Teknologiarkitektur

En hjørnestein i teknologisk verdiskapning

For å gi fleksibilitet og økt evne til omstilling, er det essensielt å ha en teknologiarkitektur som understøtter forretningens behov og krav til verdiskapning.

En god teknologiarkitektur er et viktig verktøy for virksomheten for å effektivt kunne håndtere nye forretningsbehov. Endrede behov kommer som et resultat av teknologiendringer, men også krav for å møte økt global konkurranse. En organisasjons evne til raskt å svare på nye forretningsbehov avgjør om endringene gir de en mulighet eller utgjør en trussel. Rask respons krever smidighet.

Hvorfor velge oss?

Vi er en sterk og målrettet partner. Sopra Steria sine arkitekter er opptatt av å levere resultater og merverdi. Vi har noen av markedets mest erfarne infrastrukturarkitekter med et særskilt høyt kompetanse- og sertifiseringsnivå. Kombinert med Sopra Steria sin unike delingskultur gjør at vi har et stort og heterogent fagmiljø innenfor arkitektur.

For Sopra Steria er arkitektur et viktig satsningsområde som understrekes med at Sopra Steria har både en egen referansearkitektur, egen faggruppe internt og en arkitektskole for å dyrke frem de beste arkitektene.

Sopra Steria på arkitekturlaget gir:

  • Utvikling av arkitektur som støtter virksomhetens strategi og mål
  • Tilgang til markedets tyngste arkitekter innenfor alle arkitekturområder
  • Bred erfaring om hvordan utvikle og forvalte arkitektur
  • En partner som leverer gjennomgripende arkitekturtjenester innenfor alle områder
  • Et høyt antall TOGAF sertifiserte konsulenter
  • Tilgang til unikt egenutviklet metodeverk, Navigator

Vil du vite mer?

Nils_ErikNils-Erik Auråker

Director, Infrastructure Management – Consulting, Transformation & Outsourcing
Tlf: +47 901 85 179
E-post: nils-erik.auraker@soprasteria.com