Norsk 3D-printrevolusjon gir deg reservedeler der du er

| minutter å lese

Oppstartsselskapet Fieldmade og konsulentselskapet Sopra Steria utvikler og lager pilot på en løsning som lar deg 3D-printe en hvilken som helst reservedel - hvor enn du befinner deg. 

– Du vil ikke lenger måtte frakte store mengder deler og komponenter, og oppbevare disse i varelagre. Dette vil snu opp-ned på mange bransjer og områder, kanskje spesielt forsvarssektoren, sier John Berland, innovasjonsdirektør i Sopra Steria. 

Fieldmade står blant annet bak mobile løsninger som gjør det mulig å 3D-printe deler i plast, kompositt og metall. Dette skjer i en container som kan transporteres til utilgjengelige steder og krevende miljø.

Filmen viser løsningen som oppstartsselskapet Fieldmade og konsulentselskapet Sopra Steria utvikler og lager pilot på. Løsningen 3D-printer en hvilken som helst reservedel - hvor enn du måtte befinne deg.


Henter oppskrifter og bruksanvisninger fra skylager

Hittil har det vært begrenset hva man kan skrive ut. Nå er Fieldmade i samarbeid med Sopra Steria, i gang med å utvikle et digitalt varelager for Forsvaret i skyen. Her vil man kunne søke og velge blant tusenvis av oppskrifter og bruksanvisninger. 

– Skyplattformen vil utgjøre selve ryggraden i konseptet. Den skal koble et globalt økosystem av industriaktører og produsenter sammen i ett nettverk. Dersom en reservedel mangler, vil en ny kunne skrives ut umiddelbart, forteller Christian Duun Norberg, gründer og administrerende direktør i Fieldmade. 

Bruno Mikael Nicolas og Christian Duun Norberg og John Berland_1560x515

PROTOTYPE. Fieldmade og Sopra Steria har vist fram en helhetlig prototype under en militær konferanse i Frankrike. På bildet (f.v.) Bruno-Mikaël Nicolas - forsvars- og sikkerhetsdirektør Sopra Steria Frankrike, administrerende direktør Christian Duun Norberg i Fieldmade og John Berland, som er innovasjonsdirektør Sopra Steria. Foto: Sopra Steria


Slipper å vente på ny del

Forsvarssektoren vil kunne nyte godt av den norske nyvinningen. Sopra Steria og Fieldmade viste nylig fram en helhetlig og fungerende prototype av konseptet på en militær konferanse i Paris. De registrerte stor interesse fra flere NATO-land, spesielt til bruk i internasjonale operasjoner. 

– Jeg synes dette er en god idé og en bra langtidsløsning. Dette er mer økonomisk enn å bestille fra Frankrike, og kan redusere forsinkelser i forsyningene, uttaler en høytstående offiser i de franske spesialstyrker. 

Dette kan Norberg skrive under på. Han har tjenestegjort med norske spesialstyrker i Afghanistan. Her så han med egne øyne hvilke logistikkutfordringer som følger med militære operasjoner på fjerntliggende steder. 

– Dersom noe går i stykker og du mangler en reservedel, kan konsekvensene være store. Den operasjonelle evnen går ned mens du venter på nye deler. I verste fall går det på sikkerheten løs for militært personell, sier han. 

 

Bruno Mikael Nicolas og Christian Duun Norberg og John Berland

SKYLOGISTIKK. Christian Duun Norberg i Fieldmade, Bruno-Mikaël Nicolas og John Berland fra Sopra Steria viser fram løsningen for logistikklager i skyen. Foto: Sopra Steria 

Stor effektivisering og miljøgevinst

Ifølge John Berland jobber Sopra Steria og Fieldmade nå med et pilotprosjekt for å bekrefte at alt fungerer som det skal. Kritiske reservedeler testes, for å sikre at de fungerer optimalt når det gjelder. Blokkjedeteknologi sørger for at eierne av oppskriftene får betalt for bruk. 

– Lansering for et internasjonalt forsvarsmarked er rett rundt hjørnet. Løsningen vil spare store transport- og lagringskostnader. og gjøre operasjoner mer effektive. I tillegg ser vi en fantastisk oppside for miljøet, med lavere utslipp fra både produksjon og transport, sier han.

– En slik løsning er gull verdt for drift og vedlikehold i Forsvaret også i fredstid. Målet er jo å unngå krig, så det beste er å produsere det vi trenger når vi trenger det, istedenfor å ha store lagre - i tilfelle. Med dette kan også gammelt materiell resirkuleres til nye komponenter, sier Christian Duun Norberg. Løsningen kan også være aktuell for andre bransjer. 

Dette er et eksempel på hvordan Fieldmade og Sopra Steria jobber med å støtte opp under målsettingene i Stortingsmelding 17. - Nasjonal forsvarsindustriell strategi for et høyteknologisk og fremtidsrettet forsvar, sier Berland.


Bildetekst til toppbildet:

3D-DELER. Innovasjonsdirektør John Berland i Sopra Steria og produkt- og prosessutviklingsingeniør Martin Ø. Øyen i Fieldmade studerer deler som er skrevet ut med 3D-printer. Foto: Sopra Steria.


Search

Kort om Sopra Steria

Sopra Steria er Norges ledende konsulentselskap innen digitalisering, innovasjon og bærekraft. Selskapet har gjennom en årrekke vært rangert som en av Norges beste arbeidsplasser. Som et av Europas største konsulentselskaper, bistår Sopra Steria store private selskaper og offentlige virksomheter med deres omstilling.  

Selskapet er opptatt av å skape verdi for sine kunder og samfunnet, og har som mål å skape en bedre og mer bærekraftig fremtid. 

Sopra Steria har 56 000 medarbeidere i 30 land, og hadde en omsetning på € 5,8 milliarder i 2023. I Norge sørger 3300 medarbeidere for en årlig omsetning på over 5,2 milliarder kroner i 2023. Selskapet har kontorer i Oslo, Stavanger, Trondheim, Bergen, Drammen, Hamar, Fredrikstad, Kristiansand og Tromsø. 

Vil du vite mer?

Kristin Blix-Elton
Kristin Blix-Elton
Markeds- og kommunikasjonsdirektør, Skandinavia