Proaktiv overlever eller fortapt zombie?

av Andrè Trankalis - Senior forretningsrådgiver
av Ceyda Pakoglu - Senior forretningsrådgiver
av Rolf Olufsen - Direktør Executive Advisory
av Gustav Jebsen - Forretningsrådgiver i Sopra Steria
| minutter å lese

Skal din bedrift overleve mens krona rakner og priser og renter stiger? Det er negative sparerater og konkurstallene øker – så selv med solid historikk må en ta grep for å unngå å bli en zombie-bedrift, en levende død. 

De økonomiske utfordringene både for husholdninger og bedrifter øker. På et snaut år er renten blitt satt opp åtte ganger (fra 0,5 til 3,25 prosent) og det er indikert videre hevinger. Omsetningen innen retail viser nedadgående trend og ytterligere nedgang kan forventes. 

På tross av dette klarer norsk økonomi seg tilsynelatende bra, stadig med lav arbeidsledighet, handel og boligpriser øker fortsatt. Dette vil igjen bety ytterligere rentehevinger, ifølge flere banker, fond, meglerhus og eksperter. Creditsafe rapporterer en negativ konkurstrend gjennom Q2 og mot sommeren. Mars 2023, med over 400 konkurser, var den tyngste måneden på fire år. I mai fortsatte trenden, med en oppgang på 13 prosent fra foregående år. (Creditsafe

Den tid er forbi 

Dette blir problematisk for de passive «zombie-bedriftene» som ikke skaper nok fortjeneste til å dekke sine forpliktelser, eller fortjenesten er så marginal at investeringer uteblir. Så: Hvordan overleve? 

Som forretningsrådgivere jobber vi med en rekke slike bedrifter. Noen lar seg redde, det skal vi komme tilbake til. Vi ser hvordan det går med selskap som typisk har næret seg på «billiglån» over år. Slike eldre bedrifter har holdt seg på beina uten sterke krav til endringer. 

Den tid er nok forbi. «Zombiene» vil vakle.  

Flere farer 

Mange vil merke det: For hver renteheving reduseres etterspørselen i økonomien. Å skaffe ny finansering blir vanskeligere, firmaer som ikke kan dekke rentene på «salg» vil slite enda mer nå. Interessen for å låne ut til slike bedrifter reduseres da høyere renter skaper bedre alternativer. 

Vi ser allerede at levetiden for selskaper på Fortune 500-listen er kraftig redusert de siste tiårene, der tre fjerdedeler av selskapene trolig er ute av lista innen 10 år. Store og langvarige endringsprosjekter erstattes av kortere sykluser. Teknologi som er fleksibel og skalérbar nok til stadige endringer, tar over. Initiativene skjer nærmere kunden og markedet.  

Fravær av handling er også en handling 

Å redde en bedrift krever innsats: Den alternative kostnaden ved å ikke investere i fremtiden kan være fatal for mange selskaper. Det er essensielt å adressere underliggende økonomiske utfordringer og identifisere måter å forbedre lønnsomhet og vekstpotensial. Dette innebærer kostnadsreduserende tiltak. Optimalisering av prosessene i hele verdikjeden inkludert de viktigste leverandørene og kundene må til for å øke lønnsomheten og redusere behovet for dyrere finansiering. Forståelse av markedet er avgjørende, og datadrevet innsikt er et stadig økende konkurransefortrinn. Endre produktspekteret eller innta nye markeder kan øke inntektene og den langsiktige lønnsomheten. Eksempel på dette er å frigjøre midler fra ikke-verdiskapende aktiviteter eller øke handlekurven til kundene. 

I tillegg kan nye, digitale løsninger frigjøre kapital og bedre kontantstrømmen. Effektive og gode verdikjeder øker lønnsomheten. Mange går glipp av større fortjeneste nettopp fordi de henger etter på digitaliseringsfronten. De blir operasjonelt ineffektive.  

Studier viser at selskaper som klarer å satse og investere i nedgangstider, kommer bedre ut av det på lang sikt. De omstiller seg raskere og er mer innovative. 

Redningsaksjon 

Vi jobber tett på ledelsen og eierne av en bedrift som gikk konkurs for noen år siden. De nye eierne klarte å snu virksomheten ved blant annet å utnytte ulike digitale løsninger.  

I starten jobbet vi mest med å utnytte informasjon om kundenes kjøpsmønster. Dette gav uvurderlig innsikt og skapte også viktig kundelojalitet.  

Deretter effektiviserte de den operasjonelle effektiviteten: De endret prosesser i hele verdikjeden ved hjelp av nye digitale løsninger. Her fikk også de viktigste leverandørene tilgang til kundedata automatisk.  

Resultatet ble en mindre, men lønnsom og effektiv virksomhet som nå er godt rustet for mer krevende tider.  

Hvem er du? 

Det er mulig å gjøre livreddende endringer helt fra kundens kjøpsprosess, intern effektivisering og bedring av leverandørprosessen. Relevante digitale løsninger i hele verdikjeden er en nøkkel til suksess.  

Slike prosesser gir virksomheten et helhetlig perspektiv på sine oppgaver, bedrer virksomhetens økonomiske resultat, bedrer kontantstrømmen og reduserer kapitalbindingen. 

Dette krever noen vanskelige beslutninger rundt investeringer, omorganisering eller produktspekter, men til syvende og sist vil det sikre langsiktig suksess for virksomheten.  

Hva du foretar deg og hvordan du møter krevende tider koker ned til spørsmålet: Hva ønsker du å være? En proaktiv «overlever» eller en fortapt «zombie»? 


Bilde:
Fra venstre: Andrè Trankalis, senior forretningsrådgiver, Ceyda Pakoglu, senior forretningsrådgiver, Rolf Olufsen, Direktør Executive Advisory og Gustav Jebsen, forretningsrådgiver, alle Sopra Steria. 

Search

Se alle blogginnleggene våre