REMA 1000: Med ServiceNow som systemstøtte for åpenhetsloven

| minutter å lese

REMA 1000 økte sporbarhet for egne merkevarer - med oversikt over leverandører, produksjonssteder, produkter og hovedingredienser i ServiceNow-plattformen basert på eksisterende data. Samspillet mellom disse datakildene i løsningen har vært viktig for å kunne danne et helhetlig bilde av produktene til REMA 1000, og dermed bidratt til å effektivisere prosessene og øke kvaliteten ytterligere!  

Bakgrunn: Aktsomhetsvurderinger pålegges 

Åpenhetsloven pålegger virksomheter å utføre aktsomhetsvurderinger for å stanse, forebygge og begrense negative konsekvenser på menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold. 

Loven stiller store krav til oversikt over egen verdikjede, og det følger med en årlig rapporteringsplikt med en redegjørelse for arbeidet med aktsomhetsvurderinger. I tillegg kan hvem som helst be om informasjon om hvordan det jobbes med dette. Forespørselen kan både være generell eller gjelde en spesifikk vare eller tjeneste, og skal som hovedregel besvares innen tre uker.   

Dette er det smidigste prosjektet jeg har opplevd! Samarbeidet har vært prikkfritt og ingen andre har klart å fange behovene våre på denne måten.

Hva bidro Sopra Steria med? 

Sopra Steria har lenge vært en god støttespiller og partner på ServiceNow for REMA 1000. Vi forsto dermed potensialet i plattformen med tanke på kravene i Åpenhetsloven om aktsomhetsvurderinger, rapportering og risikostyring. Vi kunne dermed lage et løsningsforslag til kunden og tilby faglig rådgivning.   

- Dette er det smidigste prosjektet jeg har opplevd! Samarbeidet har vært prikkfritt og ingen andre har klart å fange behovene våre på denne måten. Vi har jobbet med en fantastisk prosjektleder og fantastisk dyktige utviklere fra Sopra Steria som umiddelbart forsto utfordringen vår. De klarte rekordtid å omsette den innsikten til å levere et leverandørstyringssystem som ikke bare vi, men alle bransjer behøver, sier Christina S. Fuglesang, leder for ansvarlig og bærekraftig handel i REMA 1000. 

Med leverandørstyring (Vendor Risk Management) i ServiceNow, så vi raskt en mulighet for REMA 1000 til å operasjonalisere og få stålkontroll Åpenhetsloven. Med dataene REMA 1000 allerede hadde på plass, klarte vi sammen å bygge en solid datastruktur for løsningen 

Sopra Steria samlet sporbarhetsdata, men har også bistått med å utvikle en risikovurdering som gir en helhetlig oversikt over sosiale og miljømessige ansvarsområder. Vi har inkludert syv ansvarsområder i vurderingen:  

  • korrupsjon
  • diskriminering
  • tvangsarbeid
  • barnearbeid
  • miljø
  • organisasjonsfrihet, og 
  • minstelønn.  

Risikovurderingen knytter risikoen til hvert enkelt produkt, ingrediens, produksjonssted og leverandør med en poengsum. Dette gir REMA 1000 muligheten til å enklere ta stilling til sine verdikjeder ved hjelp av standardiserte og objektive kalkulasjoner.   

REMA 1000 kan dermed utnytte alle mulighetene på ServiceNow-plattformen! Hva betyr det? Jo, REMA 1000 har tatt et steg i retning full sporbarhet. De kjenner leverandørenes produksjonssteder, slik at de kan vurdere risiko knyttet til det aktuelle geografiske området. De får en klar og oppdatert oversikt over den geografiske eksponeringen, og ut fra den kan de justere eller endre dersom det er hensiktsmessig.  

Vi gikk fra konsept til løsning på fire måneder, og kom i mål i tide før loven trådte i kraft i juli. Skjermbilde fra ServiceNow-løsningen  

Hvilken verdi skapte det for REMA 1000? 

- Loven stiller krav til oss og vi trengte et leverandørstyringssystem for å holde oversikten både over hvordan vi møter kravene og hvordan vi kommuniserer med leverandørene våre om dem. Vi har fått et system som øker sporbarheten og effektiviserer prosessene våre, sier Christina S. Fuglesang. 

er det bare å åpne ServiceNow-plattformen, klikke på dashbordet, slå opp varen og vipps er oversikten der! Leverandørene til REMA 1000 har også tilgang til plattformen, og det er her all kommunikasjon om produktene og ingrediensene foregår. Sertifikater lastes inn i systemet, slik at alt er dokumentert på ett sted. Detaljeringsnivået på oversikten er veldig nyttig, og REMA 1000 kan aktivt gjøre tiltak basert på informasjon- og risikobilde for sine produkter

Dette er et system som kan komme til nytte i alle bransjer. Alt som trengs er strukturerte data, kundens kunnskap om egen bransje og marked, samt ServiceNow-kompetanse med faglige råd om åpenhetsloven og bærekraft fra Sopra Steria. 

Syretesten kom allerede rett etter lanseringen med invasjonen av Ukraina. Landet er et av verdens største korneksportører, samtidig som Russland ble uaktuell som leverandør. Plattformen ble et viktig verktøy for å sikre varer som kunne bli berørt av situasjonen politisk eller på grunn av stopp i leveranser 

REMA 1000 kan enkelt vurdere leverandørrisikoen selv og på forespørsel. De kan ved behov justere leveransene og finne andre kilder for ingredienser for sine egne merkevarer.   

Fremover kan plattformen utvides til å dekke andre behov, for eksempel at krav fra Mattilsynet er fulgt opp, samle informasjon om klima, miljø og risiko knyttet mot dette, og samle data om andre merkevarer. Christina Fuglesang sier at nettopp dette er styrken med plattformen. Dette er større enn å kun oppfylle Åpenhetsloven. Dette gir en plattform for å ta større steg mot målet til REMA 1000 om å være blant de beste på bærekraft i bransjen. Mulighetene er mange, dette er bare begynnelsen! 

- Dette er et system som kan komme til nytte i alle bransjer, sier hun. - Alt som trengs er strukturerte data, kundens kunnskap om egen bransje og marked, samt ServiceNow-kompetanse med faglige råd om åpenhetsloven og bærekraft fra Sopra Steria.

Skjermbilde fra ServiceNow-løsningen

Erik Kyllingstad

Erik Kyllingstad

Seniorrådgiver

Se alle prosjektene til Sopra Steria

Se alle