Nasjonal sikkerhet

Skandinavia er en rik region, strategisk plassert og med store naturressurser. Vi er et attraktivt mål for angrep som terrorisme, spionasje eller cyberkriminalitet.

Trusler er ikke noe nytt, men moderne teknologi og illegal tilgang på informasjon muliggjør trusselhandlinger på et annet nivå enn tidligere. Aldri før har sikkerheten i vår teknologi vært viktigere.

Samtidig er grensene våre åpne mot Europa og myndighetsorganer strever med å overholde endrede lovverk, lovmessige krav og store EU-programmer som Schengenavtalen og grensekontrollsystemet EUROSUR. Samtidig må de prøve å optimalisere kostnader og ressurser.

Vi kan bidra

Sopra Steria har levert IT-relaterte tjenester til organisasjoner for samfunnssikkerhet i 35 år. Våre team med dedikerte fageksperter opererer i 16 land og leverer resultater for kunder i forskjellige sikkerhetssektorer som politi, nødtjenester, grensekontroll, folkeregistre, strafferett og internasjonal samfunnssikkerhet.

I Norge ligger hovedkontoret for Sopra Sterias biometriløsninger som leverer løsninger for sikker identifikasjon og kontroll til 27 ulike land verden over, deriblant Storbritannia, Sveits, Nederland, Tyskland, Frankrike og Norge. 

Vil du vite mer?

morten follestadMorten Follestad

Business Development Director, Defence and Homeland Security
Tlf: +47 958 20 916
E-post: morten.follestad@soprasteria.com