Bedre styr på utstyr med kunstig intelligens

| minutter å lese

Sommerjobben to studenter fikk var ganske heftig: Hvordan kan forsvarssektoren bruke kunstig intelligens for å holde bedre styr på alt utstyret sitt? «Veldig nyttig», sier Forsvarsmateriell selv. 

– De har jo vanvittig mye utstyr, fra småskruer til fregatter. Klart det er mye å hente på å holde orden på alt dette, sier Betty Feder.  

Både hun og Mathias Waage Sørensen er egentlig studenter, men hadde sommerjobb som Sopra Steria-konsulenter i Forsvarets materielltjeneste. I ettertid er de enige:  

– Det var ganske spesielt både å starte i et stort konsulentselskap og så bli sendt rett ut i en svær, fremmed virksomhet. Heldigvis var det mye mindre skummelt enn vi hadde trodd. 

Glade sommerstudenter på Posthusets tak 

AI-AI! 

Forsvarsmateriell anskaffer, forvalter og faser ut materiell for Forsvaret. Hittil har mye gått på gode rutiner,men verdiene er så store at forbedringer kan bety store innsparinger. Derfor har de allerede gjort en stor jobb med å samle og organisere data helt ned til enkeltdeler. Betty Og Mathias’ jobb var å finne ut hvordan man kunne bruke kunstig intelligens til å styre det hele enda mer – ja, intelligent. 

– I praksis handler det om blant annet å spare tid, gjøre utstyr mer tilgjengelig, passe på sikkerhet, ettersyn og reparasjoner til riktig tid, altså tidsnok, men ikke for ofte, for det koster også penger, forklarer Mathias Waage Sørensen. Med tre år bak seg i Forsvaret i tillegg til utdanning innen kunstig intelligens visste han litt om hva han gikk til – i motsetning til Betty Feder. 

– Vi ble kastet ut i det, jeg kunne knapt stave «Artificial Intelligence», men det viste seg at min organisatoriske bakgrunn var svært nyttig også for KI, kunstig intelligens. Dette handlet jo mye om organisering og å stille gode spørsmål. 

– Nyttigere enn vi hadde trodd 

Begge sier de var heller usikre på hva det vil si å være konsulent, hvordan hverdagen er, hva man egentlig kan bidra med som ung og ny- eller ikke ferdig utdannet. De hadde også hørt rykter om høyt arbeidspress, masse overtid og null krefter igjen til å gjøre noe etter jobb. 

– Det var feil. Vi kom riktig nok inn i et høy-kompetansemiljø, men det var bare lærerikt. Vi fikk masse solide tilbakemeldinger, og alle var åpne for spørsmål og diskusjoner. Og så møtte vi stadig kolleger etter arbeidstid, forteller Betty Feder. 

– Vi skjønte fort at vi kom til å lære masse i løpet av sommeren, men at vi faktisk hadde så mye å bidra med, var overraskende, sier Mathias Waage Sørensen. – Våre «basiskunnskaper» var mye nyttigere enn vi hadde trodd. 

Også det å forholde seg til kunder var noe de hadde vært usikre på. – Kort sagt må man tørre å spørre, sier han. – Alle som kommer til en kunde starter jo på et vis på null. Samtidig ønsker jo både de og vi som har kommet inn å få størst mulig verdi ut av «oppholdet». Da blir det helt naturlig å dele kunnskap og erfaringer begge veier.  

Til forsvarsledelsen 

De endte opp med seks forslag til løsninger som de presenterte for ledelsen i KI-satsningen, i Forsvarsmateriell. 

– Det handlet ikke om økonomiske besparelser, men mer om hva som ville fungere, forklarer Betty Feder.  

De samlet også erfaringer og formidlet suksesshistorier fra referanseprosjekter hos andre store selskaper. 

 – Vi fikk dykket dypt ned i mulighetene, men fikk kanskje ikke gått veldig i detalj overalt. Man blir jo heller ikke fullt sikkerhetsklarert for en jobb på seks uker. 

– Vi lærte også en del om presentasjoner. Ikke bare at de bør se proffe ut, men også å gjøre budskapet enkelt. Også forsvarsledelsen liker å få det enkelt forklart. 

- Hva er deres beste råd til andre på konsulent-sommerjobb? 

Mathias: – Stol på deg selv. Ikke tro at de andre er supermennesker, de er mest av alt mennesker. Spør.  

Betty: – Slapp av. Ikke overtenk, følg magefølelsen. Bruk tiden til å lære. Selv har jeg lært masse om AI. Selv masteroppgaven min vil handle om AI. Hvem skulle trodd det? 

Nå gleder de seg til returen til Sopra Steria. Begge er tilbake i august 2023. 

PS fra Marius

Marius Dahl, som var veileder for de to studentene, mener FMA fortjener ros for at sommerprosjektet ble en suksess.  

– De har gjort en solid jobb og satt gode rammer for prosjektet. De har også satt av tid og sørget for at studentene fikk de nøkkelressursene de trengte, sier Marius Dahl – til daglig senior business consultant i Sopra Steria.  

Forsvarsmateriell: – Nyttig hjelp for oss 

Hos Forsvarsmateriell har de hatt store forventninger til både kunstig intelligens og til hva to intelligente sommerstudenter kunne finne ut av muligheter. 

– Vi hadde jo noen hypoteser om hvordan kunstig intelligens kunne brukes for å forvalte materiellet bedre. Sommerstudentene gikk igjennom disse og kom med alternative anbefalinger, noe som var svært verdifullt for oss. Det sier underdirektør Christian Braathen i FMA, en egen etat i forsvarssektoren.  

Han sier jobben de to studentene gjorde ga dem ny innsikt. – Flere antagelser kunne skrinlegges. At de gikk løs på mulighetene på en så åpen og uhildet måte, var svært nyttig. 

Betty Feder og Mathias Waage Sørensen analyserte KI-mulighetene intensivt gjennom seks uker. Sluttproduktet har FMA bygd videre på.  

– Mulighetsstudien deres dannet grunnlag for et nytt KI-nettverk. Her jobber vi videre med egnede piloter innenfor de områdene studien tar for seg, sier han og legger til: – Mulighetene med KI er store. Et realistisk håp er at vi vil spare mye på å forvalte de enorme verdiene våre bedre ved effektiv bruk av kunstig intelligens. 

Search

Kort om Sopra Steria

Sopra Steria er Norges ledende konsulentselskap innen digitalisering, innovasjon og bærekraft. Selskapet har gjennom en årrekke vært rangert som en av Norges beste arbeidsplasser. Som et av Europas største konsulentselskaper, bistår Sopra Steria store private selskaper og offentlige virksomheter med deres omstilling.  

Selskapet er opptatt av å skape verdi for sine kunder og samfunnet, og har som mål å skape en bedre og mer bærekraftig fremtid. 

Sopra Steria har 56 000 medarbeidere i 30 land, og hadde en omsetning på € 5,8 milliarder i 2023. I Norge sørger 3300 medarbeidere for en årlig omsetning på over 5,2 milliarder kroner i 2023. Selskapet har kontorer i Oslo, Stavanger, Trondheim, Bergen, Drammen, Hamar, Fredrikstad, Kristiansand og Tromsø. 

Vil du vite mer?

Kristin Blix-Elton
Kristin Blix-Elton
Markeds- og kommunikasjonsdirektør, Skandinavia