Sopra Steria og Deloitte vil sammen bli ledende innen forsvarssektoren

| minutter å lese

De to konsulentkjempene Sopra Steria og Deloitte slår sammen sine muskler for å bli de foretrukne partnerne for norsk forsvarssektor.

Forsvarssektoren i Norge står i kontinuerlig omstilling, og behovet for partnere som kan bistå innen strategisk rådgivning og digitalisering blir stadig viktigere. Dette behovet har Sopra Steria og Deloitte tatt på alvor, og for å kunne yte enda bedre tjenester til sine kunder har de valgt å bli samarbeidspartnere.

- Sopra Steria og Deloitte kompletterer hverandre i våre tjenester. Samarbeidet vil gi oss ytterligere styrke og kapasitet som strategisk rådgiver og digitaliseringspartner for forsvarssektoren. Deloitte sin sterke posisjon innen blant annet ERP, SAP og innovasjon gjør det dessuten mulig for oss å levere komplekse IT-transformasjoner og -løsninger i fellesskap, sier Kjell Rusti, administrerende direktør i Sopra Steria Skandinavia.

Forsvaret ønsker partnerskap

Sopra Steria er Norges ledende konsulentselskap innen digitalisering og Deloitte er en markedsledende aktør innen revisjon, advokattjenester, forretningsrådgivning, finansiell rådgivning og risikoanalyser. Deloitte har lang erfaring med å hjelpe virksomheter til å nå deres forretningsmål gjennom store transformasjonsprosjekter og nyter bred anerkjennelse for sine resultater. Selskapet har et 30 års langt samarbeide med SAP og er den aller største samarbeidspartneren SAP har globalt.  

Forsvarssektoren må gjøre store nødvendige investeringer innen teknologi og organisasjon de neste årene, og sammen ønsker nå Sopra Steria og Deloitte å bistå forsvarssektoren med å løse disse store utfordringene.

- Forsvaret ønsker å inngå strategiske partnerskap med leverandørmarkedet, for å kunne levere på de høye teknologiske ambisjonene de har satt seg. Bredden i kompetanse og nødvendig nasjonal leveransekapasitet, gjør at leverandører i det norske markedet har blitt oppfordret av Forsvaret til å søke sammen for å være i stand til å konkurrere på disse kontraktene, sier Rusti.

Internasjonal erfaring

Sjur Gaaseide, administrerende direktør i Deloitte, sier at selskapet har jobbet med forsvarssektoren i mange år, på både nasjonalt og globalt nivå.

– Begge selskaper har igjennom mange år opparbeidet bred og solid bransjeinnsikt og forståelse av behovene de ulike etatene i forsvarssektoren har, både nasjonalt og globalt. Sammen med Sopra Steria kan vi levere effektive, innovative og fremtidsrettede løsninger for forsvarssektoren. Vi ser frem til å bidra ved å kombinere det beste av vår internasjonale erfaring med den sterke lokale kompetansen vi har fra både forsvarssektoren og store endringsprogrammer i offentlig og privat sektor, sier han.

Search

Kort om Sopra Steria

Sopra Steria er Norges ledende konsulentselskap innen digitalisering, innovasjon og bærekraft. Selskapet har gjennom en årrekke vært rangert som en av Norges beste arbeidsplasser. Som et av Europas største konsulentselskaper, bistår Sopra Steria store private selskaper og offentlige virksomheter med deres omstilling.  

Selskapet er opptatt av å skape verdi for sine kunder og samfunnet, og har som mål å skape en bedre og mer bærekraftig fremtid. 

Sopra Steria har 56 000 medarbeidere i 30 land, og hadde en omsetning på € 5,8 milliarder i 2023. I Norge sørger 3300 medarbeidere for en årlig omsetning på over 5,2 milliarder kroner i 2023. Selskapet har kontorer i Oslo, Stavanger, Trondheim, Bergen, Drammen, Hamar, Fredrikstad, Kristiansand og Tromsø. 

Vil du vite mer?

Kristin Blix-Elton
Kristin Blix-Elton
Markeds- og kommunikasjonsdirektør, Skandinavia