Digitaliserer soldathverdagen – kan vinne viktig pris

| minutter å lese

For første gang har norske soldater fått hver sin personlig tilpassede digitale side. Nå kan Min side-løsningen til Forsvaret vinne selveste Digitaliseringsprisen, «Årets digitale suksesshistorie», som blir kåret av Digdir på Digitaliseringskonferansen i august. 

Nye tider krever mer moderne måter å kommunisere med vernepliktige, soldater i utenlandstjeneste og kommende generasjoner som skal avtjene førstegangstjenesten. Resultatet – Forsvarets Min side – er nå utropt som én av tre finalister til Digitaliseringsprisen 2022. 

Den digitale løsningen skal etter planen rulles ut til om lag 150-200 000 brukere i løpet av året. Dette innbefatter hele styrkestrukturen, inkludert Heimevernet, og alle ansatte både i nasjonal og internasjonal tjeneste. Min side skal gi betydelige effektiviseringsgevinster, øke tilfredsheten blant soldatene og dermed øke den operative evnen til Forsvaret. 

– Vi har per i dag om lag 21 000 brukere, og nye brukere kommer til hver uke. Nå er vi i ferd med å få inn alle som skal møte til førstegangstjeneste i januar-april 2023, forteller Benedicte Buer, seniorrådgiver for digitalisering ved Forsvarets personell- og vernepliktssenter og prosjektleder for Min side. 

Min side sørger for at rett informasjon tilfaller rett person i Forsvaret. 

– En lykkelig soldat er en god soldat. Med brukertilpasset informasjon kan innkalte personer forberede seg til sesjon og førstegangstjeneste og motta og dele viktig informasjon underveis i tjenesten, om alt fra øvelser, utstyr og rutiner til måloppnåelse og videreutdanning. Slik, blir soldatene tryggere og mer fornøyde, og Forsvaret blir mer effektivt. Det er noe som gagner hele samfunnet, sier vingsersjant Ole Kirkerød, produkteier for Min side. 

Grundig og metodisk

Min side bygger på et omfattende innsikt- og konseptarbeid som ble påbegynt av Sopra Steria tilbake i 2019. Morten Follestad, direktør for forsvar og nasjonal sikkerhet i Sopra Steria, roser Forsvaret for å ha gått grundig til verks. 

– Prosjektet er en pilot for smidig utvikling, der Forsvaret og samarbeidspartnere har jobbet metodisk for å identifisere reelle problemstillinger. Forsvaret har fått en løsning som forenkler administrasjonen, setter brukeren i sentrum og skaper en bedre arbeidsplass for soldatene. Om de får Digitaliseringsprisen i år, så vil det være meget fortjent, sier han. 

Tjenestedesignere og virksomhetsrådgivere i Sopra Steria avholdt strukturerte intervjuer med en rekke soldater som var inne til førstegangstjeneste. Ved å bekrefte eller avkrefte en rekke antagelser og hypoteser om brukernes hverdag og behov, fikk prosjektet viktig innsikt som kunne brukes i det videre arbeidet. 

Kunnskap skaper trygghet

– Denne «soldatreisen» avdekket at det var stor forskjell i utgangspunktet til de som kom inn til førstegangstjeneste. De som kjente til Forsvaret før de begynte, visste mer om hva de gikk til og var tryggere enn sine medsoldater. De uten forkunnskaper ble lettere usikre og frustrerte dersom de kom over noe uventet eller nytt, forteller Magne Ekerum, designleder og forretningsutvikler i Sopra Steria. 

Etter hvert ble det også hentet inn innsikt fra andre soldatgrupper i Forsvaret, som reservister og soldater i utenlandstjeneste. En rekke produktkonsepter ble meislet ut, deriblant «Mitt utstyr», «Mine muligheter» og «Mine resultater». Disse ble til ryggraden i Forsvarets Min side, som senere har blitt utviklet av en av Forsvarets andre samarbeidspartnerne, Bouvet.

Search

Kort om Sopra Steria

Sopra Steria er Norges ledende konsulentselskap innen digitalisering, innovasjon og bærekraft. Selskapet har gjennom en årrekke vært rangert som en av Norges beste arbeidsplasser. Som et av Europas største konsulentselskaper, bistår Sopra Steria store private selskaper og offentlige virksomheter med deres omstilling.  

Selskapet er opptatt av å skape verdi for sine kunder og samfunnet, og har som mål å skape en bedre og mer bærekraftig fremtid. 

Sopra Steria har 56 000 medarbeidere i 30 land, og hadde en omsetning på € 5,8 milliarder i 2023. I Norge sørger 3300 medarbeidere for en årlig omsetning på over 5,2 milliarder kroner i 2023. Selskapet har kontorer i Oslo, Stavanger, Trondheim, Bergen, Drammen, Hamar, Fredrikstad, Kristiansand og Tromsø. 

Vil du vite mer?

Kristin Blix-Elton
Kristin Blix-Elton
Markeds- og kommunikasjonsdirektør, Skandinavia