Rød pil opp trappe

Ledelse og strategi

Vi spiller på lag med kunden som en strategisk partner innen digitalisering og effektivisering

Teknologi er et middel, ikke et mål

Vi sier ubeskjedent at Sopra Steria er Norges fremste kompetansemiljø innen forretningsutvikling og digitalisering. Vi evner å forstå hvordan teknologi påvirker prosesser og organisasjon og bistår våre kunder med å hente ut potensialet i bruk av ny teknologi.

Virksomheter opplever et stadig behov for endringer, og at endringer skal skje i et stadig raskere tempo. Kundene forventer mer, har flere valg, stiller høye krav til informasjon og tilgjengelighet, og de snakker sammen. For å møte kundenes forventninger og være konkurransedyktige i markedet ser vi at virksomhetenes behov for teknologidrevet innovasjon og effektivisering øker stadig.


Vi kombinerer solid teknologikompetanse med sterk forretningsforståelse

Sopra Steria jobber med forretningsutvikling og virksomhetsforbedring gjennom bedre utnyttelse av digital teknologi. Det som skiller oss fra mange av våre konkurrenter er vår solide teknologikompetanse. Dette betyr at vi evner å forstå hvordan teknologi påvirker prosesser, organisasjon og hvordan digital teknologi både kan åpne opp for nye forretningsmuligheter, men også være en begrensning for endringer.

Vi er en strategisk partner innen digitalisering og forbedring. Men vi er også en operasjonell støttespiller som realiserer tiltakene sammen med våre kunder, skulder ved skulder.

Sopra Steria kan bistå i alle endringsfaser - fra idéutvikling til gjennomføring og kontinuerlig forbedring. Vi er med hele veien, og for å sikre varige resultater sørger vi alltid for å legge igjen kompetanse hos kunden.


Stikkord for hva vi jobber med

Analyse, compliance, endringsledelse, forretningsdesign, gevinstrealisering, innovasjon, kontinuerlig forbedring (lean), kultur for endring, organisasjonsutvikling, porteføljestyring, prosjektledelse, programledelse, prosessforbedring, risikostyring, smidig metodikk, strategi, virksomhetsstyring, og mye, mye mer.

Effekten av gode tilbakemeldinger

Faglig påfyll med Lynskarp-webinar: 

Prosjekter

Lyse prosjekt digitalt løft

Lyse: Digitalt løft skaper delingskultur

Tog på skinner på vinterstid

Daimex: Fra papir til mobil med skyløsninger

Blogger

Team som jobber sammen

Slik kan vi få mer mangfold i norsk næringsliv

| Nana Stojanovic

Illustrasjon_lyspærer

Akson: En vanskelig, men ikke umulig spasertur i tåken

| Gunnar Mørne

Jenter i sommersol

Bli digitalt klar for sommerferie!

| Karin Løkke

Nyheter

Vil du vite mer?
Lillian Røstad
Lillian Røstad Direktør forretningsrådgivning, Skandinavia

Kontakt oss

Kryss av i boksen for å bekrefte*