Nytt sporings- og analyseverktøy skal bekjempe fiskerikriminalitet globalt

| minutter å lese

BarentsWatch har sammen med Sopra Steria utviklet et nytt sporings- og analyseverktøy som skal gjøre det lettere å samarbeide i kampen mot fiskerikriminalitet.

- Det nye digitale verktøyet har som mål å være et daglig, brukervennlig verktøy, som er med på å bekjempe fiskerikriminalitet. Ved å bruke innovative, digitale verktøy, og ved å støtte hverandre, blir vi mer robuste og smartere i en verden i stadig endring, sa statssekretær Bjørg Sandkjær før hun klippet snoren og lanserte det nye sporings- og analyseverktøyet som BarentsWatch og Sopra Steria har utviklet sammen. Over 20 nasjoner var samlet på Oscarsborg for å markere 5-årsjubileet til Blue Justice-initiativet som Norge lanserte i 2019, og for å få en opplæring i den nye plattformen.

Digital plattform som verktøy

Blue Justice-initiativet er en del av Norges kamp mot organisert kriminalitet i den globale fiskeindustrien, og er et ledd i den såkalte Københavnerklæringen om grensekryssende fiskerikriminalitet. I dag, fem år etter, er 60 land med i initiativet. Det tilsvarer bortimot 37 prosent av verdens kyststater, hvor de fleste av landene er utviklingsland. For at landene skal samhandle enklere med hverandre, ble det opprettet en digital plattform da initiativet startet. Nå er denne plattformen tatt til et nytt nivå – og utviklet til et avansert sporings- og analyseverktøy.

- Vi er stolt over at vi kan bidra i kampen mot internasjonal fiskerikriminalitet. Plattformen vi har utviklet sammen med Sopra Steria har allerede vært nyttig i Norge, og nå håper vi den vil gi nytte internasjonalt, gjennom de 60 landene som er med i Blue Justice, sier Nina Buvang Vaaja, leder i BarentsWatch.

 

Statssekretær Bjørg Sandkjær klippet snoren og lanserte det nye digitale verktøyet som BarentsWatch og Sopra Steria har utviklet. 

Kan samhandle i hele verden

Fra scenen under markeringen på Oscarsborg, fortalte blant andre representanter fra Maldivene og Capo Verde om viktigheten av initiativet – og hvordan det digitale verktøyet er et stort steg for å kunne samarbeide og dele informasjon på tvers av landene. 

Ved hjelp av det internasjonale sporingssenteret i Vardø, som overvåker fartøybevegelser på havet, kan Norge nemlig dele satellittdata i plattformen. Det digitale verktøyet gjør derfor at operative etater hos forskjellige nasjoner kan jobbe sammen for å bekjempe grenseoverskridende organisert kriminalitet.

- Blue Justice-initiativet er utvilsomt viktig. Vi er stolte av at vi sammen med BarentsWatch har utviklet plattformen som bidrar til samhandling mellom landene, og som er et verdifullt verktøy i jobben med å bekjempe kriminalitet i fiskernæringen, sier Kjell Rusti, administrerende direktør i Sopra Steria.

Utviklere i Sopra Steria har utviklet plattformen fra A til Å. Vi har implementert avanserte algoritmer til å kverne og analysere enorme mengder med data, for å gi brukerne det best mulige beslutningsgrunnlaget når de skal detektere ulovligheter. Sopra Steria har bistått med alt fra strategi, prosjektledelse og design av brukeropplevelsen, til videreutvikling, drift og opplæring når landene nå tar i bruk det nye verktøyet.

 

Et nytt sporings- og analyseverktøy skal gjøre det lettere å samarbeide for å forebygge fiskerikriminalitet i hele verden.

 

Om Blue Justice 

  • Norge lanserte Blue Justice-initiativet i 2019.
  • Initiativet adresserer problemet med ulovlig fiske, som igjen fører til hvitvasking av penger og menneskehandel knyttet til organisert kriminalitet.
  • Fiskerikriminalitet er en samlebetegnelse for økonomisk motiverte lovbrudd som kan forekomme i hele verdikjeden fra hav til bord. Typisk er straffbare handlinger knyttet til ulovlig uttak av fisk, under- og feilrapportering av fangst eller omsetning av ulovlig fanget fisk.
  • Initiativet følges opp av FNs utviklingsprogram (UNDP) og inngår i et samarbeid med en rekke andre norske etater og internasjonale samarbeidspartnere.
  • Blue Justice-initiativets sporingssenter er samlokalisert med den felles analyseenheten mellom Fiskeridirektoratet og Kystverket ved Vardø trafikksentral.
  • Les mer om Blue Justice her: https://bluejustice.org/

(Kilder: regjeringen.no/okokrim.no)

 

Toppbilde: Arve Dimmen, direktør for navigasjonsteknologi og maritime tenester i Kystverket, Nina Buvang Vaaja, leder i BarentsWatch og Kjell Rusti, administrerende direktør i Sopra Steria under markeringen av 5-årsjubileet til Blue Justice. (Alle foto: Sopra Steria) 

 

Search

Kort om Sopra Steria

Sopra Steria er Norges ledende konsulentselskap innen digitalisering, innovasjon og bærekraft. Selskapet har gjennom en årrekke vært rangert som en av Norges beste arbeidsplasser. Som et av Europas største konsulentselskaper, bistår Sopra Steria store private selskaper og offentlige virksomheter med deres omstilling.  

Selskapet er opptatt av å skape verdi for sine kunder og samfunnet, og har som mål å skape en bedre og mer bærekraftig fremtid. 

Sopra Steria har 56 000 medarbeidere i 30 land, og hadde en omsetning på € 5,8 milliarder i 2023. I Norge sørger 3300 medarbeidere for en årlig omsetning på over 5,2 milliarder kroner i 2023. Selskapet har kontorer i Oslo, Stavanger, Trondheim, Bergen, Drammen, Hamar, Fredrikstad, Kristiansand og Tromsø. 

Vil du vite mer?

Kristin Blix-Elton
Kristin Blix-Elton
Markeds- og kommunikasjonsdirektør, Skandinavia