Sopra Steria SmartCity

Smarte byer: Digital Strategi, konsept og software

Med økt urbanisering, klimautfordringer og eldrebølge gir SmartCity-løsninger bedre forutsetninger for å møte fremtiden. Men hva er egentlig såkalte «smarte byer», og hvorfor ruster de oss til å møte fremtiden?

To av de viktigste faktorene for å gjøre en by «smartere», er teknologi og innovasjon. Ved hjelp av Internet of Things og informasjonsteknologi skal man i fremtiden bruke sensorer og måling aktivt for å effektivisere og heve livskvaliteten til byens innbyggere. Alt fra for eksempel transportsystemer, sykehus, avfallshåndtering, politi, biblioteker, skoler, vannforsyning og andre samfunnstjenester vil bli berørt av smarte systemer. Alle data samlet inn blir bearbeidet og analysert for kontinuerlig forbedring.

Sopra Steria Digital StrategiDet internasjonale potensialet i SmartCity-markedet ligger på over 13 000 milliarder kroner de neste fem årene, og det forventes at i overkant 26 globale byer vil være klassifisert som «smarte» byer i 2025, ifølge analyseselskaper Frost & Sullivan. Stadig flere mennesker flytter til byene, både nasjonalt og internasjonalt. I dag bor 50 prosent av befolkningen i byer, men forskere sier at dette vil øke til 70 prosent innen 2050.

Sopra Steria har bred kompetanse og erfaring med smarte byer. Med kontorer i over 20 land har Sopra Steria jobbet med flere ulike SmartCity-konsepter innenfor områder som smart mobilitet og transport, smarte bygninger og smart e-helse. Under kan du se noen av områdene vi har jobbet med.

Smart mobilitet
Sopra Steria har jobbet med Singapore og Land Transport Authority i over 10 år og har bygget ut et av verdens mest intelligente veisystem. I-Transport Software sentraliserer alle intelligente transportsystemer i byen og predikterer trafikk-kork og dataanalyser, i tillegg til et eget system for tunnelsikkerhet.

Sopra Steria Smart mobilitet

Smart E-Helse, Caroline-plattform
Sopra Steria jobber både med det private og offentlige i helse- og velferdsektoren.  Med Caroline-plattformen finnes muligheter som kan hjelpe og fasilitere hverdagen til leger, pasienter og sykepleiere. Plattformen er laget for utvikling og drifting av e-helseservice som er rettet mot støttefunksjoner i eldrehjem, pasienter som har kroniske sykdommer og for dem som blir utskrevet fra sykehus tidligere enn planlagt.

En demo kan bestilles og presenteres etter avtale.

Smarte Bygninger- SI@GO
SI@GO er en løsning for innovative og smarte bygninger. Softwaren er utviklet av Sopra Steria, og løsningen optimaliserer energiytelsen til bygninger og gir drastisk endring i energiforbruk. Dette gjøres gjennom å integrere ulike Internet of Things-løsninger, som sensorer for strøm, varme og værdata.

Vil du vite mer?


Stina BirkelandStina Birkeland

SmartCity ansvarlig
Tlf: +47 952 35 188
E-post: stina.birkeland@soprasteria.com