Illustrasjon: Rødt fly til venstre og hvite fly rett frem

Forsvar og nasjonal sikkerhet

En verden i stadig endring

Globalisering, fremvekst av nye stormakter og økonomisk maktforskyvning skaper utfordringer. Trusselaktiviteten blir oftere rettet mot grunnleggende nasjonale interesser, og foregår i det digitale rom. Det betyr at sikkerheten i teknologien aldri har vært viktigere.

«Globalt peker utviklingen i retningen av en ny dynamikk i pågående konflikter, nye våpenkappløp og et kappløp om å kontrollere og påvirke den globale digitale infrastrukturen. I sum fører dette til at vi står overfor et trusselbilde som er mer komplekst, sammensatt og omskiftelig enn tidligere.» (Kilde: Forsvarets Etterretningstjenestes publikasjon Fokus 2020).

Samarbeid er nøkkelen

Midt i denne situasjonen må organisasjoner innen forsvar og nasjonal sikkerhet være tilpasningsdyktige med fleksible systemer, høy mobilitet, og mennesker med riktig kompetanse.

Offentlige aktører som Forsvaret og Politiet har blitt mer avhengig av det sivile samfunnet, for å løse sine samfunnsoppdrag. De ser behov for å dreie virksomheten mot oppgaver bare det offentlige kan ivareta, og trenger et mer utstrakt samarbeid med industrien der dette er hensiktsmessig.

Hva kan vi bidra med?

Sopra Steria har levert tjenester til det norske Forsvaret og Politiet i en årrekke. Vi bidrar blant annet med å videreutvikle Forsvarets sikre IKT-plattformer. Våre løsninger tilfredsstiller Forsvarets høye krav til tilgjengelighet, funksjonalitet og sikkerhet. Vi leverer også tjenester til kunder i forskjellige sikkerhetssektorer som politi, nødtjenester, grensekontroll, folkeregistre, strafferett og internasjonal samfunnssikkerhet.

Et stort antall av våre konsulenter er sikkerhetsklarerte som gjør at vi kan bistå våre kunder på kort varsel der dette er nødvendig.

Sopra Steria er en ende-til-ende-leverandør, og kan bistå innen en rekke fagområder:

Prosjekter

Forsvarsmateriell: Rammeavtalen sikrer kompetanse og kapasitet

BarentsWatch: Samler alle gode krefter langs kysten

Nyheter

Norsk 3D-printrevolusjon gir deg reservedeler der du er

30. november 2021

2021
Forsvar og nasjonal sikkerhet
Nyhet

Lanserer neste generasjon privatsky

11. november 2021

2021
Forsvar og nasjonal sikkerhet
Nyhet

Sopra Steria kvalitetsstemples av Nasjonal sikkerhetsmyndighet

31. august 2021

2021
Forsvar og nasjonal sikkerhet
Nyhet

Gjev Azure-sertifisering til Sopra Steria

29. august 2021

2021
Forsvar og nasjonal sikkerhet
Nyhet

Sopra Steria kåret til «årets partner» av Microsoft

8. juli 2021

2021
Forsvar og nasjonal sikkerhet
Nyhet

Sopra Steria styrker laget med oppkjøpet av konsulentselskapet Labs i Bergen

8. juli 2021

2021
Forsvar og nasjonal sikkerhet
Nyhet

Sopra Steria sikrer seg store forsvarsavtaler

10. februar 2021

2021
Forsvar og nasjonal sikkerhet
Nyhet

Sopra Steria og Atea styrker sin satsning på offentlig sektor – sammen

25. januar 2021

2021
Forsvar og nasjonal sikkerhet
Nyhet

Sopra Steria åpner døgnbemannet sikkerhetssenter

27. september 2019

2019
Forsvar og nasjonal sikkerhet
Offentlig
Nyhet

UDI inngår strategisk partneravtale med Sopra Steria

5. juli 2019

2019
Forsvar og nasjonal sikkerhet
Offentlig
Nyhet

Sopra Steria tildeles Lilla Hansen-prisen av Forsvarsmateriell

26. juni 2019

2019
Forsvar og nasjonal sikkerhet
Offentlig
Nyhet

​Forsvaret velger Sopra Steria for fjerde gang

17. januar 2019

2019
Forsvar og nasjonal sikkerhet
Nyhet

Blogger

OKR: Smidig målstyring for ekstraordinære resultater

| Daniyal Javid, Trine Neumann-Larsen

5G og IoT: store muligheter og trusler

| Eirik Stol Øyan

Større statlige digitaliseringsprosjekter bør finansieres som forskning og utvikling

| Ola Grønning, Yngve Milde

En stinkende møkkahaug av kompleksitet

| Jørgen Gulnes

Er ledelse av selvorganiserte og autonome team en stor selvmotsigelse?

| Elen-Marie Tandberg, Simen Knudsen

Ser du skyene for bare tåke?

| Johannes Bjønnes-Jacobsen

MAST: Slik jobber vi strategisk med design

| Magne Ekerum

Vil du vite mer?
Morten Follestad
Morten Follestad Direktør for forretningsutvikling, forsvar og nasjonal sikkerhet

Feltene merket (*) må fylles ut

Kontakt oss

Kryss av i boksen for å bekrefte*