Rød trapp med hvit pil i trappens retning

Ledelse og strategi

Vi spiller på lag med kunden som en strategisk partner innen digitalisering og effektivisering

Teknologi er et middel, ikke et mål

Vi sier ubeskjedent at Sopra Steria er Norges fremste kompetansemiljø innen forretningsutvikling, digitalisering og rådgivning innen bærekraft. Vi evner å forstå hvordan teknologi påvirker prosesser og organisasjon og bistår våre kunder med å hente ut potensialet i bruk av ny teknologi. 

Virksomheter opplever et stadig behov for endringer, og at endringer skal skje i et stadig raskere tempo. Kundene forventer mer, har flere valg, stiller høye krav til informasjon og tilgjengelighet, og de snakker sammen. For å møte kundenes forventninger og være konkurransedyktige i markedet ser vi at virksomhetenes behov for bærekraftig, teknologidrevet innovasjon og effektivisering øker stadig.

Vi kombinerer solid teknologikompetanse med sterk forretningsforståelse

Sopra Steria jobber med forretningsutvikling og virksomhetsforbedring gjennom bedre utnyttelse av digital teknologi. Det som skiller oss fra mange av våre konkurrenter er vår solide teknologikompetanse. Dette betyr at vi evner å forstå hvordan teknologi påvirker prosesser, organisasjon og hvordan digital teknologi både kan åpne opp for nye forretningsmuligheter, men også være en begrensning for endringer.

Vi er en strategisk partner innen digitalisering, forbedring og bærekraft. Men vi er også en operasjonell støttespiller som realiserer tiltakene sammen med våre kunder, skulder ved skulder.

Sopra Steria kan bistå i alle endringsfaser - fra idéutvikling til gjennomføring og kontinuerlig forbedring. Vi er med hele veien, og for å sikre varige resultater sørger vi alltid for å legge igjen kompetanse hos kunden.

Stikkord for hva vi jobber med

Analyse, compliance, endringsledelse, forretningsdesign, forretningsrådgivning, gevinstrealisering, innovasjon, kontinuerlig forbedring (lean), kultur for endring, organisasjonsutvikling, porteføljestyring, prosjektledelse, programledelse, prosessforbedring, risikostyring, smidig metodikk, strategi, virksomhetsstyring, og mye, mye mer.

Toppleders digitale agenda

Rapport

For å få et godt bilde av hva som står på toppledernes digitale agenda, har Sopra Steria gjennomført intervjuer med 30 norske toppledere, fra virksomheter i ulike bransjer og sektorer, og med ulik størrelse. Spørsmålet vi har stilt dem alle er: Hva har du, som leder, fokus på nå? Hva ser du på som utfordringene og mulighetene - på kort og lang sikt?

Norge 2.0: Kjente problemer, nye løsninger

Rapport

Norge har lenge ligget på topplistene over verdens beste land å bo i, med et omfattende velferdstilbud og en befolkning med høy grad av tillit til hverandre og til styresmaktene.

Se Lynskarp-foredrag med våre eksperter

Forretning og IT - styrer vi mot samme mål?

Fremtidens leder er endringsleder

Prosjekter

Bane NOR: God endringsledelse høster gevinster

Skatteetaten: Digitalt kompetanseløp for ledere

Digitaliseringsdirektoratet: Virksomhetsstrategi som setter retningen

Lyse: Digitalt løft skaper delingskultur

Digitaliseringsdirektoratet: Vellykket etablering av nytt direktorat

Daimex: Fra papir til mobil med skyløsninger

Vipps – og så var samarbeidet i full gang

Blogger

Innovasjon krever raske og riktige beslutninger - og ledere som gir slipp

| Ingrid Maria Bast

Hvordan rigge organisasjonen din for å vinne kampen om kundene i fremtiden?

| Elin Gjersand

Leder, vær obs på oppgavene du gir techkvinnene!

| Hanne Lystad, Idun Bækken

Mangelen på kunnskap om krisehåndtering ble tydeligere enn noen gang under pandemien

| Roger Kirketeig

Fra slagord til handling: Tre råd for å skape god delingskultur

| Nana Stojanovic

Verdien av en opplyst bruker

| Kristin Kaarstad

Klar for en hybrid arbeidsplass? Da bør du tenke digitalt først

| Bente Sundlo

Endringsledelse kørka? Neppe for mellomledere

| Ingrid Maria Bast

Lav teknisk kompetanse er ikke hovedproblemet

| Espen Guldbrandsen

Nyheter

Vil du vite mer?

Lillian Røstad

Lillian Røstad

Direktør forretningsrådgivning, Skandinavia

Kontakt oss

Feltene merket (*) må fylles ut

Kryss av i boksen for å bekrefte*