OKR: Smidig målstyring for ekstraordinære resultater

av Daniyal Javid - Business Consulting Manager
av Trine Neumann-Larsen - Business Consulting Manager
| minutter å lese

I smidige digitale transformasjonsprosesser krever moderne og selvstyrte team fortsatt ledere og god ledelse. Etter vår erfaring finner mange det krevende å balansere selvstyrte team og samtidig sikre felles retning for alle teamene. Heldigvis finnes det rammeverk som kan støtte i arbeidet, nemlig OKR.

Digital transformasjon gir potensialet for å øke hastigheten i verdiskapningen. De fleste norske virksomheter har forstått og sett verdien av å jobbe smidig for å hente ut gevinstene av digitaliseringen.  Gjennom å flytte myndighet til de som sitter tettest på markedet og kunden oppnår selskapet en «smidig» tilnærming til verdiskapning. Men å omstille organisasjonen kan være krevende. Spesielt for ledere som nå i større grad skal lede selvstyrte team. For å lykkes med det må ledere som tidligere har vært «hands on» slippe taket, og la de som sitter tettest på problemet, få myndighet til å manøvrere i fart og finne den beste løsningen.

Selvstyrt og samkjørte gjennom OKR

Det betyr ikke at smidige virksomheter ikke trenger ledelse, men at ledelse handler mer om målstyring, tilrettelegging og oppfølging – og å sikre at alle har samme forståelse for målene som teamet, avdelingene og selskapet skal jobbe mot. Men å sikre god målstyring kan likevel være krevende. Her kan verktøyet OKR være et godt virkemiddel for ledere. Selv om teamene er selvstyrte i stor grad, er det viktig at de er samkjørte og jobber mot felles mål. Objectives and Key Results (OKR), er et velegnet rammeverk for ledere, som sikrer god målstyring og felles retning for hele virksomheten.  

  • Objectives er enkle, kvalitative mål eller ambisjoner som beskriver hvordan suksess ser ut i virksomheten.
  • Key Results er effektmål, altså målbare effekter eller resultater som forteller oss om vi lykkes eller ikke med de kvalitative målene som er satt.

OKR som rammeverk er designet for å operasjonalisere strategien på alle nivåer i selskapet, med hyppige læringssløyfer for tilpasning og justering.

«Vellykket lansering av app for sykkel-leie»

Et eksempel kan være en ambisjon om «Vellykket lansering av app for sykkel-leie». La oss si at to team jobber mot denne ambisjonen. Teamenes effektmål er tilpasset teamenes kompetanse og mulighet til å gjøre en forskjell, slik at f.eks. et markedsteam vil ha mål om «2500 nye kunder innen Q3». Spesielt viktig er fokuset på effekter, ikke aktiviteter. I stedet for å ha som mål å gjennomføre en markedskampanje, fokuserer teamet på oppnådd effekt. Dermed jobber de mot samme mål som resten av selskapet, men med frihet til å finne den beste veien til å omsette selskapets strategiske mål til resultater. Teamene «svarer ut» selskapets ambisjon for perioden basert på deres kunnskap, kompetanse og innsikt. Til slutt synkroniserer alle teamene sine ambisjoner og effektmål med hverandre. Gjennom disse aktivitetene operasjonaliseres strategien.

Brukt riktig, skaper OKR eierskap og engasjement. Både ledere og ansatte ser og forstår hvordan de kan bidra til at selskapet når sine mål og ambisjoner. Det skapes eierskap til oppgavene og resultatene ved å la teamene selv finne ut hvordan målene skal nås. Når lederne fokuserer på retning og resultat, bygger de samtidig tillit til og rom for at teamene og medarbeiderne kan ta beslutninger selv. Dette bidrar til økt engasjement, eierskap og tilpasningsdyktighet – alle viktige «krefter» som bidrar til konkurransefortrinn i markedet og fart på digitaliseringsreisen.

Rammeverk i vinden

At OKR er i vinden, er ingen tilfeldighet. OKR er et rammeverk som har utløst eierskap og innovasjonskraft hos internasjonale aktører som Google, Amazon og Intel (som har sverget til rammeverket og gitt det kreditt for sin suksess), men også hos hjemlige aktører som Origo/Oslo kommune, finn.no og Sopra Steria. Som Norges ledende konsulentselskap innen digitalisering bruker vi OKR internt på avdelingsnivå og på prosjektnivå hos kunder. Vi ser det utløser kreativitet, et driv og en innovasjonskraft som gir gode resultater. Det er vår erfaring at OKR et godt rammeverk for å bygge engasjement, fremdrift og innovasjon i digitale omstillingsprosesser. OKR er et ordinært rammeverk, men gjort riktig kan det gi ekstraordinære resultater.

 

Innlegget ble først publisert på Ledernytt.no 15.9.2021. 

Search

Se alle blogginnleggene våre