Handel og service

Digitale tjenester endrer forbrukernes vaner og forrykker pris og lønnsomhetsbildet. Internett gir økt forbrukermakt, noe som spisser konkurransen for både handelsbransjen og tjenestetilbydere.

Utfordringer og nye muligheter

Det er stor variasjon i lønnsomhetsnivå og utvikling innen handel og service. Årsakene er svært varierende. Handelsbedriftene møter sterkere konkurranse vertikalt fra både fra egen og andre bransjer. Konkurransen tiltar ved at produsenter etablerer egne butikker og detaljister tar kontroll i grossistleddet.

Netthandelen presser prismarginene og fysiske butikker opplever stadig oftere å bli brukt som prøverom – varene bestiller kunden betsiller varene på nett til lavere pris. Tjenestetilbydere opplever at internett åpner opp for en betydelig grad av transparens og økt kundemakt.      

De som lykkes best over tid er de som arbeider strategisk med kostnadseffektiv drift, prisstrategi, konsept og posisjon.

Vi kan bidra

I mer enn 40 år har Sopra Steria bistått virksomheter i Europa med å møte utfordringene knyttet til endret kundemønster, bransjeglidning og kostnadsoptimalisering i en verden med akselererende teknologisk utvikling. Vi er en ende til ende leverandør med spisskompetanse innen utfordringene og mulighetene for denne bransjen.

Vi tror at kunnskapsdeling og kompetanse skal deles og jobber for at både prosess, implementering og kompetanse blir i din bedrift etter fullført prosjekt. Ta kontakt med våre eksperter!

Noen av våre kunder

Sopra Steria har bistått velkjente handelskjeder som Marks & Spencer og Tesco. I UK jobber vi tett med hotell- og restaurantkjeden Whitbread. Vi har hjulpet Mitchells & Butlers – en av de største kjedene av puber, barer og restauranter – med omfattende ny dataarkitektur og data transformasjon.