The Challenge

- Av og med Sopra Steria-ansatte

Som et av Europas største konsulentselskaper har Sopra Steria valgt å ta et aktivt
samfunnsansvar både lokalt og globalt gjennom innsamlingsaksjoner der midlene går til vår
medarbeiderstyrte stiftelse, Sopra Steria Scandinavia Foundation.

Lokalt
Sopra Steria har samarbeidet med Kirkens Bymisjon i en rekke år. Dette samarbeidet har siden 2012 hatt som overordnet mål å skape et tryggere og bedre nærmiljø. Et liv utenfor kan starte allerede som barn. Det kan starte når du dropper ut av skolen på vei mot arbeidslivet. Når du er i statistikken som forteller at en av fire er ensomme i Norge, eller kjenner skam over å være barn av fattige foreldre i verdens rikeste land. Eller når du oppdager at et ferskt statsborgerskap i realiteten er et utenforskap. Kirkens Bymisjon jobber for et mer inkluderende samfunn, som åpner dører fremfor å lukke dem.
 
Globalt
Gjennom Sopra Steria i India har mange av Sopra Steria-landene adoptert hver sin skole i fattige områder. Det er per i dag 63 pågående prosjekter gjennom 17 skoler i Chennai, 15 skoler i Noida og 15 skoler i Pune. Analfabetisme anses som et av de absolutt største samfunnsproblemene i India ettersom dette hindrer økonomisk og sosial utvikling på flere plan. Det er dokumentert at ved å tilgjengeliggjøre utdannelse for flere og informere om viktigheten av dette, reduserer man på lang sikt kriminalitet, fattigdom og barneekteskap. Prosjektene som finansieres av Sopra Steria består derfor i all hovedsak av å sørge for gode lærere, rent vann og nødvendig teknologi som smartboards og solcellepaneler på skolene vi har adoptert. Slik rustes barna for videre skolegang og arbeidslivet på en måte de ellers ikke ville fått muligheten til.

students in classroom

Dedikerte frivillige
Pengene til stiftelsen kommer fra månedlige lønnstrekk fra medarbeidere i Sopra Steria og aktiviteter vi gjennomfører under den årlige innsamlingsaksjonen vi har valgt å kalle ”The Challenge”. The Challenge-aktiviteter er typisk loddsalg med flotte premier, en stor auksjon der vår administrerende direktør stiller som auksjonarius og aktiviteter og turneringer med deltakeravgift. Alt er gjort på i fritiden og på frivillig basis, noe som betyr at alt som kommer inn går direkte til de som trenger det, uten noen form for administrasjonskostnad.

 

Kakesalg, Sopra Steria

Hva er The Challenge?

Siden første arrangement i 2008 har alt arbeid med planlegging og gjennomføring av The Challenge vært gjort på frivillig basis - av og med Sopra Steria-ansatte. The Challenge-aktiviteter er typisk loddsalg med flotte premier, en stor auksjon der vår administrerende direktør stiller som auksjonarius og aktiviteter og turneringer med deltakeravgift.

Trappeløpet

Løp opp Norges høyeste kontorbygg og støtt våre hjertesaker lokalt og globalt!

Les mer