The Challenge

- Av og med Sopra Steria-ansatte

Gjennom Sopra Steria i India har mange av Sopra Steria-landene adoptert hver sin skole i fattige deler av India. Det er per i dag 63 pågående prosjekter gjennom 17 skoler i Chennai, 15 skoler i Noida og 15 skoler i Pune. Prosjektene som driftes med skandinaviske midler er avhengige av lønnstrekk og aktiviteter under den årlige innsamlingsperioden vi har valgt å kalle "The Challenge".

Analfabetisme anses som et av de absolutt største samfunnsproblemene i India ettersom dette hindrer økonomisk og sosial utvikling på flere plan. Det er dokumentert at ved å tilgjengeliggjøre utdannelse for flere og informere om viktigheten av dette, reduserer man på lang sikt kriminalitet, fattigdom og barneekteskap. Prosjektene som finansieres av Sopra Steria består derfor i all hovedsak av å sørge for kyndige lærere, rent vann og nødvendig teknologi på skolene vi har adoptert. Slik rustes barna for videre skolegang og arbeidslivet på en måte de ellers ikke ville fått muligheten til.

Dedikerte frivillige
Pengene kommer fra månedlige lønnstrekk fra medarbeidere i Sopra Steria og aktiviteter vi gjennomfører under den årlige innsamlingsaksjonen vi har valgt å kalle ”The Challenge”. Alt er gjort på frivillig basis, noe som betyr at alt som kommer inn går direkte til de som trenger det, uten noen form for administrasjonskostnad.

students in classroom

Grunnskoler og sommerskoler
Mange kommer fra hjem med ekstrem fattigdom og alkoholisme, og har behov for et fritidstilbud borte fra hjemmet. I tillegg til å sørge for god kvalitet ved skolene på landsbygda arrangeres det derfor også sommerskole for barn som ikke har noe sted å gjøre av seg når skolen er stengt.

Girl in classroom

Universitetsutdannelse
De dyktigste barna ved grunnskolene får også mulighet til å ta universitetsutdannelse. Med dette foretar de en klassereise der de kan løfte hele familien ut av ekstrem fattigdom. Universitetet koster ca. 2400 kroner i året per student, og vi finansierer dette gjennom medarbeidere i Sopra Steria Skandinavia som velger å trekke 200 kroner eller mer av lønnen sin hver måned.

Karrieresenter
Ikke alle har mulighet til å ta videre utdanning, men ved å tilegne seg grunnleggende datakunnskap står de sterkere i kampen om å få en fast jobb. I tillegg til skolene er det derfor opprettet flere karrieresentre der det gis IT-trening til ungdom som nærmer seg slutten av tolvte skoleår. Karrieresentrene har også en rekke avtaler med bedrifter og selskaper i nærområdet, og gjennom karrieresenteret som er 100 prosent driftet av Sopra Steria Skandinavia har det blitt plassert over 200 ungdommer i jobb de siste tre årene!

Students at university in india

Hva er The Challenge?

Siden første arrangement i 2008 har alt arbeid med planlegging og gjennomføring av The Challenge vært gjort på frivillig basis - av og med Sopra Steria-ansatte. The Challenge-aktiviteter er typisk loddsalg med flotte premier, en stor auksjon der vår administrerende direktør stiller som auksjonarius og aktiviteter og turneringer med deltakeravgift.

Trappeløpet

Løp opp Norges høyeste kontorbygg og støtt våre utdanningsinitiativer i India!

Les mer