Papirfly i rødt og hvitt

Forsvar og nasjonal sikkerhet

En verden i stadig endring

Globalisering, fremvekst av nye stormakter og økonomisk maktforskyvning skaper utfordringer. Trusselaktiviteten blir oftere rettet mot grunnleggende nasjonale interesser, og foregår i det digitale rom. Det betyr at sikkerheten i teknologien aldri har vært viktigere.

I Forsvarets Etterretningstjenestes publikasjon Fokus 2020 sies det:

«Globalt peker utviklingen i retningen av en ny dynamikk i pågående konflikter, nye våpenkappløp og et kappløp om å kontrollere og påvirke den globale digitale infrastrukturen. I sum fører dette til at vi står overfor et trusselbilde som er mer komplekst, sammensatt og omskiftelig enn tidligere.»

 

Samarbeid er nøkkelen

Midt i denne situasjonen må organisasjoner innen forsvar og nasjonal sikkerhet være tilpasningsdyktige med fleksible systemer, høy mobilitet, og mennesker med riktig kompetanse.

Offentlige aktører som Forsvaret og Politiet har blitt mer avhengig av det sivile samfunnet, for å løse sine samfunnsoppdrag. Man har behov for å dreie sin virksomhet mot oppgaver bare det offentlige kan ivareta, og trenger et mer utstrakt samarbeid med industrien der dette er hensiktsmessig.

 

Hva kan vi bidra med?

Sopra Steria har levert tjenester til det norske Forsvaret og Politiet i en årrekke, Vi bidrar blant annet med å videreutvikle Forsvarets sikre IKT-plattformer. Våre løsninger tilfredsstiller Forsvarets høye krav til tilgjengelighet, funksjonalitet og sikkerhet. Vi leverer også tjenester til kunder i forskjellige sikkerhetssektorer som politi, nødtjenester, grensekontroll, folkeregistre, strafferett og internasjonal samfunnssikkerhet.

Et stort antall av våre konsulenter er sikkerhetsklarerte som gjør at vi kan bistå våre kunder på kort varsel der dette er nødvendig.

Prosjekter

Mann i helikopter (Barentswatch)

BarentsWatch: Samler alle gode krefter langs kysten

Blogger

Illustrasjon: kontrollrom MAST

MAST: Slik jobber vi strategisk med design

| Magne Ekerum

Nyheter

STOLTE: Det var Sopra Steria som gikk av med den gjeve Lilla Hansen-prisen 26. juni. Foto: Frank Holtschlag / nyebilder

Sopra Steria tildeles Lilla Hansen-prisen av Forsvarsmateriell

26. juni 2019

2019
Forsvar og nasjonal sikkerhet
Offentlig
Nyhet
Vil du vite mer?
Morten Follestad
Morten Follestad Direktør for forretningsutvikling, forsvar og nasjonal sikkerhet