Digital innovasjon

Selv om endringshastigheten i samfunnet har økt, planlegger mange virksomheter nye tjenester og produkter på samme måte som for 20 - 30 år siden. Det er blitt et mer åpenbart behov for å endre hvordan vi planlegger og gjennomfører ulike satsninger, men det er få som gjør dette i praksis.

Hvorfor er det så krevende å bli mer innovativ eller bedre tilpasset usikre forhold?

Det korte svaret er at det er en kompleks oppgave å endre store virksomheter fra tradisjonell, planbasert utvikling til eksperimentell utvikling. Vi må tilnærme oss denne endringen fra et helhetlig perspektiv. 

Sopra Steria er en leder innenfor digital transformasjon. Vi har utviklet rammeverk, verktøy og kompetanse for å kunne bistå virksomheter der de er, for å få fart på den digitale tjeneste- og produktutviklingen.

Digilab

Vårt inspirasjonssenter Digilab finnes på 19 steder og utforsker stadig nye trender og teknologier. Lurer du på hvordan en ny teknologi kan være til nytte for deg, vil Digilab kunne demonstrere det i praksis eller hjelpe deg med å teste det ut i din sammenheng.

Sopra Steria NEXT

Det å drive innovasjonsprosesser krever både gode rammeverk og kompetanse innenfor prosessledelse, brukeropplevelse, forretningsmodeller og teknologi. NEXT er vår kompetansehub og vårt rammeverk for å kunne hjelpe din virksomhet på alle trinn i den innovative utviklingsprosessen.

soprasterianext.no

 

Sopra Steria Scale up

Hvordan får vi utnyttet den innovative kraften som ligger i alle oppstartsbedriftene i landet vårt - og i Europa? Sopra Steria Scaleup knytter lovende oppstartsbedrifter til våre kunder, slik at vi får kontakt med de mest engasjerte og smarteste miljøene for å løse utfordringene til nettopp din virksomhet.

soprasteriascaleup.com

Sopra Steria NEXT

Sopra Steria NEXT - et hub for digital innovasjon

Les mer

Sopra Steria Scale up logo

Sopra Steria Scale up kobler oppstartsbedrifter med store kunder

Les mer