Aker BP: Nitro – en moderne plattform for smidig utvikling

| minutter å lese

Kundens situasjon: Effektivisering for å møte krav 

Aker BP har en visjon om å utnytte ekspertisen sin gjennom tilgjengelige data med god kvalitet. De ønsker å bruke innovativ teknologi på veien mot resultater i verdensklasse.

I et strategisk samarbeid med Sopra Steria har Aker BP tatt initiativ til å etablere et dedikert plattformteam innen brønnplanlegging og -konstruksjon for å få opp fart på interne og eksterne produkt- og utviklingsteam. 

Dette vil bli Aker BPs plattform for utvikling av nye innovative løsninger. De vil både slippe å bruke energi på å tilrettelegge infrastruktur manuelt, og spare tid på å deploye (produksjonssette) ny kode til løsningen. Med smidig utvikling vil Aker BP sette fart på utvikling av nye løsninger med hyppige endringer for å møte kravene til virksomheten.  

Verdi for kunden: En moderne utviklingsplattform 

Aker BP har nå fått en moderne utviklingsplattform som sikrer rask og smidig utvikling. Plattformen håndterer hele release-prosessen på en trygg måte fra idé og utvikling til produksjon. Dette gir betydelig raskere feilretting og utvikling av ny funksjonalitet. Utviklerne kan nå levere forbedret funksjonalitet direkte til sluttbrukerne, uavhengig av begrenset kapasitet i IT-drift eller tradisjonell endringsledelse. 

Nitro har gjennom et godt samarbeid med Sopra Steria blitt en viktig utviklingsplattform i Aker BP. Stadig flere prosjekter og utviklingsteam bruker Nitro, utviklerne opplever en stor effektiviseringsgevinst og vi får samtidig bedre kontroll på governance og sikkerhet.  - Sverre Edin, VP IT & DATA Excellence, Aker BP.

Nitro-plattformen ble først etablert og testet mot et spesifikt forretningsområde, men har nå bevist at den skaper verdi gjennom effektivisering og kvalitetsheving. Dette har ført til at Aker BP har overført eierskapet av løsningen til sin digitale enhet. Funksjonene i plattformen er tilgjengelig for flere områder i selskapet og bidrar til å hente ut gevinster i andre utviklingsinitiativer og områder. 

Gjennom Nitro har Aker BP kortet ned tiden betraktelig fra idé til produksjon. Denne måten å bygge programvare på, gjør oss raskere og mer innovative. - Arnfinn Grøtte, initiativtaker til Team Nitro og Chief Transformation Engineer D&W, Aker BP.

 

Sopra Sterias bidrag: Etablering av et dedikert utviklingsplattformteam 

Sopra Steria har bistått Aker BP med å etablere en utviklingsplattform, Nitro, primært på Microsoft Azure-teknologi. Nitro-plattformen åpner opp for raskere og smidig utvikling, og benytter blant annet kontainertjenester, DevSecOps-verktøy, infrastruktur-som-kode og tilrettelegger for mikrotjenestearkitektur og selvbetjening. Det viktigste fortrinnet til plattformen er hvordan den gjør jobben enklere og mer effektiv for utviklerne, i tillegg til at teamet bistår i arbeidet med å etablere smidig utviklingsprosess og tilrettelegger for enkel onboarding av produktteamene. Plattformen støtter forretningens krav til smidigere og hyppigere utvikling og leveranse av funksjonalitet. Nøkkelen er kontinuerlig integrasjon og automatisk applikasjonsdistribusjon gjennom moderne DevSecOps-prinsipper.

Dette gir fleksibilitet, rask opp- og nedskalering av ressurser med "pay-as-you-use"-modeller, reduserte investeringer, redusert leveringstid med ressurser tilgjengelig på forespørsel, selvbetjening med reduserte administrasjonskostnader, reduserte krav til infrastrukturkunnskap hos produktteamet, støtte for samarbeid på tvers av produktteam samt økt sikkerhet. 

Nitro-teamet består av seks ressurser fra Sopra Steria med tverrfaglig kompetanse innen DevSecOps – utvikling, sikkerhet og drift.

Fakta om kunden 

Aker BP driver med leting, utbygging og drift av olje og gass på norsk sokkel. Selskapet har om lag 1750 ansatte og er notert på Oslo Børs. Målt i produksjon er Aker BP et av de største uavhengige børsnoterte oljeselskapene i Europa. De har hovedkontor på Fornebu utenfor Oslo og kontorer i Stavanger, Trondheim, Harstad og Sandnessjøen.

 

Foto: Aker BP

 

Heidi Ravndal

Heidi Ravndal

Head of Infrastructure Management

Se alle prosjektene til Sopra Steria

Se alle