Prosjektledelse

Med et av landets sterkeste fagmiljøer innen prosjektledelse, kan Sopra Steria hjelpe deg og din virksomhet gjennom alle faser av prosjektforløpet. Dette gjelder både i mindre prosjekter, eller i store, langvarige programmer.

Teknologi og virksomhet henger i dag tett sammen. Det er umulig å få til store endringer i en organisasjon uten at også IT-systemene blir berørt. Derfor må de fleste omstillingsprosjekter ta hensyn både til de teknologiske og organisatoriske utfordringene. Noen vanlige utfordringer er gjerne:

  • Kompleksitet
  • Forankring og involvering av de som berøres av endringene
  • Hente ut gevinst og oppnå ønsket verdi.

Hva er vårt løsningsforslag for prosjekter?

Vi i Sopra Steria er opptatt av å gjøre prosjekter både enklere og mindre risikofylte for våre kunder. For å oppnå dette benytter vi en rekke virkemidler. Dels dreier det seg om våre sertifiserte rutiner og metoder for prosjektgjennomføring, dels om etablerte kontraktsmodeller.

Våre forretningsrådgivere og bransjespesialister jobber tett med våre tekniske spesialister som har dyp innsikt i teknologiens muligheter og begrensninger. Vi går alltid systematisk til verks for å styre prosjekter profesjonelt og er genuint opptatt av å skape verdi for kunden.

Sopra Steria har levert noen av de største systemutviklings- og infrastrukturprosjektene i Norge, og de mest erfarne prosjektlederne våre har et stort antall prosjekter bak seg. Dette gjør oss godt rustet til å løse selv de mest komplekse oppgaver.

Vi kan bekle roller innen prosjektledelse, delprosjektledelse og teamledelse i alle prosjektfaser, enten som totalleverandør eller på mottakssiden.

Vi tilbyr blant annet følgende tjenester innen prosjektledelse:

  • Starthjelp
  • Bistand
  • Prosjektgjennomføring
  • Etablering (PMO)
  • Gevinstrealisering

Starthjelp

Vi hjelper deg å etablere og komme i gang med prosjekter på en optimal måte, samt rådgi underveis i prosjektforløpet.

Bistand

Sopra Steria gir deg bistand innen anskaffelser og kravspesifikasjonsprosesser.

I tillegg tilbyr vi bistand i hele spekteret som inngår i innføringsprosjekter, fra kontrakt er signert til systemet er tatt i bruk. Det være seg prosjektledelse og bistand, leverandøroppfølging, dokumentasjon, produksjonssetting, opplæring, utrulling eller optimalisering.

Prosjektgjennomføring

Vi bistår med prosjektgjennomføring av alle typer teknologiprosjekter, enten det dreier seg om modernisering, transisjon eller utvikling.

Etablering (PMO)

Etablering av prosesser og rutiner for programkontortjenester (PMO)

Gevinstrealisering

Implementering av metoder og prosesser, inkludert utarbeidelse av målbilde, gevinstkart, gevinstprofiler, måleindikatorer og gevinstrealiseringsplan. I tillegg bistår vi med oppfølging av gevinstfokus i linjeorganisasjonen.

 

Hvorfor velge oss?

Ved å velge Sopra Steria som din samarbeidspartner innen prosjektledelse kan du sikre deg og din virksomhet trygghet gjennom hele prosjektforløpet. Våre konsulenter er høyt sertifisert på de markedsledende metodeverkene som PRINCE 2®, PMP, PMBOK, ISTQB, ITIL®, Lean Six Sigma, Scrum og vårt eget rammeverk Navigator.

I Sopra Steria er vi fleksible. Vi kan ta totalansvar, delansvar eller fungere som støttespiller i dine prosjekter. Vi har god innsikt og forståelse i flere forskjellige bransjer og kan dermed enkelt tilpasse oss din virksomhet. I tillegg kan overnevnte metodeverk spesialtilpasses hvert enkelt prosjekt.

Vi kjenner våre kunder og bransjer fra innsiden og er en betrodd partner for noen av Skandinavias største virksomheter, inkludert Avinor, Det norske, DNB, ESAB, Forsvaret, NorgesGruppen, Politiet, Posten, Sykehuspartner, Statens vegvesen, SCB, Sampension og TopDanmark, for å nevne noen.

ITIL®/PRINCE2® are registered trade marks of AXELOS Limited, used under permission of AXELOS Limited. All rights reserved.

Vår egen Manbir Sawhney er kåret til Årets prosjektleder

Les pressemelding

Vil du vite mer?

Ole_petter_saxrudOle Petter Saxrud

Tjenesteansvarlig Prosjektledelse
Tlf: +47 993 10 922
E-post: ole-petter.saxrud@soprasteria.com