Handel og service

Digitale tjenester endrer forbrukernes vaner og forrykker pris og lønnsomhetsbildet. Internett gir økt forbrukermakt, noe som spisser konkurransen for både handelsbransjen og tjenestetilbydere.

Utfordringer og nye muligheter

Det er stor variasjon i lønnsomhetsnivå og utvikling i handel og service. Årsakene er svært varierende. Handelsbedriftene møter sterkere konkurranse vertikalt fra både egen og andre bransjer. Den horisontale konkurransen øker ved at produsenter etablerer egne butikker og detaljister tar kontroll i grossistleddet.

Netthandelen presser prismarginene og de med fysiske butikker opplever stadig oftere å bli brukt som prøverom – varene bestiller kunden på nett til lavere pris. Tjenestetilbydere opplever at internett åpner opp for en betydelig grad av transparens og økt kundemakt.      

De som arbeider strategisk med kostnadseffektiv drift, prisstrategi og/eller konsept og posisjon er de som ser ut til å lykkes best over tid.

Vi kan bidra

I mer enn 40 år har Sopra Steria bistått virksomheter i Europa med å møte utfordringene med endret kundemønster, bransjeglidning og kostnadsoptimalisering i en verden med akselererende teknologisk utvikling,

Noen av våre kunder

Sopra Steria har bistått velkjente handelskjeder som Marks & Spencer og Tesco. I UK jobber vi tett med hotell- og restaurantkjeden Whitbread. Vi har hjulpet Mitchells & Butlers – en av de største kjedene av puber, barer og restauranter – med omfattende ny dataarkitektur og data transformasjon.

Vil du vite mer?

Morten QuesethMorten Queseth

Business Development Director, Energy & Industry og Retail
Tlf: +47 997 35 210
E-post: morten.queseth@soprasteria.com