Kreftforeningen: Fra målstyring til Debatten på NRK

| minutter å lese

Bakgrunn 

Kreftforeningen tok høsten 2021 i bruk OKR (Objectives and Key Results) som rammeverk for å omsette strategi til økt handlekraft og konkrete resultater. Innføringen av OKR har hatt som mål å styrke evnen til å prioriterte mål. Denne tilnærmingen til arbeidet med halvårlige satsinger har allerede gitt resultater  

Hvilken verdi skapte dette for kunden

Et av målene for våren 2022 var å utøve et «radikalt press»viktige beslutningstakere, slik at pasienter kan få raskere tilgang til nye medisiner. Kreftforeningen satte seg konkrete mål for nøkkelresultater ved å samle aktører på feltet til en felles brukerstemme i en påvirkningskampanje. De sørget også for synlighet i lokal og nasjonal presse. Dette målrettede arbeidet resulterte blant annet i en paneldebatt på Debatten på NRK, og et pasientopprop undertegnet av 46 foreninger og mer enn 100 000 personer som ble overlevert helseministeren i juni. 

Skjermbilde fra NRK Debatten

Skjermdump fra NRK Debatten (Opphavsrett NRK)

Ledergruppa i Kreftforeningen har vært ambassadører for de strategiske prioriteringene og bidro til en god prosess for å sette og følge opp mål. De har også lagt til rette for at organisasjonen har kunnet lære og justere underveis. Nøkkelen i gjennomføringen har vært å etablere tverrfaglige team som har tt ansvar, dedikert tid og støtte til å nå prioriterte mål og nøkkelresultater.  

Erfaringene underveis viser stor entusiasme og eierskap hos alle involverte. Læringen underveis har gjort det mulig å både justere kurs og prioriteringer samt måten å jobbe med mål fra uke til uke. Medarbeidere og ledere sier også at arbeidet har:  

  • Gitt tydelige prioriteringer og avgrensninger 
  • Satt fart på viktige innsatsområder 
  • Skapt oppmerksomhet om resultater og hva som bidrar til resultatene gjennom en god arbeidsmetodikk 
  • Tydeliggjort roller  
  • Gitt tett forankring opp mot ledergruppen  

Hva bidro Sopra Steria med

Kreftforeningen ønsket i startfasen å finne en partner som kunne fungere som en rådgiver og bidra med erfaring med å sette opp struktur i OKR-syklus, tilpasset organisasjonen. For Kreftforeningen var det godt å ha en sparringpartner som hadde gjennomført OKR prosesser tidligere. Metodikken er ny, og det kan være lett å trå feil uten å få råd. I dette arbeidet har Sopra Steria samarbeidet med både ledergruppe og ansatte som jobber i og rundt teamene. 

Praktisk har Sopra Steria blant annet bistått med opplæring av team og coacher i praktisk arbeid med OKR-er, rådgivning om beste praksis knyttet til målprosess og oppfølging av mål. Bidraget fra Sopra Steria besto også av erfaringsdeling om beste praksis i innføring, sammensetting av team og utforming av struktur, basert på erfaringer fra andre kunder. 

Som sparringspartner og rådgiver for Generalsekretær og øvrige ledelse i utforming av OKR-struktur, bidro Sopra Steria med erfaring innen formulering av OKR og nyttige råd om teamsammensetning og teamstørrelse samt kommunikasjon ut i organisasjonen. 

Se alle prosjektene til Sopra Steria

Se alle