Chatbots 

Riktig bruk av chatboter og smarte assistenter skaper bedre brukeropplevelser, effektiviserer arbeidsprosesser og reduserer kostnader.

Sopra Steria hjelper din virksomhet på veien fra eksperimentelle piloter til løsninger som lykkes. Vi hjelper deg med å tenke strategisk om teknologien, og etablerer beste praksis for å utvikle gode løsninger i din virksomhet.

Hva er en chatbot eller smart assistent?

En chatbot, eller samtalerobot på norsk, bruker maskinlæring og kunstig intelligens for å tolke språk. Teknologien gjør det mulig for brukere å snakke med maskiner og systemer på en mer menneskelig og naturlig måte. Virksomheter som bruker teknologien på riktig måte, kan tilby en brukervennlig tjeneste som automatiserer manuelle oppgaver og effektiviserer driften i virksomheten.

Slik lykkes du med chatboter og smarte assistenter

  • Velg riktig teknologi for din virksomhet og dine kunder.
  • Finn gevinstpotensialet og rammene for løsningen i organisasjonen.
  • Legg en innholdsstrategi som beskriver mål for hva løsningen skal oppnå og hvordan.
  • Bygg bred kompetanse og sett sammen et tverrfaglig team.
  • Sats på designdrevne prosjekter som skaper gode brukeropplevelser.
  • Ha forvaltning og endringsledelse i tankene hele veien.
  • Sørg for kontinuerlig utvikling.

Hvorfor velge Sopra Steria?

Vi jobber tverrfaglig og leverer tjenester som hjelper virksomheter med å bruke chatboter og smarte assistenter strategisk. Våre konsulenter har spisskompetanse på samtaledesign, ulike samtaleplattformer og -teknologi. I tillegg til å ha en stor organisasjon med høy kapasitet i ryggen. Sopra Steria er teknologiuavhengige, og samarbeider med flere av leverandørene i Norge og internasjonalt.

Vil du vite mer?

Runar_Slettvoll_120x120Runar Slettvoll

Business Developer for Conversational Platforms
Tlf: +47 940 25 035
E-post: runar.slettvoll@soprasteria.com