Hva er Scope 1, 2 og 3, og hvordan gjøre det datadrevet?

av Marte Bakken - Seniorrådgiver bærekraft
| minutter å lese

For å få oversikt over klimagassutslippene knyttet til virksomheten din og bli datadrevet i beslutninger og tiltak, kreves det et klimaregnskap – og med tiden også et klimabudsjett. Dersom du tar i bruk den vanligste standarden for klimaregnskap i dag, vil du fort bli introdusert for begrepene Scope 1, 2 og 3. 

GHG-protokollen er den mest anerkjente standarden for klimaregnskap i dag. Og det er her begrepene Scope 1, 2 og 3 kommer inn. GHG-protokollen deler nemlig inn virksomheters CO2-utslipp etter disse tre kategoriene.  

– Mange vet ikke hvor de skal begynne når de har bestemt seg for å jobbe med utslippsreduksjoner. Sopra Steria Footprint hjelper kunder med å sette opp klimaregnskap og etablere klima-strategier, slik at kundene kan redusere sine utslipp effektivt, forteller Sopra Steria Footprints seniorrådgiver på bærekraft, Marte Bakken.  

Her er en oversikt over hvilke utslipp som knyttes til hvilken kategori:  

Scope 1: Direkte utslipp 

Omhandler virksomhetens direkte utslipp. Det vil si utslipp som er knyttet til noe virksomheten selv eier. Dersom virksomheten selv eier produksjonsfabrikker, eller biler og maskiner som går på fossilt drivstoff, må dette CO2-utslippet altså inn i virksomhetens Scope 1-utslipp.  

Når virksomheter kjøper produkter fra fabrikker de ikke selv eier, omfattes altså ikke dette utslippet av Scope 1.  

Eksempler på Scope 1:

 • Virksomhetens kjøretøy og maskiner

 • Virksomheten bygg og fabrikker

Scope 2: Energiforbruk 

Omhandler virksomhetens strømbruk og fjernvarme/-kjøling. Mange blir overrasket over at de må beregne CO2-utslipp fra bruk av norsk strøm, når vi kun produserer fornybar strøm. Selv om utslippene er lave for norsk vannkraft er det utslipp knyttet til bygging, vedlikehold og drift som fordeles på hver kWt strøm benyttet.

Norge importerer også en del strøm som kan inneholde både kjernekraft, kullkraft og annet. Det finnes ulike Co2-tall (faktorer) for ulike typer strømavtaler og miksen av strøm på nettet. 

Eksempler på Scope 2:

 • Strøm med opphavsgaranti
 • Strøm uten opphavsgaranti (mix)
 • Fjernvarme og -kjøling fra avfallsforbrenning
 • Fjernvarme og -kjøling fra overskuddsvarme

Scope 3: Indirekte utslipp 

Scope 3 er utslipp knyttet til alt av varer og tjenester som virksomheten kjøper inn og selger. Dette er en stor og kompleks kategori som omhandler alle indirekte utslipp, bortsett fra energibruken som er Scope 2.   

Hvis en virksomhet bruker en entreprenør til å bygge et lagerbygg, vil entreprenørens utslipp og materialene som inngår i bygget bli virksomhetens Scope 3-utslipp.  

Når dere skal begynne med Scope 3 er det viktig å først få på plass et grovt estimat, for deretter å jobbe med mer detaljerte data for de vesentlige kategoriene. Eksempelvis er det viktig med gode data på forretningsreiser dersom dette er en stor del av de indirekte utslippene, men mindre viktig dersom det nesten ikke forekommer reiser i virksomheten.  

Arbeidet med Scope 3 viser hvordan utslippene fra hele leverandørkjeden henger sammen, og vil på den måten kunne inspirere og motivere virksomheten til å jobbe med grønne leverandører. Ettersom det kan være utfordrende å kartlegge utslipp som virksomheten ikke har direkte kontroll over er det viktig å etablere en god dialog med sin leverandørkjede, særlig med leverandører som bidrar med store indirekte utslipp.  

Eksempler på Scope 3:

 • Innkjøp av varer og tjenester
 • Avfall
 • Forretningsreiser
 • Transport og distribusjon
 • Bruk av solgte produkter
 • Klimaregnskap brukes som underlag for å redusere utslipp  

Når klimaregnskapet er etablert bør det brukes som underlag for å redusere virksomhetens utslipp. For å jobbe effektivt er det viktig å identifisere de store utslippskildene og etablere tiltak for å redusere dem.    

Bli datadrevet i ditt klimaarbeid

Å bli datadrevet i sitt klimaarbeid handler i stor grad om å prioritere de viktigste behovene, og å jobbe med tilstrekkelig datakvalitet til å vise forbedring og utvikling over tid. Mange av dagens systemer og løsninger er laget for rapportering (compliance) og har lite fokus på forbedring. De baserer seg på grovmaskede sjablonger som ikke egner seg for å jobbe med utslippsreduksjon.  

Ved å kombinere ekspertise på bærekraft og teknisk kompetanse kan vi i Sopra Steria hjelpe med analyse, beslutningsunderlag, anskaffelse, utvikling og implementering av løsninger for klimaregnskap. Vi kan også hjelpe i dialogen med leverandørkjeden deres i søken etter de gode dataene.  

Vi er uavhengige av leverandører og plattformer, men har dedikerte fagmiljøer for alle de store systemleverandørene, slik som Service Now, Salesforce, SAP, Microsoft, Amazon og Google.  

Les mer: Spørsmål du bør stille før du skaffer deg ESG software

Kom i gang med klimaregnskap

– Mange virksomheter syns det er vanskelig å etablere og bruke et klimaregnskap. Sopra Steria Footprint hjelper kunder med å identifisere de viktigste utslippskildene, velge system for klimaregnskap, sette seg ambisiøse klimamål og identifisere tiltak som gjør at de kan nå målene, forteller Marte Bakken. 

Search

Se alle blogginnleggene våre