Virksomhetsstyring

Raske endringer eksternt krever god styring og kontroll internt. Tidligere kunne endringer planlegges i god tid, men i den nye digitale hverdagen er det kundene som setter premissene for hvor raskt endringer må gjøres.

Effektiv virksomhetsstyring krever at ledelsen har riktig og relevant styringsinformasjon. Overordnede mål må konsistent være brutt ned på de ulike nivåene i organisasjonen, med tydelig definert ansvar og myndighet. Styringsprosessene må være helhetlige, effektive og støttet av riktig bruk av teknologi.

Vi tilbyr følgende tjenester innenfor styring:

  • Risikostyring
  • Kvalitetsstyring
  • Porteføljestyring
  • Gevinstrealisering

Risikostyring

Risikostyring er en integrert del av virksomhetsstyringen. Sopra Steria bistår med kartlegging, overvåking og implementeringsstøtte til risikoeierne i virksomheten. I tillegg støtter vi igangsetting, planlegging og etablering av effektive prosesser og rammeverk for risikostyring.

Porteføljestyring

Porteføljestyring handler om å styre endringsinitiativ slik at den samlede prosjektporteføljen i størst mulig grad understøtter virksomhetens mål. Porteføljestyring er en god metode for å operasjonalisere, tydeliggjøre og kommunisere hvilke aktiviteter som må gjennom­føres for å nå definerte strategiske målsettinger innenfor vedtatte økonomiske rammer.

Gevinstrealisering

Gevinstrealiseringsarbeid legger til rette for at de forventede gevinstene fra et prosjekt faktisk blir hentet ut, og at de er varige over tid. For å lykkes med gevinstrealisering kreves forankring, involvering, motivasjon, og klare rutiner. Sopra Steria skreddersyr og implementerer en gevinstrealiseringsprosess som er tilpasset behovene og virksomheten. Våre rådgivere sørger for at prosessen blir praktisk gjennomførbar ved at både prosjekter og linjen får nødvendig opplæring. 

 

Hvorfor velge oss?

Sopra Steria vet hvilken styringsinformasjon som er relevant for den nye digitale hverdagen. Vi kan bistå med å etablere transparente styringsprosesser understøttet av teknologiske løsninger som sikrer presise data og beslutningsgrunnlag.

Sopra Steria forstår hvordan teknologi påvirker prosesser og organisasjon. Vi vet hvordan IT kan utnyttes for å hente nødvendig styringsinformasjon, og hvordan datadrevet innsikt kan anvendes for å ta bedre, faktabaserte beslutninger.

Vår unike delingskultur sikrer kompetanseoverføring til kundene våre. Vi jobber tett med kundene og står skulder ved skulder sammen for å implementere vedtatte mål og planer i organisasjonen.

Vil du vite mer?

ola_holm_120x120Ola Holm

Director Digital Transformation
Tlf: +47 994 92 884
E-post: ola.holm@soprasteria.com