Hva har du som leder gjort for å øke likestillingen det siste året?

av Iselin Songe-Møller - Leder for risiko og styring
| minutter å lese

Hvis du er usikker, så har jeg en hjemmelekse til deg. Du kan nemlig gjøre en stor forskjell på jobben.  

Norge har kommet langt med likestilling – og det er bra, men langt fra langt nok. Det er fortsatt bare 26 % kvinner i topplederstillinger i Norge og kvinnene mangler i styrerommet. Ja, ifølge Statistisk sentralbyrå er det faktisk bare 20 % kvinnelige styrerepresentanter i norske aksjeselskaper. Hvorfor i all verden er det slik, når den årlige rapporten fra Women Count slår fast at kvinner i ledelsen kan gjøre virksomheten din ti ganger mer lønnsom?   

Å være likestilt innebærer at man skal ha samme muligheter og rettigheter, uavhengig av utgangspunkt (snl.no). Dette har ledere i offentlige og private virksomheter i stor grad makt til å bestemme og påvirke.  

I dag har jeg derfor en oppfordring til alle som har lederansvar. Som leder kan du bidra med å sikre likestilling i mange av prosessene du jobber med. Bare se her:               

Lønnsoppgjør:  

Gir du lik lønn for lik erfaring og innsats, uavhengig av kjønn? Lønnsgapet mellom menn og kvinner er fortsatt altfor stort, og har ikke forbedret seg mye de siste ti årene. Kvinners lønn i prosent av menns lønn var 87 prosent i 2012 og 88 prosent i 2022. Dette skyldes nok til dels at kvinner jobber mer deltid enn menn, som også er noe du som leder kan legge til rette for å endre på. Hør om HR eller Finance kan bistå deg med å sette opp en god oversikt, slik at du som leder får oversikt over hvordan dine ansatte ligger an. Informasjon og bevissthet kan føre til endringer i riktig retning! 

Forfremmelser og opprykk:  

Gir du like muligheter for opprykk, uavhengig av kjønn? Og blir de som skal, har vært eller er ute i foreldrepermisjon også vurdert? Mange kvier seg for å stifte familie fordi det kan gå på bekostning av karrieren. Her har du som leder enorm påvirkningskraft, og jeg oppfordrer deg til å gå en ekstra runde neste gang mulighetene åpner seg.  

Rekruttering:  

Er du bevisst på de ubevisste fordommene dine, og at du allerede kan ha dømt en kandidat i det du leste navnet på kandidaten? Flere selskaper har anonymisert navn og bilde på CVer for å unngå forhåndsdømming. Jeg tenker at den enkelte av oss bør klare å jobbe med bevissthet og selvrefleksjon for å unngå diskriminering.  

Mangfold:  

Vet du kvinneandelen i selskapet? Både i ledelsen og i din avdeling? Om ikke har du en hjemmelekse å gjøre. Sett opp en månedlig status og se om den endrer seg over tid. Og er det rom for å være annerledes hos dere? Det gir stor verdi for selskapet med en kultur hvor hver enkelt medarbeider kan blomstre. Vær bevisst på at det er mange minoritetsgrupper i samfunnet som du kan inkludere i virksomheten, for å få et mer mangfoldig miljø. Det er du som leder som må sette kultur på agendaen, og sørge for at den enkelte kan lykkes uavhengig av kjønn og bakgrunn.  

Vær mentor og forbilde:  

Vær tilgjengelig som sparringspartner for andre som ønsker lederansvar. Og som mann må du også være bevisst på å være like tilgjengelig for unge kvinner som menn. Samfunnet blir ikke mer likestilt av guttastemning. Bruk litt mer tid til noen som er ulik deg selv, så kan du både utgjøre en forskjell og mulig også lære noe nytt og utvikle deg selv. 

Takk for dine bidrag i året som kommer for et mer likestilt samfunn og næringsliv, og lykke til med å gjøre en forskjell.  

Innlegget ble først publisert i Dagens Perspektiv 8. mars 2024

 

Search

Se alle blogginnleggene våre