Energi og industri

Ny teknologi revitaliserer oljefelter. Ukonvensjonelle strømkilder og skifergass endrer energihandelen. Klimaendringer setter bærekraft på agendaen.

Teknologi gir nye muligheter

Olje-, energi. og industrisektoren står foran massive investeringer. Ny teknologi åpner opp for nye muligheter i oljebransjen. Energihandelen er i endring takket være ukonvensjonelle strømkilder og skifergass. Industrien i Europa er i hard konkurranse og opplever et betydelig kostnadspress. Suksess krever globalisering av leveranser, forsvarlig drift, effektivisering av arbeidsprosesser og god dokumentasjon. Effektiv og innovativ IT er helt sentralt for å kunne møte disse utfordringene.

Vi kan bidra

IT for rutinemessige skrivebordsoppgaver må være enkel og problemfri. Forretningsapplikasjoner må tilpasses enklere vedlikehold og datautveksling med hverandre. Forretningsavgjørelser må tas på grunnlag av sanntidsdata. Tekniske systemer samt kontroll- og overvåkingssystemer må samhandle på en sikker måte med konsernsystemene.

Mange stoler på oss

Sopra Steria er i stand til å tilby et sett med IT-tjenester som oppfyller disse behovene. Våre skandinaviske tjenester trekker på styrken i Sopra Sterias Energy and Utilities-sentre i Frankrike, Tyskland og Storbritannia, og våre globale servicesentre i India, Singapore, Polen og Marokko.

Vil du vite mer?

Morten QuesethMorten Queseth

Business Development Director
Tlf: +47 997 35 210
E-post: morten.queseth@soprasteria.com