Robotic Process Automation (RPA)

Robotic Process Automation (RPA) er en naturlig del av den digitale transformasjonen for virksomheter. RPA gir raskt gevinster gjennom automatisering av typiske back-office- og front office-prosesser som består av regelstyrte og gjentagende arbeidsoppgaver. Vi hjelper våre kunder med tjenester på veien fra RPA som et Proof-of-Concept til implementering, drift og forvaltning av RPA.

Virksomheter i Norge bruker mange ressurser på manuelle arbeidsoppgaver. Ofte skyldes dette at systemene ikke snakker sammen. Integrasjon mellom systemer og automatisering av forretningsprosesser er tidkrevende og kostbart. Enten virksomheten din har gamle legacy-systemer, eller om du allerede har det siste innen IT-løsninger, så ser vi at behovet for økt effektivitet, fleksibilitet og produktivitet er stort.

Gevinstrealisering gjennom RPA

RPA (robotics) effektiviserer gjentagende aktiviteter i forretningsprosesser. Dette kan gi opptil 80 prosent kostnadsbesparelse og opptil 90 prosent reduksjon i prosesstid. Det igjen betyr at ansatte får frigjort tid til virksomhetens verdiøkende kjerneoppgaver.                 

RPA gir lønnsomme business case, også for prosesser som tidligere ikke var lønnsomme å automatisere. Implementeringstiden for en automatisert prosess er ofte under fire uker og lønnsomheten (ROI) overstiger gjerne 400 prosent. RPS gir prosessene den hastigheten og fleksibiliteten som kreves i morgendagens næringsliv, og er et naturlig ledd i digital transformasjon.

  • 80 % kostnadsreduksjon
  • 90 % reduksjon i prosessgjennomføringstid
  • Frigjort tid til verdiøkende arbeid
  • Økt kvalitet ved å fjerne menneskelige feil
  • Sporbarhet fordi roboten loggfører alle aktiviteter som gjør compliance lettere
  • Ingen integrasjon - kjører på toppen av eksisterende IT-systemer

Dra nytte av RPA med oss som partner

For å få full utnyttelse av RPA må virksomheten først identifisere egnede prosesser, gjøre et Proof-of-Concept og deretter starter RPA-automatiseringen.

Vi kan bistå virksomheten din med å forenkle, akselerere og automatisere prosesser. Vi har ekspertise både på applikasjonene, prosessene og utvikling av RPA.

Sopra Steria har landets bredeste kompetanse på IT, innen applikasjoner, sikkerhet, utvikling og drift. Vi har et sterkt teknisk miljø som ikke bare forstår RPA, men også applikasjonene robotene opererer i. Konsulentene våre har lang erfaring med prosesskartlegging og -forbedring. Kompetansen sikrer at vi velger de riktige løsningene for hver prosess. Vi sikrer også at nøkkelpersonell hos dere sitter igjen med rett kompetanse til å forstå og ha eierskap til løsningen.

Vår omfattende ekspertise innen prosess, applikasjon og automasjon tilfører virksomheten det dere trenger for å bygge opp en RPA-organisasjon, samtidig som vi sørger for en god forvaltning av robotene. Forvaltningen kan virksomheten enten ta hånd om selv eller de kan bruke RPA-as-a-Service løsningen fra Sopra Steria.

Ta kontakt om dette er aktuelt for din virksomhet. Vi kjører gjerne en workshop sammen med dere for å se om RPA er noe som passer dere.

Vil du vite mer?

Ole_EliassenOle Eliassen

Head of Business Apps
Tlf: +47 982 95 751
E-post: ole.eliassen@soprasteria.com