Internet of Things (IoT)

Hva er IoT?

IoT er tilkoblede ting som gjennom nettverkstilkobling kan utveksle informasjon, og dermed også “snakke sammen”. Det handler om informasjonsdeling. Det betyr egentlig tilgang på data, slik at man kan utvikle nye tjenester og med et høyt fokus på brukervennlighet. Formålet med de tilkoblede tingene er økt livskvalitet både på jobb og privat.

Det er hovedsakelig to typer IoT-data; nå-tid og historisk data. Nåtid-data, også kalt real-time, gir muligheten til å benytte seg av informasjonen umiddelbart. For eksempel kan en hjertemonitor informere helsepersonell om uregelmessige hjerteslag. Ser man dette i forhold til trafikk kan nåtids-analyser predikere tiden det tar fra A til B, gitt det reelle trafikkbildet med hensyn til kø eller andre forhold.

Den andre typen er historisk data ervervet over tid. Denne dataen kan gi innsikt i trender over tid og forutsi fremtidige mønster og/eller adferd. For å videreføre eksemplet over kan data fra tusenvis av hjertemonitorer bidra til å vite når noen er i faresonen. Helsepersonell får dermed mulighet til å forberede og kanskje forhindre problemer som skulle kunne oppstå. I forhold til trafikk kan denne informasjonen gi nyttig innsikt i forhold til videreutvikling av infrastruktur, veier og samferdsel.

Ved å øke tilgangen på data gjennom sensorer eller bruke data man allerede har (EDGE) finnes det store muligheter for nye forretningsmodeller. Klarer man å utnytte potensialet i disse mulighetene, kan det gi store konkurransefortrinn.

Vi kan hjelpe deg med

  • Internet of Things-analyse
  • Utvikling og integrering av applikasjoner
  • Informasjon som service

 

Hvorfor velge Sopra Steria?

Vi er nysgjerrige på å utvide og utvikle mulighetsrommet IoT gir. All data er verdiløse med mindre man bruker de til noe. Vi hjelper deg med å identifisere mulighetene og se potensialet som ligger i dataene du allerede har, og sammen utvikle løsninger tilpasset dine behov. Det handler egentlig ikke om teknologi, men innovasjon og mulighetsrommet det gir. Vi vil være din partner innen digital transformasjon.

Vil du vite mer?

Mark_Solberger_120x120Mark Solberger-Bjørkerot

Fagansvarlig
Tlf: +47 982 48 310
E-post: mark.solberger-bjorkerot@soprasteria.com