Blockchain

Blockchain-teknologien har de siste årene vært gjennom en modningsprosess og man ser at teknologien stadig får større og stødigere fotfeste. Mulighetsbildet innen blockchain vokser eksponentielt og stadig ser vi nye løsninger og Proof of Concepts som utvider teknologiens horisonter.

Vi i Sopra Steria ser at blockchain har et stort potensiale og vil kunne være med på å løse flere av de utfordringene som offentlig og privat sektor står ovenfor.

Hva kan man gjøre med teknologien?

Svaret er alt som fordrer bindeledd og transaksjoner. Eksempler på dette kan være skatteutbetalinger, resepthåndtering, kjøp og salg av eiendom, kontrakts-håndteringer, verifikasjon av identitetspapirer -  ganske enkelt verifisering og behandling av dokumenter uten tilslørende eller forstyrrende mellomledd. Dette gjør de ulikeprosessene mer effektive, sikre og brukerstyrte.

Blockchain-teknologien gir nye muligheter for brukerstyrte prosesser og gjør det lettere for aktører å gjennomføre slike transaksjoner uten involvering av en tredjepart. Det finnes flere gode eksempler fra både offentlig og private aktører som benytter blockchain for å effektivisere prosesser, som transaksjoner og informasjonshåndtering.

Et godt eksempel finner vi i Sverige som piloterer Lantmäteriet, som tilsvarer Kartverket i Norge, en prototype. Denne prototypen benytter blockchain sammen med en mobilapplikasjon og smarte kontrakter for kjøp og salg samt tinglysning av eiendom. Prosessen blir mer effektiv og transparent for kjøper, selger og Lantmäteriet.

Hva er blockchain?

Blockchain er enkelt fortalt en database. Denne databasen består av transaksjoner som er organisert i blokker og blir distribuert i et nettverk.  Samtlige ledd i en transaksjon har en komplett versjon av informasjonen knyttet til transaksjonen. Dette sikrer at «beslutninger» ikke tas på feil grunnlag. For at en slik transaksjon skal gjennomføres kreves det konsensus av samtlige av blokkene i nettverket.

 Sopra Steria kjenner teknologien og er nysgjerrig på hvilke utfordringer den kan løse. Vi ser at dette kan være en sikker og god prosesshåndtering for flere virksomheter.

Det kan være utfordrende for bedrifter å enten ta i bruk data de allerede har eller skaffe seg den dataen de trenger. Blockchain kan være en del av nøkkelteknologien for å kunne skape et effektiv marked for kjøp og salg av slik data, og på den måten skape nye forretningsmuligheter og tjenester.

Hvorfor velge Sopra Steria?

Sopra Steria har et internasjonalt nettverk av blockchain eksperter og inngått partnerskap med ulike blockchain aktører. Dette gjør at vi kan dra stor nytte av flere aktører og ulike bransjer i ulike land, og har store muligheter for kompetansedeling og utveksling av erfaringer.

Vil du vite mer?

Kristian Bjørnhaug 

Consulting Manager
Tlf: +47 450 33 955
E-post: kristian.bjornhaug@soprasteria.com