Skyskrapere og blå himmel med sky

Forretningsrådgivning

For fremtidens virksomhet er digitalisering en forutsetning for å lykkes

Sopra Steria er Norges fremste kompetansemiljø innen forretningsrådgivning, organisasjonsutvikling og bærekraftsrådgivning. Endringer og effekter handler alltid om folk, og vi bistår våre kunder med å hente ut potensialet i bruken av ny teknologi. 

Endringer skjer i et stadig raskere tempo. Digitalisering er et sterkt virkemiddel for å få til raskere og større endringer. Virksomhetenes behov for bærekraftig, teknologidrevet innovasjon og effektivisering øker. Det kalles «Twin transition».

Solid teknologikompetanse kombinert med forretningsforståelse

Det som skiller oss fra mange av våre konkurrenter, er vår solide teknologikompetanse kombinert med sterk forretningsforståelse. Dette betyr at vi forstår hvordan teknologi påvirker prosesser og organisasjoner. En vellykket forretningstransformasjon må ha en helhetlig tilnærming.

Vi kan bistå i alle endringsfaser - fra idéutvikling til gjennomføring og kontinuerlig forbedring. Vi er også en støttespiller som setter tiltakene ut i livet sammen med våre kunder, skulder ved skulder. For å sikre varige resultater sørger vi alltid for å legge igjen kompetanse ute hos kunden.

 


Noe av det vi kan hjelpe deg med: 

 • Strategi og bærekraftstrategi 
 • Forretningsrådgivning og forretningsdesign
 • Endringsledelse og hvordan skape en kultur for endring 
 • Prosjektledelse, programledelse og prosessforbedring 
 • Organisasjons-, leder- og team-utvikling 
 • Kontinuerlig forbedring (Lean) og smidig metodikk 
 • Gevinstrealisering og risikostyring 
 • Regelverk (compliance) 
 • Virksomhetsstyring og -forbedring
 • Informasjonssikkerhet og personvern
 • Kartlegging og evaluering

 

Rapport

Prosjekter innen forretningsrådgivning

Rælingen kommune: Hvordan rigge seg for den digitale fremtiden?

Nobels Fredssenter: Engasjerer til fredsarbeid med sitt digitale univers

Bærum kommune: Ekstern gjennomgang av NAV Bærum

Hemit: Veien til redusert risiko

OsloMet: Fremtidens campusutvikling satt i system

Bane NOR: God endringsledelse høster gevinster

Det britiske forsvarsdepartementet: Stor omlegging av virksomhetsprosessene

Skatteetaten: Digitalt kompetanseløp for ledere

Meninger

| Andreas Gravermoen

Nytt år – nye feil

| Eva Bergheim

Kunnskapsdeling har et enormt potensial i nettverk på arbeidsplassen

| Sigbjørn Vik

Smidig botemiddel mot taktisk maktbruk

| Eirik Hetland Soleglad

Når sluttet vi å tenke som problemløsere?

| Odd Inge Hellesylt, Ingvild Araldsen Blom

Velferdsteknologi: Balansen mellom standardisering, finansiering, innovasjon og samarbeid

| Stefano Donati

Hva er galt med statens prosjektmodell?

Nyheter

Norge kommer dårlig ut i ny innovasjonsrapport
2023
Nyhet

Hege D. Olsnes er ny leder for Sopra Steria Business Consulting
2023
Nyhet

E24 Ledertalentene: Iselin Songe-Møller er årets organisasjonsutvikler
2022
Nyhet

Byrådssjefens ledertips: – Vær modig, vis svakhet
2022
Nyhet

Ny topplederrapport: Skal du lykkes i fremtiden, må du være smidig
2022
Nyhet

Rapport

Vil du vite mer?

Hege D. Olsnes
Hege D. Olsnes
Direktør forretningsrådgivning, Skandinavia