Nytt år – nye feil

av Andreas Gravermoen - Konsulent
| minutter å lese

− Frykten for å feile kan være så stor at den virker lammende. Men de som kommer sterkere ut av nedgangstider, har lært noe viktig.

Vi leser om stadig flere bedrifter som slås konkurs, og ingenting tyder på at 2024 vil bli noe bedre. Trangere økonomiske tider. Vanskelige samtaler. Uro. Du har hørt det før, og konsekvensene av disse faktorene kan bety kroken på døra for din bedrift. I overgangen til det nye året er det nok flere som sitter med en velkjent klump i magen rundt middagsbordet – nemlig frykt. Frykten for å feile kan være så stor at den virker lammende, men de som kommer sterkere ut av nedgangstider har lært noe viktig. Man kan lære av feil. Ikke bare kan man lære av uønskede feil, men forskningen viser at systematisk læring av feil kan bidra til større grad av innovasjon og psykologisk trygghet. To viktige faktorer som gjør din bedrift tilpasningsdyktig, og forhåpentligvis kan identifisere nye muligheter i motgangstider. 

Hvordan best lære av sine feil? 

Vanskelige tider utfordrer oss til å tenke nytt, og de som oftest gjør det best er de som fokuserer innover på hva de kan gjøre selv, og ikke utover på eksterne faktorer. Før man kan lære av en feil, er man nødt til å anerkjenne at man har gjort en feil. En viktig forutsetning er derfor å kunne se seg i bakspeilet og identifisere feil eller forbedringspotensialet i året som har gått. En ulykke kommer sjelden alene, og det samme gjelder feil. På den måten kan man i større grad ta eierskap til det som skjer rundt en, og aktivt motvirke den motgangen man har møtt i året som har gått. 

Hvorfor er det vanskelig å lære av feil? 

Det å lære av sin egne feil krever trening og oppmerksomhet. For å kunne identifisere læringsmulighetene, må man være klar over feilene som oppstår. I tillegg må man ha tilstrekkelig psykologisk trygghet til å adressere dem og et system for å omsette lærdom til noe konkret og håndfast. Dersom man arbeider med dette (og det bør man) er det lett å snuble. Det er særlig tre barrierer som hindrer oss fra å lære fra feil: 

1. Investeringsfellen 

Det er ikke alltid lett å anerkjenne at man har tatt feil, og det kan sitte langt inne å innrømme at vi ikke har klart å oppnå det vi ønsket. En av de største psykologiske sperrene som hindrer oss fra å lære av våre feil er Investeringsfellen (Sunk Cost Fallacy). Denne tendensen gjør at vi enten ikke anerkjenner feil som motbeviser vår teori, eller at vi opplever at vi har investert så mye i et initiativ at vi ikke kan avslutte det. 

2. Tilskuereffekten 

En annet viktig fenomen å passe seg for, er tilskuereffekten. I et team eller organisasjon er det mange som er involvert og dermed delansvarlig for hvorvidt noe fungerer eller ikke. Forskningen viser at jo flere som er involvert, jo mindre føler hver enkelt seg ansvarlig for utfallet. Ifølge forskningen betyr dette at i et team på ti, føler hver enkelt seg kun 1/10 ansvarlig for feil som oppstår. Denne mangelen på eierskap kan føre til at færre feil blir identifisert og analysert. 

3. Bekreftelsesfellen 

Det siste fenomenet er kanskje det viktigste i økonomisk utfordrende tider. Bekreftelsesfellen gjør at all informasjon vi mottar underbygger en allerede forutinntatt holdning, eller at vi selv kun oppsøker informasjon som støtter opp under vår egen virkelighetsoppfatning. I vanskelige tider kan dette utspille seg i at man nærmest skylder et hvert tilbakeslag på de vanskelige tidene man lever i. I stedet for å se innover og anerkjenne de små eller store tingene man kunne gjort annerledes, henger man små nederlag på den virkelighetsoppfatningen man har fremfor å lære av den. 

Hvordan unngå å gå i fella? 

Noen kreative forskere på Harvard kokte sammen et eksperiment for å vise hvor blinde vi mennesker kan være for det åpenbare. I «The Gorilla Experiment» ble deltakerne bedt om å telle antall basketballpasninger mellom en triade. Omtrent midt i øvelsen går en person i gorillakostyme i bakgrunnen, slår seg på brystet og går ut av bildet igjen. Overraskende mange så ikke gorillaen. De var for opptatt av oppgaven. Sånn kan det være med feil også. Vi er så fokusert på hvordan vi skal komme oss videre, at vi kan være blinde for læringsøyeblikkene som oppstår underveis. Vi ser ikke hva som hindrer oss fra å lære av feil, og øyeblikket passerer. Den store gorillaen kan være synlig for andre, men dersom ingen tør eller vil adressere den, vil sjansen for å gjøre de samme feilene øke. 

Nytt år, nye feil 

2023 har dessverre vist at både store selskap og enkeltbedrifter ikke lenger kan drive bærekraftig, og 2024 ser ikke ut til å være bedre med det første. Disse tre barrierene må man kjenne til dersom man ikke vil begå de samme feilene neste år. Enkelte selskap er nødt til å tenke nytt, og dersom de klarer å skape en kultur for læring av feil vil de få et kraftig verktøy som kan hjelpe dem gjennom motgangen. 

Det er uunngåelig å gjøre feil, men det er opp til deg om du vil lære av dem.

 

Innlegget ble først publisert på Digi.no 1. januar 2024

 

 


Search

Se alle blogginnleggene våre