. Sopra Steria har foreslått løsninger som vil være svært verdifulle for oss. Vi har tillit til at anbefalingene de kommer med, er nøye gjennomtenkt, og dette har gjort oss i stand til å ta beslutninger basert på anbefalingene deres. Vi har en felles forståelse for at vi gjør dette prosjektet sammen, og at vi er avhengig av hverandre for å oppnå felles suksess, sier Cecilie Sælen, CEO, CCB Subsea AS. 

Og hun fortsetter:

Sopra Steria har totalt sett bevist at de er den ideelle partneren for implementeringsprosjektet vårt. Vi er trygge på at samarbeidet vil gi oss verdifull innsikt og veiledning i fortsettelsen og bidra til suksess på lang sikt.


Hva bidro Sopra Steria med? 

Sopra Steria er Norges mest erfarne kompetansemiljø innen SAP S/4HANA Cloud Public Edition, og vi har bidratt med eksperter innen ERP-prosesser. Vi har gjort en grundig analyse og fått inngående kjennskap til kundens arbeidsprosesser. Dette har resultert i relevante og målrettede anbefalinger om hvilke standard forretningsprosesser som er best egnet for CCB Subsea AS. Vi har også levert plan for anskaffelse og innføring av systemet. 

Alle bilder: CCB Subsea

Fakta om CCB Subsea

  • CCB Subsea AS er en systemuavhengig leverandør av undervanns vedlikeholdstjenester, engineering, utvikling og produksjon produkter, og operasjoner offshore. 
  • Er en del av CCB-konsernet og er et knutepunkt for alle undervannstjenester på konsernets lokasjoner i inn- og utland.  
  • Etablert i 2016 og har hovedkontor på Ågotnes utenfor Bergen. 
  • Les mer: www.ccbsubsea.com   

Anne Holme

Anne Holme

Leder, SAP

Se alle prosjektene til Sopra Steria

Se alle