Illustrasjon: soldat og symboler på teknologi

Forsvar og nasjonal sikkerhet

En verden i stadig endring

Globalisering, fremvekst av nye stormakter og økonomisk maktforskyvning skaper utfordringer. Trusselaktiviteten blir oftere rettet mot grunnleggende nasjonale interesser, og foregår i det digitale rom. Det betyr at sikkerheten i teknologien aldri har vært viktigere.

«Globalt peker utviklingen i retningen av en ny dynamikk i pågående konflikter, nye våpenkappløp og et kappløp om å kontrollere og påvirke den globale digitale infrastrukturen. I sum fører dette til at vi står overfor et trusselbilde som er mer komplekst, sammensatt og omskiftelig enn tidligere.» (Kilde: Forsvarets Etterretningstjenestes publikasjon Fokus 2020).

Samarbeid er nøkkelen

Midt i denne situasjonen må organisasjoner innen forsvar og nasjonal sikkerhet være tilpasningsdyktige med fleksible systemer, høy mobilitet, og mennesker med riktig kompetanse.

Offentlige aktører som Forsvaret og Politiet har blitt mer avhengig av det sivile samfunnet, for å løse sine samfunnsoppdrag. De ser behov for å dreie virksomheten mot oppgaver bare det offentlige kan ivareta, og trenger et mer utstrakt samarbeid med industrien der dette er hensiktsmessig.

Hva kan vi bidra med?

Sopra Steria har levert tjenester til det norske Forsvaret og Politiet i en årrekke. Vi bidrar blant annet med å videreutvikle Forsvarets sikre IKT-plattformer. Våre løsninger tilfredsstiller Forsvarets høye krav til tilgjengelighet, funksjonalitet og sikkerhet. Vi leverer også tjenester til kunder i forskjellige sikkerhetssektorer som politi, nødtjenester, grensekontroll, folkeregistre, strafferett og internasjonal samfunnssikkerhet.

Et stort antall av våre konsulenter er sikkerhetsklarerte som gjør at vi kan bistå våre kunder på kort varsel der dette er nødvendig.

Sopra Steria er en ende-til-ende-leverandør, og kan bistå innen en rekke fagområder:

Prosjekter

Det britiske forsvarsdepartementet: Stor omlegging av virksomhetsprosessene

Forsvarsmateriell: Rammeavtalen sikrer kompetanse og kapasitet

BarentsWatch: Samler alle gode krefter langs kysten

Nyheter

Bedre styr på utstyr med kunstig intelligens

2023
Forsvar og nasjonal sikkerhet
Nyhet

Digitaliserer soldathverdagen – kan vinne viktig pris

2022
Forsvar og nasjonal sikkerhet
Nyhet

Satser tungt på nasjonale skytjenester

2022
Forsvar og nasjonal sikkerhet
Nyhet

Sopra Steria og Deloitte vil sammen bli ledende innen forsvarssektoren

2022
Forsvar og nasjonal sikkerhet
Nyhet

Norsk 3D-printrevolusjon gir deg reservedeler der du er

2021
Forsvar og nasjonal sikkerhet
Nyhet

Lanserer neste generasjon privatsky

2021
Forsvar og nasjonal sikkerhet
Nyhet

Sopra Steria kvalitetsstemples av Nasjonal sikkerhetsmyndighet

2021
Forsvar og nasjonal sikkerhet
Nyhet

Gjev Azure-sertifisering til Sopra Steria

2021
Forsvar og nasjonal sikkerhet
Nyhet

Sopra Steria kåret til «årets partner» av Microsoft

2021
Forsvar og nasjonal sikkerhet
Nyhet

Sopra Steria styrker laget med oppkjøpet av konsulentselskapet Labs i Bergen

2021
Forsvar og nasjonal sikkerhet
Nyhet

Sopra Steria sikrer seg store forsvarsavtaler

2021
Forsvar og nasjonal sikkerhet
Nyhet

Sopra Steria og Atea styrker sin satsning på offentlig sektor – sammen

2021
Forsvar og nasjonal sikkerhet
Nyhet

Blogger

OKR: Smidig målstyring for ekstraordinære resultater

| Daniyal Javid, Trine Neumann-Larsen

5G og IoT: store muligheter og trusler

Større statlige digitaliseringsprosjekter bør finansieres som forskning og utvikling

| Ola Grønning

En stinkende møkkahaug av kompleksitet

| Jørgen Gulnes

Er ledelse av selvorganiserte og autonome team en stor selvmotsigelse?

| Elen-Marie Tandberg, Simen Knudsen

Ser du skyene for bare tåke?

| Johannes Bjønnes-Jacobsen

MAST: Slik jobber vi strategisk med design

| Magne Ekerum

Vil du vite mer?

Morten Follestad

Morten Follestad

Direktør for forretningsutvikling, forsvar og nasjonal sikkerhet