Illustrasjon: lysende signaler i blått og grønt

Datadrevet virksomhet og kunstig intelligens (AI)

Hva betyr det å være en datadrevet virksomhet? 

En datadrevet virksomhet baserer beslutningene sine på data. Vi bruker innsikt og kunstig intelligens (AI) til å forbedre prosesser og fornye forretningsmodeller. Virksomheten blir en smidig virksomhet som kan tilpasse seg endringer i teknologien og markedet, og dermed ta smartere og raskere beslutninger. 

Med dypere kundeinnsikt kan dere forbedre kundeopplevelsen gjennom brukersentrert innovasjon, kommunikasjon og forretningsutvikling. Vi ser at fremgangsrike bedrifter ofte har gode prosesser for å forvalte dataene sine, teknologi som gjør dette mulig og medarbeidere som vet hvordan dataene skal brukes.

Vi kan kunstig intelligens (AI) 

Vi starter med å sette mål for det vi skal løse sammen. Dermed øker sjansen for at data blir det beslutningsgrunnlaget du trenger, for å forbedre prosesser på tvers av virksomheten. Sopra Steria er en ende-til-ende leverandør, og vi kan bistå med alt fra tekniske løsninger til forretningsforståelsen. Data gjør det mulig å identifisere mønstre, avdekke flaskehalser og ineffektivitet, slik at dere kan forbedre eller automatisere prosesser ved hjelp av AI og data. 

Noe av det vi kan hjelpe deg med:  

  • Kunstig intelligens (AI) og maskinlæring 
  • Automatisering 
  • Datadrevet analyse og markedsføring
  • Brukerinnsikt 
  • Endringsledelse 
  • Gevinstrealisering 
  • Bruk av ny teknologi som blandet virkelighet (MR) og utvidet virkelighet (AR) 
  • Virksomhetsstyring
KI baner vei for fremtidens virksomheter
AI for toppledere
AI: Fra science fiction to science fact

Prosjekter innen datadrevet og kunstig intelligens (AI)

Brage finans: Datadrevet markedsføring gir verdi

Volte AS: Effektiv vekst og leadsgenerering i bedriftsmarkedet

Norad og Sopra Steria hjelper barn i hele verden å lære på sitt eget språk

Biodrone: Dronetjenester kan revolusjonere skogbruket

Transport for London: AI forbedrer kundeopplevelsen på moderne kontaktsenter

VPS: Datadrevet maritim avkarbonisering

Offshore Norge: Olje- og gassindustrien går for deling av data

Kreftforeningen: Fra målstyring til Debatten på NRK

Coop: Obs Analytics – forretningsverdi gjennom avansert dataanalyse

Legemiddelverket: Raskere prosesser med RPA sparer ca 13 årsverk

Mesta: På god vei til å bli en datadrevet virksomhet

Mimiro: Løsninger for morgendagens matproduksjon

Meninger om tema datadrevet og kunstig intelligens (AI)

Maskinlæring ga kommunen 80 milliarder mer i takstgrunnlag

| Elisabeth Fossmark

Kunstig intelligens kommer til å lure deg også

| Helle Rønne

Bruk av kunstig intelligens til styring krever bedre orden

| Lars Fjelddalen

Tar kunstig intelligens over vår evne til å tenke?

Tre grunner til å utforske AI-mulighetene nå

| Elisabeth Heidenstrøm

Syv tips for å styrke samarbeidet mellom marked og salg i 2023

Nyheter innen tema datadrevet og kunstig intelligens (AI)

Marthe Moengen (28) i Sopra Steria er en av Norges fremste tech-kvinner
2024
Nyhet

Kunstig intelligens gir mer rettferdig eiendomsskatt i Trondheim
2024
Offentlig
Nyhet

Slik har DNB spart flere hundre millioner på kunstig intelligens
2023
Bank og forsikring
Nyhet

Bedre styr på utstyr med kunstig intelligens
2023
Forsvar og nasjonal sikkerhet
Nyhet

Mesta, REMA1000 og Autostore: Datainnsikt i verdensklasse
2022
Nyhet

Vil du vite mer?

Johan Wiqvist
Johan Wiqvist
Avdelingsleder Business Analytics