Business analytics

Det nytter ikke å styre en virksomhet med bind for øynene. Business analytics hjelper deg med å samle inn og sammenstille forretningskritisk informasjon.

Da er du på god vei til å få oversikt over virkeligheten. Evnen til å tilby pålitelige og riktige data er avgjørende for å kunne understøtte faktabaserte beslutninger.

Business analytics’ viktigste funksjon er å gjøre tilgjengelig enhetlig informasjon på tvers av forretningsenhetene.

Gjennom å samle inn, ta vare på og sette sammen data fra flere kilder deles informasjon i hele organisasjonen til forretningens beste. Noen av bruksområdene er standard og ad hoc rapportering, automatisert beslutningsstøtte, planlegging, målstyring og til analyseformål som for eksempel trendanalyse og prediksjon av utvikling fremover

Hvorfor velge oss?

Sopra Steria tilbyr et bredt sett av Business analytics-tjenester som hjelper våre kunder med å samle inn, prosessere og visualisere data for raske og nøyaktige beslutninger innen analyse, planlegging og styring. Videre støtter vi alle disipliner som skal til for å understøtte forvaltning av data som en verdifull ressurs. Forvaltning av data sikrer tilgjengelighet og pålitelighet for det som er samlet inn.

Vi tilbyr våre tjenester både i forbindelse med prosjekter og som en del av forvaltningsoppdrag for kunder.

Sopra Steria besitter dyp forretningsmessig og teknologisk forståelse som vi bruker til å hente ut informasjon fra tilgjengelige datakilder.

Har du spørsmål?

Johan Wiqvist, Sopra SteriaJohan Wiqvist

Head of Business Analytics
Tlf: +47 413 74 973
E-post: johan.wiqvist@soprasteria.com