Rød pil opp trappe

Ledelse og strategi


Vi spiller på lag med kunden som en strategisk partner innen digitalisering og effektivisering

Teknologi er et middel, ikke et mål

Vi sier ubeskjedent at Sopra Steria er Norges fremste kompetansemiljø innen forretningsutvikling og digitalisering. Vi evner å forstå hvordan teknologi påvirker prosesser og organisasjon og bistår våre kunder med å hente ut potensialet i bruk av ny teknologi. 

Virksomheter opplever et stadig behov for endringer, og at endringer skal skje i et stadig raskere tempo. Kundene forventer mer, har flere valg, stiller høye krav til informasjon og tilgjengelighet, og de snakker sammen. For å møte kundenes forventninger og være konkurransedyktige i markedet ser vi at virksomhetenes behov for teknologidrevet innovasjon og effektivisering øker stadig. 

Vi kombinerer solid teknologikompetanse med sterk forretningsforståelse

Sopra Steria jobber med forretningsutvikling og virksomhetsforbedring gjennom bedre utnyttelse av digital teknologi. Det som skiller oss fra mange av våre konkurrenter er vår solide teknologikompetanse. Dette betyr at vi evner å forstå hvordan teknologi påvirker prosesser, organisasjon og hvordan digital teknologi både kan åpne opp for nye forretningsmuligheter, men også være en begrensning for endringer.

Vi er en strategisk partner innen digitalisering og forbedring. Men vi er også en operasjonell støttespiller som realiserer tiltakene sammen med våre kunder, skulder ved skulder.

Sopra Steria kan bistå i alle endringsfaser - fra idéutvikling til gjennomføring og kontinuerlig forbedring. Vi er med hele veien, og for å sikre varige resultater sørger vi alltid for å legge igjen kompetanse hos kunden.

Stikkord for hva vi jobber med 

Analyse, compliance, endringsledelse, forretningsdesign, gevinstrealisering, innovasjon, kontinuerlig forbedring (lean), kultur for endring, organisasjonsutvikling, porteføljestyring, prosjektledelse, programledelse, prosessforbedring, risikostyring, smidig metodikk, strategi, virksomhetsstyring, og mye, mye mer.
Prosjekter
Mann smiler og ser til venstre

Vipps – og så var samarbeidet i full gang

Tog på skinner på vinterstid

Daimex: Fra papir til mobil med skyløsninger

Blogger
Jente sittende med PC i fanget

God digital jobbkultur kan holde arbeidet i gang gjennom krisen – her er seks råd

| Iselin Pettersen

Kvinne som snakker i mobiltelefon

Knowledge management-prosess – en test i tålmodighet?

| Per-Kristian Broch Mathisen

Workshop med tre medarbeidere

Hvordan bygge forretningsforståelse og endringsvilje gjennom IT-opplæring?

| Ingrid Maria Bast

Nyheter
Vil du vite mer?
Lillian Røstad
Lillian Røstad Direktør forretningsrådgivning, Skandinavia