The Challenge

- Av og med Sopra Steria-ansatte

I 2009 ble det opprettet en egen frivillig organisasjon registrert i Brønnøysundregistrene, denne heter i dag Sopra Steria Scandinavia India Foundation. Pengene til denne organisasjonen kommer fra lønnstrekk og innsamlingsaktiviteter under den perioden i året som vi har valgt å kalle "The Challenge".

 

Engasjerte medarbeidere
The Challenge er et årlig arrangement som går over 2-3 uker på høsten der Sopra Steria-ansatte oppfordres til å bruke kreativitet og nettverk for å starte aktiviteter og samle inn penger til Sopra Steria Scandinavia India Foundation. Aktiviteter vil typisk være loddsalg med flotte premier sponset av samarbeidspartnere eller egne medarbeidere, trappeløp og en stor auksjon der vår administrerende direktør stiller som auksjonarius.

Siden første arrangement i 2008 har alt arbeid med planlegging og gjennomføring av The Challenge vært gjort på frivillig basis - av og med Sopra Steria-ansatte.

students in classroom

Sponsing av skoler
Vi sponser tre skoler på landsbygda (byskolene er ofte prioritert over landsbygda av myndighetene, så behovet for hjelp er større her), og vi sørger for datasentre, dyktige lærere og solcellepaneler. I tillegg sørger vi for sommerskole for barn som ikke har noe sted å være når skolen er stengt. Mange kommer fra hjem med ekstrem fattigdom og alkoholisme, og har behov for å tilbringe noen timer vekk fra hjemmet om dagen. I tillegg har vi et prosjekt der vi leverer rent drikkevann til skolene, noe som reduserer antall tilfeller av diaré med opptil 90 prosent.

Girl in classroom

Universitetsutdannelse
Vi sponser universitetsutdannelse for de dyktigste barna. Disse foretar med dette en klassereise der de kan løfte hele familien ut av ekstrem fattigdom. Universitetet koster bare ca. 2400 kroner i året per student, og vi finansierer dette ved at medarbeidere i Sopra Steria Scandinavia trekker 200 kroner av lønnen sin hver måned. Jo flere som trekker i lønnen sin, jo flere studenter får utdannelse.

Karrieresenter
Vi har et karrieresenter der vi gir grunnleggende IT-trening til skolebarn som nærmer seg slutten av tolvte skoleår. Ikke alle får studere, men ved å kunne bruke datamaskiner står de sterkere i kampen om å få en fast jobb. Karrieresenteret har også en rekke avtaler med bedrifter og selskaper i nærområdet, og har de siste to og et halvt årene plassert over 200 ungdommer i jobb. Dette karrieresenteret gir også opplæring i IT til handicappede – unge som i det indiske samfunnet ikke har noen forutsetninger for å klare seg selv. Dette karrieresenteret er 100 prosent betalt for av Sopra Steria Skandinavia!

Students at university in india

Hva er Sopra Steria India Foundation?

Gjennom Sopra Steria i India har mange av Sopra Steria-landene adoptert hver sin skole  
i fattige deler av India. Det er 58 pågående prosjekter gjennom 15 skoler i Chennai, 9 skoler i Noida og 10 skoler i Pune.