Illustrasjonsbilde_tepose som veske

Handel og service

Sopra Steria bidrar til gode kundeopplevelser innen varehandel

Digitale tjenester endrer forbrukernes vaner, pris og lønnsomhetsbildet. Internett gir økt forbrukermakt. Resultatet er spisset konkurranse for både handelsbransjen og tjenestetilbydere. Det er stor variasjon i lønnsomhetsnivå og utvikling innen handel og service. Årsakene er svært varierende. Handelsbedriftene møter sterkere konkurranse vertikalt fra både fra egen, og andre bransjer. Konkurransen tiltar ved at produsenter etablerer egne butikker og detaljister tar kontroll i grossistleddet.

Netthandelen presser prismarginene, og fysiske butikker opplever stadig oftere å bli brukt som prøverom. Varene bestiller kunden på nett, til en lavere pris. Tjenestetilbydere opplever at internett åpner for en betydelig grad av transparens og økt kundemakt.

De som lykkes best over tid, er de som arbeider strategisk med kostnadseffektiv drift, prisstrategi, konsept og posisjon.

Hva bidrar vi med?

I mer enn 40 år har Sopra Steria bistått virksomheter med endret kundemønster, bransjeglidning og kostnadsoptimalisering, i en verden med rask teknologisk utvikling. Vi er en ende-til-ende-leverandør med spisskompetanse innen både utfordringene og mulighetene for denne bransjen. Vi tror at kunnskap og kompetanse skal deles, og jobber for at både prosess, implementering og kompetanse forblir i din bedrift etter fullført prosjekt. Ta kontakt med ekspertene våre.

Sopra Steria har bistått velkjente handelskjeder som Marks & Spencer og Tesco. I UK jobber vi tett med hotell- og restaurantkjeden Whitbread. Vi har hjulpet Mitchells & Butlers – én av de største kjedene av puber, barer og restauranter – med omfattende ny dataarkitektur og datatransformasjon.

Prosjekter
Kvinne betaler med kredittkort på mobil

Gullfunn: Snarrådig hjelp med ytelsestest

Tog på skinner på vinterstid

Daimex: Fra papir til mobil med skyløsninger

Blogger
Et postbud leverer pakker

Omnikanal: Butikkenes middel for å stoppe kundeflukten

| Trond Johnsen

Vil du vite mer?
Morten Queseth
Morten Queseth Direktør for forretningsutvikling, energi og industri/medier/telekom, Norge