Illustrasjon_forsvar og nasjonal sikkerhet

Forsvar og nasjonal sikkerhet

En verden i stadig endring 

Krig, konflikter og globalisering skaper utfordringer. Trusselaktiviteter mot Norge foregår ofte i det digitale rom, og rettes mot våre grunnleggende nasjonale interesser. Det betyr at sikkerhet i teknologien aldri har vært viktigere. 

Midt i denne situasjonen må organisasjoner innen forsvar og nasjonal sikkerhet være tilpasningsdyktige med fleksible systemer, høy mobilitet, og ha mennesker med riktig kompetanse med på laget.

Hva kan vi bidra med? 

Sopra Steria har levert tjenester til Forsvaret og Politiet i en årrekke. Vi bidrar blant annet med å videreutvikle Forsvarets IKT-plattformer. Løsningene våretilfredsstiller Forsvarets høye krav til sikkerhet, tilgjengelighet og funksjonalitet.

Vi leverer også tjenester til kunder i sikkerhetssektorer som nødtjenester, grensekontroll, folkeregistre, strafferett og internasjonal samfunnssikkerhet. Et stort antall av konsulentene våre er sikkerhetsklarerte, og dette gjør at vi kan hjelpe kundene på kort varsel. 

Sopra Steria er din transformasjonspartner, og kan bistå innen en rekke fagområder.

Se alle våre fagområder

Prosjekter innen forsvar og nasjonal sikkerhet

Det britiske forsvarsdepartementet: Stor omlegging av virksomhetsprosessene

Forsvarsmateriell: Rammeavtalen sikrer kompetanse og kapasitet

BarentsWatch: Samler alle gode krefter langs kysten

Nyheter med tema forsvar og nasjonal sikkerhet

Bedre styr på utstyr med kunstig intelligens
2023
Forsvar og nasjonal sikkerhet
Nyhet

Digitaliserer soldathverdagen – kan vinne viktig pris
2022
Forsvar og nasjonal sikkerhet
Nyhet

Sopra Steria og Deloitte vil sammen bli ledende innen forsvarssektoren
2022
Forsvar og nasjonal sikkerhet
Nyhet

Norsk 3D-printrevolusjon gir deg reservedeler der du er
2021
Forsvar og nasjonal sikkerhet
Nyhet

Sopra Steria kvalitetsstemples av Nasjonal sikkerhetsmyndighet
2021
Forsvar og nasjonal sikkerhet
Nyhet

Sopra Steria sikrer seg store forsvarsavtaler
2021
Forsvar og nasjonal sikkerhet
Nyhet

Sopra Steria åpner døgnbemannet sikkerhetssenter
2019
Forsvar og nasjonal sikkerhet
Offentlig
Nyhet

Sopra Steria tildeles Lilla Hansen-prisen av Forsvarsmateriell
2019
Forsvar og nasjonal sikkerhet
Offentlig
Nyhet

​Forsvaret velger Sopra Steria for fjerde gang
2019
Forsvar og nasjonal sikkerhet
Nyhet

Meninger

| Daniyal Javid, Trine Neumann-Larsen

OKR: Smidig målstyring for ekstraordinære resultater

| Ola Grønning

Større statlige digitaliseringsprosjekter bør finansieres som forskning og utvikling

| Magne Ekerum

MAST: Slik jobber vi strategisk med design

Vil du vite mer?

Geir Holmefjord
Geir Holmefjord
Direktør for forretningsutvikling, forsvar og nasjonal sikkerhet