Forsvar

Globalisering, fremvekst av nye stormakter og økonomisk maktforskyvning skaper utfordringer. Tilpasningsdyktighet er viktigere enn noen gang for å ha reell operativ evne som er tilpasset vår tid og framtidige utfordringer.

En verden i stadig endring

De store linjene i verden er i stadig utvikling. Maktbalansen endres, gamle trusler svinner og nye kommer til. Terror og cyberkrig er bare to av de nye truslene som skaper utfordringer for Forsvaret. NATO-alliansen preges av budsjettkutt i de fleste europeiske medlemsland samtidig som USA har sitt fokus i Kina og Asia. Forventningene til norsk innsats i internasjonale operasjoner er derfor høye. Forsvaret er mer avhengig av det sivile samfunnet enn før. Samtidig er samfunnet mer sårbart på grunn av urbanisering og teknologiavhengighet.

Situasjonen skaper et sterkt behov for en tilpasningsdyktig organisasjon med fleksible systemer, høy mobilitet og personell med riktig kompetanse. Smart ressursbruk ved investeringer og anskaffelser er viktig. Gevinster kan oppnås ved å fokusere på mer integrerte løsninger innenfor militære avdelinger.

Vi kan bidra

Sopra Steria har levert tjenester til det norske Forsvaret i en årrekke. Vi bidrar med kosteffektive løsninger som tilfredsstiller Forsvarets krav til tilgjengelighet, funksjonalitet og sikkerhet. Vi bidrar til videreutvikling av Forsvarets sikre IKT-plattformer og tilbyr tjenester innen strategisk kompetansestyring, for å nevne noe.  

Mange stoler på oss

Sopra Steria har de siste 35 årene levert løsninger til forsvarskunder over hele Europa. Vi er i dag en betrodd partner og tjenesteleverandør til forsvarsdepartementene i Storbritannia, Frankrike, Norge og Tyskland.

Vil du vite mer?

morten follestadMorten Follestad

Business Development Director, Defence and Homeland Security
Tlf: +47 958 20 916
E-post: morten.follestad@soprasteria.com