Prosjektledelse

Alle prosjekter har som formål enten å bidra til større grad av effektivitet, større verdiskapning, eller at virksomheten oppfyller lovpålagte krav. Porteføljestyring vil hjelpe deg med å få til en effektiv ressursutnyttelse på tvers av dine prosjekter og programmer.

Hvorfor trenger man porteføljestyring?

Porteføljestyring handler om å kategorisere prosjekter, vurdere disse opp mot hverandre og prioritere hvilke prosjekt som best støtter virksomhetens mål. For at man skal få til en effektiv porteføljestyring må disse momentene adresseres løpende og ikke som enkeltinitiativ. Ofte handler det om modenhet i organisasjonen, og modning er noe som skjer over tid.

Det kan være lett å miste de strategiske målene av syne underveis. Noen ganger kan også grunnlaget og berettigelsen for et prosjekt endre seg over tid. Det viser seg ofte å være vanskeligere å stoppe et prosjekt enn å starte det.

Metodisk og helhetlig tilnærming

Enten dine utfordringer er relatert til prosesser, er av organisatorisk art eller har å gjøre med manglende eller uegnede systemer, så vil en vellykket porteføljestyring avhenge av helhetlig tilnærming. Samspill mellom mennesker, prosesser og verktøy er det som skal til, og alle disse forholdene må adresseres fortløpende.

Hvorfor velge oss?

Sopra Steria er en av få aktører i markedet som har kompetanse til å bistå med en helhetlig og uavhengig tilnærming til porteføljestyring. Vi har erfaring med etablering av metodikk, prosesser og programvare som understøtter prosjektporteføljestyring i virksomheten. Vi kan også brukes som partner for å videreutvikle og forbedre eksisterende prosesser og systemer. Vi bistår også i forbindelse med opplæring og kompetanseoverføring i din organisasjon.

Vi tilbyr kompetanse innen flere områder, blant annet:

  • Rådgivning innen prosesser og metode for porteføljestyring
  • Systemarkitektur for PPM-systemer (Project Portfolio Management)

Vil du vite mer?

Ole_petter_saxrudOle Petter Saxrud

Tjenesteansvarlig Prosjektledelse
Tlf: +47 993 10 922
E-post: ole-petter.saxrud@soprasteria.com