Jernia: ERP til skyen – prosjekt- og endringskompetanse på veien

| minutter å lese

En omfattende ERP-løsning skulle fra tradisjonell løsning til skyløsning, og det med minimalt av nedetid. Jernia står nå bedre rustet til å drive kontinuerlig forbedring på en moderne ERP-løsning, og sikre mer effektiv samhandling i hele konsernet.

Bakgrunn: Oppgradere ERP-systemet

Jernia ønsker å modernisere sine IT-løsninger. En viktig premiss for dette var å oppgradere ERP-systemet fra tradisjonell løsning (“on-prem”) til skyløsning. Systemet skulle også integreres med en rekke applikasjoner innen finans, logistikk, innkjøp og HR.

Hvilken verdi skapte det for Jernia?

Jernia fikk etablert en robust og fremtidsrettet plattform der de kan bygge nye effektive tjenester, og på sikt ta ut ytterligere gevinster.

Vi har hatt stor nytte av samarbeidet med Sopra Steria. De tilpasset bistanden og ulike prosjektmetoder etter Jernias behov og situasjon. Vi, Sopra Steria og IT-leverandøren fikk til et svært godt samarbeid med en solid leveranse til riktig tid, kost og kvalitet.
Stian Nybro / Head of Business Solutions og programleder for BOOST-programmet i Jernia.


Skyversjonen av ERP- løsningen (Infor M3 Cloud Edition) ble satt i drift til riktig tid, kost og kvalitet. Fristen var satt med tanke på å unngå merarbeid i forbindelse med nytt regnskapsår.

Jernia fikk verdifull prosjektlederkompetanse fra Sopra Steria til innføringen av dette store IT-prosjektet, og er dermed bedre rustet til å håndtere større prosjekter selv fremover. Jernia har økt kompetanse på å beskrive brukerbehov, bruke prioriteringsteknikker og test- og innføringsledelse.

Hva bidro Sopra Steria med?

ERP-systemet er selve navet i virksomheten til Jernia og berører kritiske kjernefunksjoner i hele selskapets verdikjede.

Sopra Steria ble innleid som kundens representant i implementeringsprosjektet. Sopra Steria bisto med prosjektledelse, endringsledelse, testledelse og rådgivning til intern programleder for Jernias digitaliseringsprogram, Boost.

Vi bisto Jernia med oppfølging av leverandør, rapportering på fremdrift. I tillegg overførte vi kompetanse innen IT-prosjektledelse og gjennomføring. Vi innførte en rekke teknikker knyttet til leveranseprosessen, behovsbeskrivelsen, prioritering, backlog og testledelse og tilpasset dem til Jernias behov.

 

Fakta

  • Jernia AS er både et holding-, markedsføring og distribusjonsselskap for jernvare, verktøy, maling, grill, husholdningsartikler, kjøkkenutstyr og interiør. 
  • De tilbyr også tjenester som montering, reparasjoner og returordninger.
  • Jernia har 130 butikker over hele Norge med røtter tilbake til 1951.
  • Hovedkontor og lager er på Vinterbro næringspark.

Se alle prosjektene til Sopra Steria

Se alle