Illustrasjon_Stjerne på grønn bakgrunn

Datadrevet virksomhet

Hva betyr det å være en datadrevet virksomhet?

Det som skiller en datadrevet virksomhet fra andre, er at de baserer beslutningene sine på data, og bruker innsikt til å forbedre prosesser og fornye forretningsmodeller.

Gevinstene er blant annet raskere og smartere beslutninger gjennom å få tilgang til styringsinformasjon i kombinasjon med egen kunnskap og erfaring. Dypere kundeinnsikt gjør det mulig å bedre kundeopplevelsen gjennom brukersentrert innovasjon, kommunikasjon og forretningsutvikling. Virksomheten blir en smidig virksomhet som raskt kan tilpasse seg endringer i teknologien og markedet.

Vi ser at fremgangsrike bedrifter ofte har gode prosesser for å forvalte sine data, teknologi som gjør det mulig og medarbeidere som vet hvordan det skal brukes. Ofte er disse bedriftene godt i gang med å automatisere og berike sine forretningsprosesser med data og innsikt.

Hva kan vi hjelpe deg med?

Sopra Steria har erfaring fra mange prosjekter der data skaper verdi for å støtte virksomhetens eksisterende forretningsprosesser og kundeopplevelser. Vi starter med å sette mål for det vi skal løse sammen, og dermed øker sjansen for at data kan bli det gode beslutningsgrunnlaget slik at du øker styringsevnen og mulighet til å ta i bruk data for å forbedre prosesser på tvers av virksomheten din.

Vi kan hjelpe med innsikt i ulike kunde- og brukergrupper, webanalyse, handlingsmønstre, slitasje på utstyr eller salg av ulike produktgrupper. Dermed skaffer du deg bedre grunnlag for å effektivisere og ta beslutninger om produkt- og tjenesteutvikling, drift og vedlikehold eller salg og markedsføring. Du kan få innsikt i forretningsprosessene ved å identifisere mønstre, avdekke flaskehalser og ineffektivitet, slik at virksomheten kan forbedre eller automatisere prosesser. Kundedata kan eksempelvis berike kundekommunikasjon for å gjøre den mer treffsikker og effektiv.   

Sopra Steria er en ende-til-ende leverandør og kan bistå med alt fra tekniske løsninger til forretningsforståelsen for å nå målet om å bli en datadrevet virksomhet. 


Stikkord for hva vi jobber med

Automatisering, blandet virkelighet (MR), datadrevet analyse, marketing automation, datadrevet markedsføring, endringsledelse, gevinstrealisering, kunstig intelligens (AI), maskinlæring, brukerinnsikt, prosessforbedring, strategiarbeid, utvidet virkelighet (AR), virksomhetsstyring og mye, mye mer.

Se Lynskarp-foredrag med våre eksperter

Vinn kunden gjennom datadrevet kundeinnsikt

Du kan ikke installere deg til en smartere business

Datadrevne virksomheter trenger nye typer infrastruktur- og plattformtjenester

Prosjekter

Norad: Hjelper barn i hele verden å lære på sitt eget språk

Coop: Obs Analytics – forretningsverdi gjennom avansert dataanalyse

Legemiddelverket: Raskere prosesser med RPA sparer ca 13 årsverk

Mesta: På god vei til å bli en datadrevet virksomhet

Mimiro: Løsninger for morgendagens matproduksjon

REMA 1000: Gode beslutninger som datadrevet virksomhet

Avinor: 10 prosent flere følger flyvningen

Automatisering reduserer feil og styrker konkurransekraften

HoloCare: Blandet virkelighet gir kirurgen «røntgensyn»

Den spanske skatteetaten: Kunstig intelligens avdekker milliarder i skattesnyteri

Blogger

Keep calm and Facebook on, eller?

| Anja Herud

Datadrevet oppfyllelse av åpenhetsloven

| Eivind Kristoffersen, Simen Brennhovd

OKR: Fra skrivebordstrategi til prioriteringer, engasjement og eierskap

| Espen Guldbrandsen, Ingrid Maria Bast

Datadrevet design, konverteringsoptimalisering – hva er det og hvorfor er det nyttig?

| Marianne Person

OKR: Smidig målstyring for ekstraordinære resultater

| Daniyal Javid, Trine Neumann-Larsen

Datadeling i transportsektoren

| Ingvild Araldsen Blom

Hvordan kan CFOen benytte seg av kunstig intelligens?

| Ingrid Maria Bast, Tobias Studer Andersson

Cookiedøden – er den egentlig så farlig da?

| Kenneth Westby

Do the transformation

| Hanne Alver Krum

5 muligheter ved datadrevet markedsføring

| Lise Jæger

Fem digitaliseringsvettregler

| Jette Ås Harbo, Mathilde Sørensen, Gitte Tellevik

5 ting jeg lærte i brukertest sammen med elever med nedsatt hørsel

| Siv Mundal

Vil du vite mer?

Johan Wiqvist

Johan Wiqvist

Avdelingsleder Business Analytics, Applications

Kontakt oss

Feltene merket (*) må fylles ut

Kryss av i boksen for å bekrefte*