DevOps

DevOps har snudd opp-ned på IT-verdenen, ved å tilrettelegge for bedre applikasjonsutvikling og drift. Nå har det blitt den nye standarden.

Målet for de fleste IT-avdelinger er å levere gode løsninger kjappere og med høyere kvalitet. For å få til dette må vi røske opp i prosessene rundt hvordan vi bygger, leverer og tester løsninger. DevOps handler om å automatisere prosesser, fjerne siloer og å få organisasjoner til å jobbe mot samme mål.

Den digitaliserte verden beveger seg lynraskt, og det som var godt nok i går, er utdatert og gammeldags i morgen. DevOps handler om forandring. Det gjør virksomheter i stand til å holde følge med utviklingen ved å levere kode raskere, uten å senke kvaliteten på løsningene som leveres.

Våre tjenester innen DevOps:

  • Løsninger for kontinuerlig leveranse
  • Infrastruktur som kode
  • Modenhetsanalyser

Kontinuerlig leveranse

Å kunne levere fungerende kode ofte og med høy kvalitet er en av grunnsteinene i DevOps-tankegangen. Kontinuerlig leveranse (Continuous Delivery) benytter automatiserte stegvise prosesser, ofte kalt «pipelines». Dette gjøre prosessen fra en utvikler sjekker inn kode, til koden er produksjonsklar, så rask og kvalitetssikret som mulig. Sopra Sterias konsulenter har erfaring med å sette opp slike prosesser både i små og store prosjekter.

Infrastruktur som kode

DevOps handler om kontinuerlig forandring og hyppige endringer. Ved å behandle infrastruktur som kode kan vi sikre stabilitet og kontroll i reproduserbare miljøer, både i skybaserte løsninger og i tradisjonell drift. Sopra Steria har kompetanse på de ledende verktøyene for konfigurasjonsstyring og infrastruktur som kode og hjelper kunder med å oppnå et smidig og helautomatisert miljøoppsett.

Modenhetsanalyser

Hvor moden er din organisasjon for DevOps? Ingen organisasjoner er like, og det er derfor ikke én løsning som passer alle. Våre konsulenter analyserer kunders organisasjoner og utviklings- og leveranseprosesser og finner de fornuftige neste stegene for å forbedre prosessene og fjerne flaskehalser.

 

Hvorfor velge oss?

Vi i Sopra Steria har lang erfaring etter å ha jobbet med DevOps i små og store prosjekter i mange år. Vi har spesialiserte konsulenter med spisskompetanse på automatisering, kontinuerlig leveranse og smidig infrastruktur. I tillegg har vi dyktige utviklere og Norges største test-miljø som legger til rette for at våre kunder skal få mest mulig ut av løsningene de produserer.

Vil du vite mer?

alf_johannessen_120x120Alf Gilroy

Head of Applications, Scandinavia
Tlf: +47 918 16 417
E-post: alf.gilroy@soprasteria.com